ติ่งเนื้อปากมดลูก (Cervical polyps)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ธันวาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

หากคุณลองสังเกตตนเองแล้วพบว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ พร้อมทั้งมีเมือกสีขาว และสีเหลืองออกมาจากช่องคลอด ก็สามารถเป็นไปได้ว่าสัญญาณแรกเริ่มของอาการ ติ่งเนื้อปากมดลูก หรือ เนื้องอกปากมดลูก (Cervical polyps) และอาจจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัย รวมถึงเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คำจำกัดความ

ติ่งเนื้อปากมดลูก (Cervical polyps) คืออะไร

ติ่งเนื้อปากมดลูก (Cervical polyps) จัดเป็นก้อนเนื้อขนาดเล็ก และยาว ที่เติบโตในบริเวณปากมดลูก มักมีลักษณะเป็นโพรงแคบ ตั้งอยู่บริเวณส่วนล่างของมดลูก อีกทั้งติ่งเนื้อมีโครงสร้างเปราะบางที่เติบโตจากขั้วที่ฝังรากลงบนพื้นผิวของปากมดลูก หรือภายในโพรงมดลูก  โดยส่วนใหญ่ติ่งเนื้อ มักมีเพียงจุดเดียว หรือ 2-3 จุด เป็นอย่างมาก

ซึ่งสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับติ่งเนื้อปากมดลูกอีกอย่างนั้น มักไม่ร้ายแรงมากนัก และไม่ใช่ก้อนเนื้อของมะเร็ง อย่างที่เข้าใจผิดกัน เพราะโรคมะเร็งปากมดลูกมักไม่ได้เกิดจากติ่งเนื้อ แต่เกิดจากไวรัสฮิวแมนพาพิโลมา (Human Papilloma Virus: HPV) หรือเชื้อเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุของ
โรคหูดที่อวัยวะเพศ

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

ติ่งเนื้อปากมดลูก สามารถพบบ่อยได้เพียงใด

จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ติ่งเนื้อปากมดลูกพบได้มากที่สุดในผู้หญิงในช่วงอายุ 40 – 50 ปี ที่มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน หรือระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งปากมดลูกแทบจะไม่เกิดขึ้นในผู้หญิงอายุน้อย และช่วงวัยก่อนเริ่มมีประจำเดือน

อาการ

อาการของ ติ่งเนื้อปากมดลูก

อาการต่าง ๆ ของติ่งเนื้อปากมดลูกอาจไม่สามารถสังเกตได้แน่ชัด แต่อาจมีอาการบางอย่างที่สามารถเป็นสัญญาณเตือนแรกเริ่มได้ เช่น มีสารคัดหลั่งจากช่องคลอดลักษณะเป็นเมือกสีขาว หรือสีเหลือง รวมไปถึงมีประจำเดือนมากผิดปกติ

สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดติ่งเนื้อปากมดลูก

ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของการเกิดติ่งเนื้อปากมดลูกมากนัก แต่บางทฤษฎีมีความเชื่อว่าติ่งเนื้อปากมดลูกเกิดมาจากสาเหตุหลัก ดังต่อไปนี้

 • ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) หรือฮอร์โมนเพศหญิงสูงขึ้น
 • การอักเสบเรื้อรังของปากมดลูก ช่องคลอด หรือมดลูก
 • หลอดเลือดตีบตัน

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดติ่งเนื้อมดลูก

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการของการการติ่งเนื้อปากมดลูก เช่น

 • ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง

โดยธรรมชาติแล้ว ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิต โดยจะมีค่าสูงที่สุดในระหว่างช่วงปีที่มีบุตร และในระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวยังสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น สารซีโนเอสโตรเจน (Xenoestrogens) ที่อยู่ในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนมที่ผลิตขึ้นเพื่อการค้า อีกทั้งสารเอสโตรเจน ยังอาจพบได้ในอาหารที่อยู่ภาชนะพลาสติก หรือโฟมพลาสติกเมื่อได้รับความร้อน จึงทำให้คุณอาจได้รับฮอร์โมนนี้เข้าสู่ร่างกายในชีวิตประจำวันอย่างมากจนมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงก่อให้เกิดติ่งเนื้อขึ้นในที่สุด

 • การติดเชื้อ

ปากมดลูกที่ติดเชื้อจะทำให้คุณระคายเคือง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะปากมดลูกติดเชื้อ อีกทั้งยังอาจทำให้คุณประสบกับการติดเชื้อจากแบคทีเรียเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลรุนแรงต่อสุขภาพเพิ่มเติมได้ เช่น การเกิดหูด การแท้งบุตร โดยเฉพาะกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยติ่งเนื้อมดลูก

หากผู้ป่วยอยู่ในความเสี่ยง คุณอาจจำเป็นเข้ารับการทดสอบบางประการ โดยเริ่มอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) จากนั้นจะทำการนำตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อของติ่งเนื้อออกมา เพื่อเข้าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ และหาวิธีการรักาาที่เหมาะสมในลำดับถัดไป

การรักษาติ่งเนื้อมดลูก

ในบางครั้ง ติ่งเนื้อปากมดลูกจะหลุดออกมาเองได้ในขณะที่ผู้หญิงมีประจำเดือน หรือในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งการนำติ่งเนื้อออกนั้น อาจจำเป็นต้องเข้ารับการอนุญาตจากแพทย์เสียก่อน และจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีเหล่านี้

 • การบิดส่วนโคนของติ่งเนื้อออก
 • การผูกสายผ่าตัดรอบโคนติ่งเนื้อ และตัดออก
 • การใช้ปากคีบรูปวงแหวนเพื่อดึงติ่งเนื้อออก
 • การใช้ไนโตรเจนเหลว
 • การจี้ด้วยไฟฟ้า โดยการใช้เข็มที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า
 • การผ่าตัดด้วยเลเซอร์

ระหว่างการนำติ่งเนื้อออก ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บในเวลาสั้นๆ แต่ไม่รุนแรงมากนัก และอาจมีอาการตะคริวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงหรืออาจมีเลือดออกจากช่องคลอดแบบกะปริดกะปรอยเป็นเวลา 1-2 วัน หลังจากนำติ่งเนื้อออกไป

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองเพื่อป้องกันและรักษาติ่งเนื้อปากมดลูก

 • การเข้ารับการตรวจเชิงกรานอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ตรวจพบก้อนเนื้อ
 • สวมใส่ชุดชั้นในที่ทำจากผ้าฝ้ายซึ่งช่วยระบายอากาศได้ดี เพื่อเป็นการป้องกันความร้อน และความชื้นในร่มผ้า พร้อมทั้งป้องกันการติดเชื้อ
 • ใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์
 • เข้ารับการตรวจเชิงกราน อย่างสม่ำเสมอ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คันช่องคลอดก่อนมีประจำเดือน เป็นสัญญาณบอกอันตรายอะไร หรือเปล่านะ

คันช่องคลอดก่อนมีประจำเดือน นี้เป็นสัญญาณบ่งบอกสุขภาพอะไรหรือเปล่านะ และเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการนี้ได้อย่างไร หาคำตอบได้จากบทความนี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
สุขภาพหญิง, สุขภาพชีวิตที่ดี มิถุนายน 22, 2020 . เวลาในการอ่าน

โรคเริมกับโรค HPV สองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับความเหมือนที่แตกต่าง

เริมกับHPV ต่างก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งสองโรคนั้นอาจจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่เราจะสามารถแยกแยะได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล

สัญญาณและอาการของ โรคเบาหวานชนิดที่1ในเด็ก

ถ้าเด็กมีอาการง่วงนอน หรือกระหายน้ำมากกว่าปกติ อาจเป็นสัญญาณของ โรคเบาหวานชนิดที่1ในเด็ก หากเด็กๆ มีสัญญาณและอาการดังต่อไปนี้ ควรปรึกษาคุณหมอทันที

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Sopista Kongchon
ดูแลลูก, พ่อแม่เลี้ยงลูก มิถุนายน 28, 2019 . เวลาในการอ่าน

มีติ่งเนื้อปากมดลูก คุณมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะนี้หรือเปล่า?

มีติ่งเนื้อปากมดลูก อาการผิดปกติที่ปากมดลูกนี้ เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี และมีบุตรอย่างน้อยหนึ่งคน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
สุขภาพหญิง, สุขภาพชีวิตที่ดี ธันวาคม 30, 2018 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ปลายเล็บร่น-onycholysis

ปลายเล็บร่น (Onycholysis)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ กันยายน 22, 2020 . เวลาในการอ่าน
ภาวะปลายเล็บร่น-เล็บแยกออกจากเนื้อ-บรรเทาด้วยตัวเอง

ภาวะปลายเล็บร่น เล็บแยกออกจากเนื้อ บรรเทาด้วยตัวเองได้อย่างไรบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ กันยายน 17, 2020 . เวลาในการอ่าน
โพลีกามี่-การยอมรับทางสังคม-รูปแบบความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์แบบ โพลีกามี่ เพราะรักแท้ไม่ได้มีคนเดียว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 10, 2020 . เวลาในการอ่าน
สิวที่หัวนม-สัญญาณบอกโรค-สาเหตุ

สิวที่หัวนม เป็นสัญญาณบ่งบอกอันตรายอะไรรึเปล่านะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 7, 2020 . เวลาในการอ่าน