ภาวะหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ภาวะหลอดเลือดสมองแตก เป็นภาวะที่เกิดขึ้น เมื่อการไหลของเลือดไปยังสมองถูกจำกัด หรือลดลงอย่างมาก ทำให้เซลล์สมองสามารถตายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความเสียหายต่อสมองอย่างถาวร

คำจำกัดความ

ภาวะหลอดเลือดสมองแตก คืออะไร

ภาวะหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) เป็นภาวะที่เกิดขึ้น เมื่อการไหลของเลือดไปยังสมองถูกจำกัด หรือลดลงอย่างมาก เซลล์สมองสามารถตายได้อย่างรวดเร็ว หากปราศจากออกซิเจนในเลือดที่เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสมองอย่างถาวร

ภาวะหลอดเลือดสมองแตกอาจเป็นได้ทั้งมากและน้อย และผลที่ตามมามีทั้งสามารถหายขาดได้ไปจนถึงแก่ชีวิต

ภาวะหลอดเลือดสมองแตกยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง (ICH) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้นเลือดแตก และเลือดสะสมตัวในเนื้อเยื่อรอบรอยแตกนั้น ทำให้เกิดแรงกดที่สมอง และก่อให้เกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะโดยรอบ

การัรกษาทางการแพทย์โดยทันที เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับโอกาสที่เป็นไปได้ในการฟื้นตัว การป้องกันก็สำคัญเช่นเดียวกัน หากคุณป้องกันปัจจัยเสี่ยงของคุณได้ คุณก็จะสามารถลดโอกาสของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองประเภทใดๆ ก็ตาม

ภาวะหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเพียงใด

ภาวะหลอดเลือดสมองแตกค่อนข้างพบได้ไม่บ่อย ในความเป็นจริงแล้วเพียงแค่ร้อยละ 15 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด เป็นภาวะหลอดเลือดสมองแตก แต่คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของภาวะหลอดเลือดสมองแตก

อาการทั่วไปของภาวะหลอดเลือดสมองแตก ได้แก่

 • หมดสติโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ปวดศีรษะฉับพลันและรุนแรง
 • มีอาการเมื่อยล้าหรือชาที่ใบหน้า ขา หรือขาที่ด้านหนึ่งของร่างกาย
 • มีอาการชัก
 • เวียนศีรษะ
 • สูญเสียการทรงตัว
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือการกลืน
 • มึนงงหรือไม่มีสมาธิ

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของภาวะหลอดเลือดสมองแตก

มีข้อพิสูจน์ว่ามีสาเหตุอยู่สองประเภท ที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตก สาเหตุที่พบได้มากที่สุดคือหลอดเลือดโป่งพอง (aneurysm)

หลอดเลือดโป่งพองเกิดขึ้น เมื่อบริเวณหนึ่งของหลอดเลือดแดง เกิดการขยายตัวจากภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังหรือรุนแรง หรือเมื่อผนังหลอดเลือดแดงอ่อนแอ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นแต่กำเนิด ภาวะหลอดเลือดโป่งพองนี้ ก่อให้เกิดภาวะผนังหลอดเลือดบาง และเกิดการแตกในที่สุด

สาเหตุที่พบได้น้อยกว่าของภาวะหลอดเลือดสมองแตกก็คือ โรคเส้นเลือดขอดในสมอง (arteriovenous malformation: AVM) เกิดขึ้นเมื่อหลอดแลือดแดงและหลอดเลือดดำ เชื่อมต่อกันอย่างผิดปกติ โดยไม่มีหลอดเลือดฝอยเชื่อมอยู่ โรคหลอดเลือดขอดในสมองเกิดขึ้นแต่กำเนิด หมายความว่าพบได้ตั้งแต่เกิด แต่ไม่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ถึงสาเหตุที่พบได้ในผู้ป่วยบางราย

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองแตก

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับภาวะหลอดเลือดสมองแตกมีหลายประการ ได้แก่

 • ความดันโลหิตสูง
 • การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดมากเกินไป
 • แอลกอฮอล์
 • การใช้ยาในทางที่ผิด

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดสมองแตก

หากแพทย์สงสัยว่าคุณมีภาวะดังกล่าวนี้ จะมีการตรวจร่างกาย การตรวจบางประเภทที่แพทย์อาจแนะนำ ได้แก่

 • การตรวจเลือด: การจัดการช่วงเวลาการแข็งตัวของเลือดและระดับน้ำตาลและสารเคมีที่สำคัญอื่นๆ ของคุณจะมีส่วนในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้
 • การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) : การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถแสดงให้เห็นถึงภาวะเลือดออก เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง และอาการอื่นๆ ได้
 • การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI): การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถตรวจหาเนื้อเยื่อสมองที่เกิดความเสียหายจากโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด และภาวะหลอดเลือดสมองแตก

การรักษาภาวะหลอดเลือดสมองแตก

การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินโดยทันที เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับภาวะหลอดเลือดสมองแตก การรักษาดังกล่าวมุ่งเน้นที่การเฝ้าระวังภาวะหลอดเลือดสมองแตกของคุณ และการลดความดันเลือดที่เกิดจากภาวะเลือดออก

สามารถใช้ยาเพื่อลดความดันโลหิต หรือชะลอการไหลของเลือดได้ หากคุณมีภาวะหลอดเลือดสมองแตก ในขณะที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด คุณจะมีความเสี่ยงอย่างยิ่งสำหรับภาวะเลือดออกมากกว่าปกติ มักให้ยาเพื่อต้านการออกฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดโดยทันที ในระหว่างการรักษาฉุกเฉิน

เมื่อใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ภายใต้การควบคุมในการรักษาฉุกเฉิน สามารถมีการประเมินการรักษาล่วงหน้าได้ หากรอยแตกที่เส้นเลือดมีขนาดเล็ก และมีเลือดออก และความดันเลือดเพียงเล็กน้อย การรักษาแบบประคับประคองอาจเป็นวิธีการรักษาวิธีเดียวที่คุณจำเป็นเท่านั้น อาจรวมถึง

 • การให้ยาทางเส้นเลือด
 • การพักผ่อน
 • การจัดการภาวะสุขภาพอื่นๆ

สำหรับโรคหลอดเลือดสมองที่รุนแรงมากขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อรักษาหลอดเลือดที่แตกและหยุดการไหลของเลือด หากโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากโรคเส้นเลือดขอดในสมอง อาจต้องใช้การผ่าตัดเพื่อรักษา อย่างไรก็ดี อาจรักษาไม่ได้เสมอไป และขึ้นอยู่กับบริเวณที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ นอกจากนี้อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัด เพื่อลดอาการที่เกิดจากภาวะเลือดออก และภาวะสมองบวม

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยจัดการภาวะหลอดเลือดสมองแตก

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองต่อไปนี้ อาจช่วยให้คุณรับมือกับภาวะหลอดเลือดสมองแตกได้

 • ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของภาวะหลอดเลือดสมองแตก การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ภายใต้การควบคุมเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อควบคุมความเสี่ยง ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการลดความดันเลือด หากความดันเลือดสูงเกินไป
 • การดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยา เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ด้วยเช่นกัน ให้ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณพอเหมาะและหลีกเลี่ยงการใช้ยาใดๆ ในทางที่ผิด

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: พฤศจิกายน 30, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 24, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน