มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date มิถุนายน 26, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer) เป็นมะเร็งปอดชนิดรุนแรง เนื่องจากเซลล์มะเร็งสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเดินทางไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้

คำจำกัดความ

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก คืออะไร

มะเร็งปอดมีอยู่ 2 ชนิดหลัก คือมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer หรือ SCLC) และมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดไม่เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer หรือ NSCLC) มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก เป็นมะเร็งปอดชนิดที่รุนแรงกว่า เนื่องจากเซลล์มะเร็งสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเดินทางไปยังส่วนอื่นของร่างกาย หรือแพร่กระจายได้ง่ายมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงมักตรวจพบก็ต่อเมื่อมะเร็งได้กระจายไปทั่วร่างกายเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีโอกาสในการรักษาลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กในระยะแรกเริ่ม ก็อาจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่มะเร็งจะลุกลาม มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มะเร็งแบบโอ๊ทเซลล์ คาร์ซิโนมา (Oat Cell Carcinoma)

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก พบได้บ่อยเพียงใด

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กถูกพบในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดร้อยละ 10-15 พบได้น้อยกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์ที่ขนาดไม่เล็ก โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

ปกติแล้วมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กจะไม่แสดงอาการผิดปกติใด ๆ แต่มักเกิดอาการตอนที่มะเร็งลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายแล้ว ซึ่งอาการของโรคจะหนักขึ้นเมื่อมะเร็งเติบโตและแพร่กระจาย โดยอาการเหล่านั้น ได้แก่

สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์

ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นมะเร็งปอด แต่การสูบยาเส้นหรือบุหรี่คือสาเหตุหลักที่นำไปสู่การป่วยเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ผู้ป่วยบางคนที่ไม่มีประวัติสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มาก่อน ก็เป็นมะเร็งปอดได้เช่นกัน

เมื่อสูดดมควันบุหรี่เข้าไป อนุภาคขนาดเล็กจะทำลายเนื้อเยื่อปอด ทุกครั้งที่เซลล์ต้องซ่อมแซมตัวเองหรือเติบโตใหม่ ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หากเกิดการกลายพันธุ์ เซลล์ธรรมดาอาจกลายเป็นเซลล์ร้าย เนื่องจากสูดดมควันบุหรี่และถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่เซลล์จะพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็งปอดจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากลัว

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการสำหรับมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก เช่น

 • การสูบบุหรี่
 • การสูดดมควันยาเส้น
 • ได้รับการฉายรังสี
 • เข้ารับการทำซีที สแกน
 • สูดดมแร่ใยหิน น้ำมันดินและเขม่า
 • สูดดมน้ำมันดีเซล
 • ได้รับแร่โลหะ เช่น นิกเกิล เบริลเลียม
 • อาศัยอยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง
 • ได้รับสารหนูจากน้ำดื่ม
 • ติดเชื้อ HIV
 • ได้รับเบตาแคโรทีนมากเกินไปและสูบบุหรี่หนัก

ปัจจุบัน ยังคงมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของการเกิดมะเร็งชนิดนี้ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเพศ และเชื้อชาติ ที่ส่งผลต่อโอกาสในการป่วยเป็นมะเร็งปอด

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

ปกติมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก จะไม่แสดงอาการจนกว่ามะเร็งจะผ่านระยะลุกลามไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การตรวจวินิจฉัยที่แตกต่างกันก็ช่วยให้ค้นพบโรคได้ในระยะแรกเริ่ม โดยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กสามารถตรวจพบได้จากการตรวจดังต่อไปนี้

 • การตรวจเอกซเรย์หน้าอก ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรายละเอียดที่ชัดเจนของปอด
 • การตรวจซีที สแกน ซึ่งช่วยทำให้เห็นภาพเอกซเรย์ส่วนตัดของปอดได้อย่างหลากหลาย
 • การตรวจเอ็มอาร์ไอ ซึ่งใช้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในการตรวจจับและระบุตำแหน่งเนื้อร้าย
 • การส่องกล้องตรวจภายในหลอดลม โดยการใช้ท่อขนาดเล็กที่ติดกับกล้องและแสงไฟ สำหรับส่องดูปอดและโครงสร้างอื่นๆ
 • การตรวจเสมหะ ซึ่งจะนำของเหลวที่ได้จากปอดคนไข้เวลาไอ นำไปตรวจวิเคราะห์

นอกจากนี้ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กยังสามารถตรวจพบได้ระหว่างขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด โดยแพทย์อาจแนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองโรค หากคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

 • มีอายุระหว่าง 55-75 ปี
 • มีสุขภาพดีพอสมควร
 • สูบบุหรี่มากกว่าปีละ 30 ซอง
 • ยังคงสูบบุหรี่อยู่ หรือเลิกสูบไปแล้วในระยะ 15 ปี

ถ้าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก แพทย์จะทำการสั่งตรวจอีกหลายชนิดก่อนทำการวินิจฉัย การตรวจอื่น ๆ ประกอบไปด้วย

 • การเจาะเลือด (CBC) เพื่อนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะไปที่ปอด เพื่อดูดเนื้อเยื่อนำไปวิเคราะห์
 • เอกซเรย์หน้าอก เพื่อตรวจหามะเร็งในปอด
 • การตรวจย้อมเชื้อ เพื่อค้นหาเซลล์ในปอดที่ผิดปกติ
 • ตรวจซีที สแกนหรือเอ็มอาร์ไอ เพื่อตรวจหาเนื้อร้ายในส่วนอื่นของร่างกาย
 • สแกนกระดูก เพื่อค้นหามะเร็งกระดูก

การรักษา มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

เนื่องจากมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก มักถูกค้นพบในช่วงระยะสุดท้ายของโรค บ่อยครั้งการรักษาในเชิงรุกจึงถูกนำมาใช้

ในกรณีที่เป็นไปได้ การรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก อาจใช้แนวทางการรักษาประเภทต่าง ๆ ร่วมกันทั้งการใช้เคมีบำบัด การฉายรังสี และการผ่าตัด โดยแพทย์เฉพาะทางในแต่ละด้านจะร่วมมือกัน เพื่อค้นหาแนวทางรักษาที่ดีที่สุดต่อคนไข้ตามแต่ละกรณี

แพทย์จะสั่งยาหลายตัวให้คุณใช้เพื่อช่วยควบคุมอาการ รวมถึงอาจมีคำสั่งให้มีการดูแลเป็นพิเศษ

การรักษาโดยการใช้เคมีบำบัดผ่านการรับประทาน หรือฉีดยาทางหลอดเลือดดำ มักถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับการฉายรังสี โดยถือว่าเป็นวิธีรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเนื้อร้ายสามารถเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังสามารถตอบสนองต่อการฉายรังสีได้ดีด้วย

ในบางกรณี การฉายรังสีอาจถูกนำมาใช้รักษาเพิ่มเติม หลังผ่านการรับเคมีบำบัดได้ประมาณ 3-4 เดือน

ส่วนตัวเลือกการรักษาด้วยการผ่าตัด มีดังต่อไปนี้

 • การตัดปอดแบบลิ่ม คือการตัดเนื้อร้ายพร้อมกับบางส่วนของเนื้อปอด ที่ได้รับผลกระทบออกไป
 • การผ่าตัดกลีบปอดทิ้งหนึ่งข้าง (Lobectomy)
 • การผ่าตัดกลีบปอดทิ้งสองข้าง (Bilobectomy)
 • การผ่าตัดปอดทิ้งทั้งข้าง (Pneumonectomy)
 • การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองทิ้ง

ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กระยะไหน เพศสภาพ อายุ ประวัติครอบครัว ไลฟ์สไตล์ และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย ล้วนแต่ส่งผลต่อโอกาสในการรักษาทั้งสิ้น

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยรับมือกับมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

ไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองต่อไปนี้ อาจช่วยให้คนไข้อยู่ร่วมกับมะเร็งปอดเซลล์ขนาดเล็กได้ดีมากขึ้น

 • พูดคุยกับแพทย์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะของตัวเองและความเป็นไปได้ในการรักษา นอกจากนี้ คนไข้ยังสามารถค้นหาข้อมูลออนไลน์เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจ รวมถึงควบคุมสถานการณ์ ทางอารมณ์ความรู้สึกได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • ค้นหาวิธีปลดปล่อยอารมณ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพบนักบำบัด หรือเลือกที่จะบำบัดด้วยศิลปะและดนตรี หรือบางคนก็เลือกที่จะจัดระเบียบความคิดของตัวเองต่อไป หลายคนเข้าร่วมกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละคนว่าต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง ลองปรึกษาแพทย์เรื่องกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ และคนไข้ยังสามารถค้นหากลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งทางออนไลน์ได้เช่นกัน
 • สิ่งสำคัญคือร่างกายและจิตใจต้องมีความสุข รับประทานอาหารให้อิ่มและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ก็สามารถกระตุ้นความสดใสและช่วยเพิ่มพลังงานระหว่างการรักษาได้เป็นอย่างดี

หากมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ถุงลมโป่งพอง โรคอันตรายในระบบทางเดินหายใจ ที่แม้ไม่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นได้

ถุงลมโป่งพอง เป็นหนึ่งในภาวะสุขภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ที่มีอาการของโรคถุงลมโป่งพองจะหายใจถี่และสั้น เพราะถุงลมถูกทำลายจนกระทั่งเสื่อมสภาพลง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai

การอักเสบของต่อมเหงื่อ อาจเกิดจากปัจจัยในชีวิตประจำวัน

การอักเสบของต่อมเหงื่อ เป็นภาวะอักเสบเรื้อรัง มักจะเกิดขึ้นบริเวณที่ผิวหนังสัมผัสกัน การอักเสบของต่อมเหงื่ออาจเกิดจากปัจจัยและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้ด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 30, 2020 . เวลาในการอ่าน

คันหัวนม จนทนไม่ไหว ร่างกายกำลังบอกอะไรคุณหรือเปล่า

เมื่อเกิดอาการ คันหัวนม หลายคนคงสงสัยว่ามันเกิดจากอะไร บางครั้งอาการที่เกิดขึ้นอาจจะกำลังบอกอะไรคุณอยู่ก็เป็นได้ ทาง Hello คุณหมอจึงได้นำเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
สุขภาพหญิง, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน

น้ำดื่มอัลคาไลน์ ดื่มแล้วให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือ

เมื่อพูดถึง น้ำดื่มอัลคาไลน์ หลายคนอาจจะสงสัยว่า มันคือน้ำดื่มอะไร แล้วมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือไม่ ต้องไปติดตามกันใน Hello คุณหมอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 15, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

เซลล์มะเร็ง-สาเหตุ-วิธีลดความเสี่ยงมะเร็ง

เซลล์มะเร็ง เซลล์ต้นเหตุโรคร้าย แล้วเรามีเซลล์นี้ไหมนะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 3, 2020 . เวลาในการอ่าน
อาการวิงเวียนศีรษะ-วิธีรับมือด้วยตนเอง

อาการวิงเวียนศีรษะ ที่พบบ่อย กับวิธีเยียวยาอาการด้วยตนเองในระยะยาว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 1, 2020 . เวลาในการอ่าน
เทียนหอมเพื่อผ่อนคลาย-อันตรายหรือไม่

เทียนหอมเพื่อผ่อนคลาย จุดแล้วส่งผลดีหรือร้ายต่อสุขภาพกันแน่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 26, 2020 . เวลาในการอ่าน
โรคเบาหวาน-น้ำตาลในเลือด-โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากไม่ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 11, 2020 . เวลาในการอ่าน