มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer) เป็นมะเร็งปอดชนิดรุนแรง เนื่องจากเซลล์มะเร็งสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเดินทางไปยังส่วนอื่นของร่างกาย

คำจำกัดความ

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กคืออะไร

มะเร็งปอดมีอยู่ 2 ชนิดหลัก คือมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer ; SCLC) และมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดไม่เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer ; NSCLC) มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก เป็นมะเร็งปอดชนิดที่รุนแรงมากกว่า เนื่องจากเซลล์มะเร็งสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเดินทางไปยังส่วนอื่นของร่างกาย หรือแพร่กระจายได้ง่ายมาก ด้วยเหตุนี้ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจึงมักตรวจพบก็ต่อเมื่อมะเร็งได้กระจายไปทั่วร่างกายเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้มีโอกาสในการรักษาลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กในระยะแรกเริ่ม ก็อาจสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่มะเร็งจะลุกลาม มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มะเร็งแบบโอ๊ทเซลล์ คาร์ซิโนมา (Oat Cell Carcinoma)

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กพบได้บ่อยเพียงใด

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กถูกพบในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดร้อยละ 10 ถึง 15 พบได้น้อยกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดใหญ่ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

ปกติแล้วมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ แต่เมื่อเกิดอาการ บ่อยครั้งก็มักจะเป็นตอนที่มะเร็งได้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายแล้ว ซึ่งอาการของโรคจะหนักมากขึ้นเมื่อมะเร็งเติบโตและแพร่กระจาย อาการเหล่านั้น ได้แก่

อาการบางอย่างอาจอยู่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวข้องกับอาการ กรุณาปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองที่แตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นมะเร็งปอด แต่การสูบยาเส้นหรือบุหรี่คือสาเหตุหลักที่นำไปสู่การป่วยเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ผู้ป่วยบางคนที่ไม่มีประวัติสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มาก่อน ก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกัน

เมื่อสูดดมควันบุหรี่เข้าไป อนุภาคขนาดเล็กจะทำลายเนื้อเยื่อปอด ทุกครั้งที่เซลล์ต้องซ่อมแซมตัวเองหรือเติบโตใหม่ ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หากเกิดการกลายพันธุ์ เซลล์ธรรมดาอาจกลายเป็นเซลล์ร้าย เนื่องจากสูดดมควันบุหรี่และถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่เซลล์จะพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็งปอดจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากลัว

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก ได้แก่

 • การสูบบุหรี่
 • การสูดดมควันยาเส้น
 • ได้รับการฉายรังสี
 • เข้ารับการทำซีที สแกน
 • สูดดมแร่ใยหิน น้ำมันดินและเขม่า
 • สูดดมน้ำมันดีเซล
 • ได้รับแร่โลหะ อย่างเช่น นิกเกิลหรือเบริลเลียม
 • อาศัยอยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง
 • ได้รับสารหนูจากน้ำดื่ม
 • ติดเชื้อ HIV
 • ได้รับเบตาแคโรทีนมากเกินจำเป็น ประกอบกับสูบบุหรี่หนัก

ปัจจุบัน ยังคงมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของการเกิดมะเร็งชนิดนี้ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเพศ และเชื้อชาติ ที่ส่งผลต่อโอกาสในการป่วยเป็นมะเร็งปอด

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

ปกติมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก จะไม่แสดงอาการจนกว่ามะเร็งจะผ่านระยะลุกลามไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การตรวจวินิจฉัยที่แตกต่างกันก็ช่วยให้ค้นพบโรคได้ในระยะแรกเริ่ม โดยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กสามารถตรวจพบได้จากการตรวจดังต่อไปนี้

 • การตรวจเอกซเรย์หน้าอก ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรายละเอียดที่ชัดเจนของปอด
 • การตรวจซีที สแกน ซึ่งช่วยทำให้เห็นภาพเอกซเรย์ส่วนตัดของปอดได้อย่างหลากหลาย
 • การตรวจเอ็มอาร์ไอซึ่งใช้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในการตรวจจับและระบุตำแหน่งเนื้อร้าย
 • การส่องกล้องตรวจภายในหลอดลม โดยการใช้ท่อขนาดเล็กที่ติดกับกล้องและแสงไฟ สำหรับส่องดูปอดและโครงสร้างอื่นๆ
 • การตรวจเสมหะ ซึ่งจะนำของเหลวที่ได้จากปอดคนไข้เวลาไอ นำไปตรวจวิเคราะห์

นอกจากนี้ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กยังสามารถตรวจพบได้ระหว่างขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด โดยแพทย์อาจแนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองโรค หากคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

 • มีอายุระหว่าง 55 ถึง 75 ปี
 • มีสุขภาพที่ดีพอสมควร
 • สูบบุหรี่มากกว่าปีละ 30 ซอง
 • ยังคงสูบบุหรี่อยู่ หรือเลิกสูบไปแล้วในระยะ 15 ปี

ถ้าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก แพทย์จะทำการสั่งตรวจอีกหลายชนิดก่อนทำการวินิจฉัย การตรวจอื่นๆ ประกอบไปด้วย

 • การเจาะเลือด (CBC) เพื่อนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะไปที่ปอด เพื่อดูดเนื้อเยื่อนำไปวิเคราะห์
 • เอกซเรย์หน้าอกเพื่อตรวจหามะเร็งในปอด
 • การตรวจย้อมเชื้อ เพื่อค้นหาเซลล์ในปอดที่ผิดปกติ
 • ตรวจซีที สแกนหรือเอ็มอาร์ไอ เพื่อตรวจหาเนื้อร้ายในส่วนอื่นของร่างกาย
 • สแกนกระดูกเพื่อค้นหามะเร็งกระดูก

การรักษา มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

เนื่องจากมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก มักถูกค้นพบในช่วงระยะสุดท้ายของโรค บ่อยครั้งการรักษาในเชิงรุกจึงถูกนำมาใช้

ในกรณีที่เป็นไปได้ การรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก อาจใช้แนวทางการรักษาประเภทต่างๆ ร่วมกันทั้ง การใช้เคมีบำบัด การฉายรังสี และการผ่าตัด โดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในแต่ละด้านจะร่วมมือกัน เพื่อค้นหาแนวทางรักษาที่ดีที่สุดต่อคนไข้ตามแต่ละกรณี

ยาหลายตัวจะถูกสั่งจ่ายเพื่อช่วยควบคุมอาการ รวมถึงอาจมีคำสั่งให้มีการดูแลเป็นพิเศษ

การรักษาโดยการใช้เคมีบำบัดผ่านการรับประทาน หรือฉีดยาทางหลอดเลือดดำ มักถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับการฉายรังสี โดยถือว่าเป็นวิธีรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเนื้อร้ายสามารถเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังสามารถตอบสนองได้ดีต่อการฉายรังสีด้วย

ในบางกรณี การฉายรังสีอาจถูกนำมาใช้รักษาเพิ่มเติม หลังผ่านการรับเคมีบำบัดได้ประมาณ 3 ถึง 4 เดือน

ส่วนตัวเลือกการรักษาด้วยการผ่าตัด มีดังต่อไปนี้

 • การตัดปอดแบบลิ่ม คือการตัดเนื้อร้ายพร้อมกับบางส่วนของเนื้อปอด ที่ได้รับผลกระทบออกไป
 • การผ่าตัดกลีบปอดทิ้งหนึ่งข้าง (Lobectomy)
 • การผ่าตัดกลีบปอดทิ้งสองข้าง (Bilobectomy)
 • การผ่าตัดปอดทิ้งทั้งข้าง (Pneumonectomy)
 • การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองทิ้ง

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิด SCLC ในแต่ละระยะ เพศสภาพ อายุ ประวัติครอบครัว ไลฟ์สไตล์ และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย ล้วนแต่ส่งผลต่อโอกาสในการรักษาทั้งสิ้น

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

ไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองต่อไปนี้ อาจช่วยให้คนไข้อยู่ร่วมกับมะเร็งปอดเซลล์ขนาดเล็กได้ดีมากขึ้น

 • เรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะของตัวเองและความเป็นไปได้ในการรักษาจากการพูดคุยกับแพทย์ นอกจากนี้คนไข้ยังสามารถค้นหาข้อมูลออนไลน์เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจ รวมถึงควบคุมสถานการณ์ ทางอารมณ์ความรู้สึกได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • ค้นหาวิธีปลดปล่อยอารมณ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพบนักบำบัด หรือเลือกที่จะบำบัดด้วยศิลปะและดนตรี หรือบางคนก็เลือกที่จะจัดระเบียบความคิดของตัวเองต่อไป หลายคนเข้าร่วมกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละคนว่าต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง ลองปรึกษาแพทย์เรื่องกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ และคนไข้ยังสามารถค้นหากลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งทางออนไลน์ได้เช่นกัน
 • สิ่งสำคัญคือร่างกายและจิตใจต้องมีความสุข รับประทานอาหารให้อิ่มและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ก็สามารถกระตุ้นความสดใสและช่วยเพิ่มพลังงานระหว่างการรักษาได้เป็นอย่างดี

ถ้ามีคำถามเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำทางการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: เมษายน 12, 2019 | Last Modified: มกราคม 21, 2020

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน