มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020
Share now

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer) เป็นมะเร็งปอดชนิดรุนแรง เนื่องจากเซลล์มะเร็งสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเดินทางไปยังส่วนอื่นของร่างกาย

คำจำกัดความ

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กคืออะไร

มะเร็งปอดมีอยู่ 2 ชนิดหลัก คือมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (Small Cell Lung Cancer ; SCLC) และมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดไม่เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer ; NSCLC) มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก เป็นมะเร็งปอดชนิดที่รุนแรงมากกว่า เนื่องจากเซลล์มะเร็งสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเดินทางไปยังส่วนอื่นของร่างกาย หรือแพร่กระจายได้ง่ายมาก ด้วยเหตุนี้ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจึงมักตรวจพบก็ต่อเมื่อมะเร็งได้กระจายไปทั่วร่างกายเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้มีโอกาสในการรักษาลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กในระยะแรกเริ่ม ก็อาจสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่มะเร็งจะลุกลาม มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มะเร็งแบบโอ๊ทเซลล์ คาร์ซิโนมา (Oat Cell Carcinoma)

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กพบได้บ่อยเพียงใด

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กถูกพบในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดร้อยละ 10 ถึง 15 พบได้น้อยกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดใหญ่ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

ปกติแล้วมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ แต่เมื่อเกิดอาการ บ่อยครั้งก็มักจะเป็นตอนที่มะเร็งได้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายแล้ว ซึ่งอาการของโรคจะหนักมากขึ้นเมื่อมะเร็งเติบโตและแพร่กระจาย อาการเหล่านั้น ได้แก่

อาการบางอย่างอาจอยู่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวข้องกับอาการ กรุณาปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองที่แตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นมะเร็งปอด แต่การสูบยาเส้นหรือบุหรี่คือสาเหตุหลักที่นำไปสู่การป่วยเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ผู้ป่วยบางคนที่ไม่มีประวัติสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มาก่อน ก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกัน

เมื่อสูดดมควันบุหรี่เข้าไป อนุภาคขนาดเล็กจะทำลายเนื้อเยื่อปอด ทุกครั้งที่เซลล์ต้องซ่อมแซมตัวเองหรือเติบโตใหม่ ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หากเกิดการกลายพันธุ์ เซลล์ธรรมดาอาจกลายเป็นเซลล์ร้าย เนื่องจากสูดดมควันบุหรี่และถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่เซลล์จะพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็งปอดจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากลัว

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก ได้แก่

 • การสูบบุหรี่
 • การสูดดมควันยาเส้น
 • ได้รับการฉายรังสี
 • เข้ารับการทำซีที สแกน
 • สูดดมแร่ใยหิน น้ำมันดินและเขม่า
 • สูดดมน้ำมันดีเซล
 • ได้รับแร่โลหะ อย่างเช่น นิกเกิลหรือเบริลเลียม
 • อาศัยอยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง
 • ได้รับสารหนูจากน้ำดื่ม
 • ติดเชื้อ HIV
 • ได้รับเบตาแคโรทีนมากเกินจำเป็น ประกอบกับสูบบุหรี่หนัก

ปัจจุบัน ยังคงมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของการเกิดมะเร็งชนิดนี้ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเพศ และเชื้อชาติ ที่ส่งผลต่อโอกาสในการป่วยเป็นมะเร็งปอด

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

ปกติมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก จะไม่แสดงอาการจนกว่ามะเร็งจะผ่านระยะลุกลามไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การตรวจวินิจฉัยที่แตกต่างกันก็ช่วยให้ค้นพบโรคได้ในระยะแรกเริ่ม โดยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กสามารถตรวจพบได้จากการตรวจดังต่อไปนี้

 • การตรวจเอกซเรย์หน้าอก ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรายละเอียดที่ชัดเจนของปอด
 • การตรวจซีที สแกน ซึ่งช่วยทำให้เห็นภาพเอกซเรย์ส่วนตัดของปอดได้อย่างหลากหลาย
 • การตรวจเอ็มอาร์ไอซึ่งใช้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในการตรวจจับและระบุตำแหน่งเนื้อร้าย
 • การส่องกล้องตรวจภายในหลอดลม โดยการใช้ท่อขนาดเล็กที่ติดกับกล้องและแสงไฟ สำหรับส่องดูปอดและโครงสร้างอื่นๆ
 • การตรวจเสมหะ ซึ่งจะนำของเหลวที่ได้จากปอดคนไข้เวลาไอ นำไปตรวจวิเคราะห์

นอกจากนี้ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กยังสามารถตรวจพบได้ระหว่างขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด โดยแพทย์อาจแนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองโรค หากคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

 • มีอายุระหว่าง 55 ถึง 75 ปี
 • มีสุขภาพที่ดีพอสมควร
 • สูบบุหรี่มากกว่าปีละ 30 ซอง
 • ยังคงสูบบุหรี่อยู่ หรือเลิกสูบไปแล้วในระยะ 15 ปี

ถ้าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก แพทย์จะทำการสั่งตรวจอีกหลายชนิดก่อนทำการวินิจฉัย การตรวจอื่นๆ ประกอบไปด้วย

 • การเจาะเลือด (CBC) เพื่อนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะไปที่ปอด เพื่อดูดเนื้อเยื่อนำไปวิเคราะห์
 • เอกซเรย์หน้าอกเพื่อตรวจหามะเร็งในปอด
 • การตรวจย้อมเชื้อ เพื่อค้นหาเซลล์ในปอดที่ผิดปกติ
 • ตรวจซีที สแกนหรือเอ็มอาร์ไอ เพื่อตรวจหาเนื้อร้ายในส่วนอื่นของร่างกาย
 • สแกนกระดูกเพื่อค้นหามะเร็งกระดูก

การรักษา มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

เนื่องจากมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก มักถูกค้นพบในช่วงระยะสุดท้ายของโรค บ่อยครั้งการรักษาในเชิงรุกจึงถูกนำมาใช้

ในกรณีที่เป็นไปได้ การรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก อาจใช้แนวทางการรักษาประเภทต่างๆ ร่วมกันทั้ง การใช้เคมีบำบัด การฉายรังสี และการผ่าตัด โดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในแต่ละด้านจะร่วมมือกัน เพื่อค้นหาแนวทางรักษาที่ดีที่สุดต่อคนไข้ตามแต่ละกรณี

ยาหลายตัวจะถูกสั่งจ่ายเพื่อช่วยควบคุมอาการ รวมถึงอาจมีคำสั่งให้มีการดูแลเป็นพิเศษ

การรักษาโดยการใช้เคมีบำบัดผ่านการรับประทาน หรือฉีดยาทางหลอดเลือดดำ มักถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับการฉายรังสี โดยถือว่าเป็นวิธีรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเนื้อร้ายสามารถเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังสามารถตอบสนองได้ดีต่อการฉายรังสีด้วย

ในบางกรณี การฉายรังสีอาจถูกนำมาใช้รักษาเพิ่มเติม หลังผ่านการรับเคมีบำบัดได้ประมาณ 3 ถึง 4 เดือน

ส่วนตัวเลือกการรักษาด้วยการผ่าตัด มีดังต่อไปนี้

 • การตัดปอดแบบลิ่ม คือการตัดเนื้อร้ายพร้อมกับบางส่วนของเนื้อปอด ที่ได้รับผลกระทบออกไป
 • การผ่าตัดกลีบปอดทิ้งหนึ่งข้าง (Lobectomy)
 • การผ่าตัดกลีบปอดทิ้งสองข้าง (Bilobectomy)
 • การผ่าตัดปอดทิ้งทั้งข้าง (Pneumonectomy)
 • การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองทิ้ง

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิด SCLC ในแต่ละระยะ เพศสภาพ อายุ ประวัติครอบครัว ไลฟ์สไตล์ และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย ล้วนแต่ส่งผลต่อโอกาสในการรักษาทั้งสิ้น

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก

ไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองต่อไปนี้ อาจช่วยให้คนไข้อยู่ร่วมกับมะเร็งปอดเซลล์ขนาดเล็กได้ดีมากขึ้น

 • เรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะของตัวเองและความเป็นไปได้ในการรักษาจากการพูดคุยกับแพทย์ นอกจากนี้คนไข้ยังสามารถค้นหาข้อมูลออนไลน์เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจ รวมถึงควบคุมสถานการณ์ ทางอารมณ์ความรู้สึกได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • ค้นหาวิธีปลดปล่อยอารมณ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพบนักบำบัด หรือเลือกที่จะบำบัดด้วยศิลปะและดนตรี หรือบางคนก็เลือกที่จะจัดระเบียบความคิดของตัวเองต่อไป หลายคนเข้าร่วมกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละคนว่าต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง ลองปรึกษาแพทย์เรื่องกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ และคนไข้ยังสามารถค้นหากลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งทางออนไลน์ได้เช่นกัน
 • สิ่งสำคัญคือร่างกายและจิตใจต้องมีความสุข รับประทานอาหารให้อิ่มและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ก็สามารถกระตุ้นความสดใสและช่วยเพิ่มพลังงานระหว่างการรักษาได้เป็นอย่างดี

ถ้ามีคำถามเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำทางการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา

Small Cell Lung Cancer. https://www.healthline.com/health/lung-cancer-small-cell#overview1. Accessed October 30, 2017.

Small cell lung cancer: Symptoms, treatment, and outlook. https://www.medicalnewstoday.com/articles/316466.php. Accessed October 30, 2017.

Small Cell Lung Cancer Treatment (PDQ®)–Patient Version. https://www.cancer.gov/types/lung/patient/small-cell-lung-treatment-pdq

 

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ผู้ป่วยมะเร็งปอดเบื่ออาหาร จะดูแลและจัดการอย่างไรดี

ผู้ป่วยมะเร็งปอดเบื่ออาหาร มักเป็นปัญหาสำหรับการฟื้นตัวของผู้ป่วย การจัดการด้านโภชนาการและการช่วยให้ผู้ป่วยอยากอาหารมากขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย อนันตา นานา

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของ การเกิดมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่หาสาเหตุได้ยาก แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านพบว่า มีหลายสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้นำไปสู่ การเกิดมะเร็งปอด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์

การรับรู้ ระยะของโรคมะเร็งปอด ช่วยคุณสู้มะเร็งได้อย่างไร

ยิ่งเป็นมะเร็งระยะท้ายๆ อาการของโรคจะรุนแรงขึ้น แต่ ระยะของโรคมะเร็งปอด จะบอกว่า มะเร็งปอดนั้นลุกลามมากเพียงใด และส่วนใดของปอดที่ได้รับผลกระทบ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์

รอดชีวิตจากมะเร็งปอด ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้!

ถึงแม้สถิติของการมีชีวิตรอดจากมะเร็งปอดอาจทำให้คุณหมดกำลังใจ แต่ตัวเลขเหล่านั้นเป็นเพียงการประมาณการณ์ คุณยังมีโอกาสที่จะ รอดชีวิตจากมะเร็งปอด ได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์

บทความแนะนำ

อยากสุขภาพดี มีปอดแข็งแรง หันมากิน อาหารบำรุงปอด กันเถอะ

อยากสุขภาพดี มีปอดแข็งแรง หันมากิน อาหารบำรุงปอด กันเถอะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 31, 2020
เสมหะมีเลือดปน โปรดจงตั้งสติ ร่างกายอาจกำลังบอกอะไรคุณอยู่

เสมหะมีเลือดปน โปรดจงตั้งสติ ร่างกายอาจกำลังบอกอะไรคุณอยู่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 27, 2020
ทำบุญ แถมมะเร็ง ควันธูป ตัวการร้าย สร้างภัย มะเร็งปอด

ทำบุญ แถมมะเร็ง ควันธูป ตัวการร้าย สร้างภัย มะเร็งปอด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มกราคม 16, 2020
มะเร็งปอด (Lung Cancer)

มะเร็งปอด (Lung Cancer)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พิมพร เส็นติระ
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 8, 2019