มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค (Acute Lymphocytic Leukemia)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค เป็นมะเร็งเม็ดเลือดและกระดูกประเภทหนึ่ง โรคนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันกับเรื้อรัง

คำจำกัดความ

มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค คืออะไร

มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค เป็นมะเร็งเม็ดเลือดและกระดูกประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน และมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเอแอลแอลเติบโตเร็วและเกิดขึ้นทันที ส่งผลต่อการพัฒนาของเซลล์เม็ดเลือด ซึ่งเซลล์เหล่านี้ที่เกิดจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและเม็ดเลือดขาวคือเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์บี

พบได้บ่อยเพียงใด

มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติคเป็นมะเร็งชนิดที่พบได้มากในเด็ก โรคนี้จะเกิดขึ้นบ่อยในเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่า 15 ปี อย่างไรก็ตามในบางกรณีโรคนี้ก็เกิดกับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน ดังนั้นควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของโรค มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค

อาการของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติคโดยทั่วไปแล้วมักจะมีอาการปวดศีรษะ ปวดท้อง เหนื่อยล้า หน้าซีด หรือมีแผลฟกช้ำตามผิวหนัง ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยจะตับบวม ต่อมน้ำเหลืองโตและสูญเสียความทรงจำ และมีอาจจะมีอาการอื่นๆ เหล่านี้ด้วย

 • มีเลือดออกจากเหงือก
 • ปวดกระดูก
 • มีไข้
 • ติดเชื้อได้ง่าย
 • เลือดกำเดาไหลบ่อยหรือรุนแรง
 • มีก้อนที่เกิดจากต่อมน้ำเหลืองบวม ในและรอบคอ ใต้วงแขน หน้าท้องหรือขาหนีบ
 • ผิวสีซีด
 • หายใจถี่

สำหรับบางคนอาจจะมีอาการอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไปข้างต้น หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสัญญาณอันตรายเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อไร

หากคุณมีอาหารอย่างที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีความกังวลว่าอาจจะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอาการที่คุณกำลังพบเจอ

อาการของโรคมะเร็งเม็ดเลือดกลุ่มลิมโฟซิติคชนิดเฉียบพลันจำนวนมาก มักมีอาการที่คล้ายคลึงกันกับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ แต่อาการของดโรคไข้หวัใหญ่เมื่อพักผ่อน รับประทานยาอาการก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แต่หากยังมีอาการอยู่ควรเข้าปรึกษาแพทย์ถึงอาการที่เป็นอยู่ และควรปรึกษาแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

สาเหตุ

สาเหตุของมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค

มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มโฟซิติคเกิดจากดีเอ็นเอในเซลล์ของกระดูกมีความผิดปกติ ความผิดปกตินั้นทำให้เซลล์หยุดการเจริญเติบโตและตายไปในที่สุด อย่างไรก็ตามเซลล์ที่ติดเชื้อก็เติบโตและแบ่งตัวขึ้น

แต่ในปัจจุบันยังไม่แน่ชัดถึงเหตุผลที่ดีเอ็นเอกลายพันธ์ุจะนำไปสู่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค อย่างไรก็ตามแพทย์ได้ทำการวิจัยและพบว่าส่วนใหญ่แล้วโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติคไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ปัจจัยความเสี่ยง  

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค

มีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะช่วยเพิ่มความเสี่ยง ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติคได้ มีปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดความเสี่ยงกับโรคเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองและเม็ดเลือดขาว รวมถึง

 • การเคยรักษามะเร็งโดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยเคยทำเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี
 • การติดเชื้อที่รักษาด้วยการฉายรังสี
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่นโรคดาวน์ซินโดรม
 • มีพี่น้องที่เคยเป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวและต่อมน้ำเหลือง

การวินิจฉัยโรคและการรักษา

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำของแพทย์ได้ ควรปรึกษาแพทย์เสมอ

การวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค

ในการวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติคนั้น แพทย์จะตรวจเลือดและตรวจไขกระดูก การตรวจไขกระดูกต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจดูความผิดปกติของเซลล์ในไขกระดูก ยิ่งไปกวานั้นแพทย์จะขอให้ทำเอ็กซเรย์ทรวงอก ทำซีทีสแกนและอุลตร้าซาวนด์

การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค

ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติคคือโรคนี้สามารถรักษาได้โดยการทำเคมีบำบัด

ผู้ป่วยควรถ่ายเลือด ทำเคมีบำบัดและรักษาด้วยการฉายรังสี กระบวนการเหล่านี้เกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา 4 ขั้นตอน และ 2 ขั้นตอนแรก คือการรักษาด้วยยา หลังจากนั้นผู้ป่วยจะเหมือนอาการดีขึ้น ขั้นที่ 3 จะทำการฉายรังสีที่สมอง และทำเคมีบำบัดเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง

แพทย์จะแนะนำกระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เรียกว่าปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ต่อมาไขกระดูกที่ดีจะมีการฉีดสเต็มเซลเข้าสู่ร่างกาย สเต็มเซลล์เหล่านี้จะสร้างเซลล์ที่มีสุขภาพดีทดแทนเซลล์ที่ผิดปกติ

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการรักษาด้วยตัวเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการรักษาด้วยตัวเองเพื่อจัดการกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟซิติค

 • พบแพทย์สม่ำเสมอ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของอาการและสุขภาพของคุณ
 • ฟังคำแนะนำของแพทย์ ไม่ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
 • รักษาสุขภาพปากที่ดี บ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่นและแปรงฟันด้วยแปรงที่นุ่ม
 • ดื่มน้ำเป็นประจำ
 • รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีแคลอรีสูงหากคุณทำเคมีบำบัด
 • ใช้ผ้าพันแผล น้ำแข็งและพบแพทย์หากเลือดออกมากกวาปกติ
 • เข้าใจว่าวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับอายุ พันธุกรรมและโอกาสที่จะมีผู้บริจาค
 • ไม่ควรเข้าใกล้ผู้ป่วย เนื่องจากมีภูมิต้านทานต่ำ

หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเข้าใจวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง

Hello Health Group ม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษา

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: มกราคม 20, 2020 | Last Modified: มกราคม 22, 2020

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน