มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก หรือภาวะมะเร็งเข้ากระดูก (Bone Metastasis)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

คำจำกัดความ

มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก คืออะไร

มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก หรือภาวะมะเร็งเข้ากระดูก (Bone Metastasis) มักเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายจากจุดต้นกำเนิดที่อวัยวะอื่นเข้าไปยังกระดูก ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากกระดูกเอง

หลายคนอาจสับสนระหว่างภาวะมะเร็งเข้ากระดูกกับมะเร็งกระดูก ความแตกต่างก็คือ ภาวะมะเร็งเข้ากระดูก (Bone Metastasis) คือ เซลล์มะเร็งลุกลามจากที่อื่นมาที่กระดูก ส่วนมะเร็งกระดูก (Bone Cancer) คือ เซลล์มะเร็งมีต้นกำเนิดที่กระดูก ซึ่งถือเป็นโรคมะเร็งที่พบได้ยาก

มะเร็งแทบทุกประเภทสามารถลุกลาม หรือแพร่กระจาย (metastasize) ไปยังกระดูกได้ แต่ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

ภาวะมะเร็งเข้ากระดูกสามารถเกิดขึ้นได้กับกระดูกทุกชิ้นในร่างกาย แต่ที่พบบ่อยได้แก่ กระดูกสันหลัง รองลงมาคือ กระดูกต้นขา กระดูกต้นแขน กระดูกสะโพก กระดูกกะโหลกศีรษะ และกระดูกซี่โครง

ภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก อาจเป็นสัญญาณแรกที่บอกว่าคุณเป็นมะเร็ง หรืออาจเกิดขึ้นในหลายปีหลังจากเข้ารับการรักษามะเร็งก็เป็นได้

มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก พบได้บ่อยแค่ไหน

การแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูก เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในหมู่ผู้ป่วยมะเร็ง โปรดปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก 

ในบางกรณี มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูกหรือภาวะมะเร็งเข้ากระดูกอาจไม่มีสัญญาณหรืออาการใดๆ แต่คุณอาจสังเกตได้จากอาการหรือสัญญาณดังต่อไปนี้

 • เจ็บกระดูก
 • กระดูกหัก
 • มีปัญหาเวลาขับถ่าย
 • แขนหรือขาอ่อนแรง
 • ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก สับสน เป็นต้น
 • หากเซลล์มะเร็งแพร่เข้าสู่กระดูกสันหลัง อาจทำให้เกิดอาการชา อ่อนล้า เป็นอัมพาต

สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ โปรดปรึกษาคุณหมอ

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ และหากคุณเคยเข้ารับการรักษามะเร็ง โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย

ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก 

มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก หรือภาวะมะเร็งเข้ากระดูก มักเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งแตกตัวออกจากเนื้อร้ายและลุกลามไปยังกระดูก แพทย์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้มะเร็งบางชนิดลุกลาม และเหตุใดมะเร็งบางชนิดถึงลุกลามไปยังกระดูกแทนที่จะเป็นอวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น ตับ

โปรดปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุของภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก

ที่จริงแล้ว ไม่ว่ามะเร็งชนิดไหนๆ ก็สามารถลุกลามไปยังกระดูกได้ แต่มะเร็งที่มักเป็นสาเหตุของการเกิดการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูกได้มากที่สุด ได้แก่

 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งไต
 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิล มัยอิโลม่า (Multiple Myeloma) หรือโรคเอ็มเอ็มอี
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งไทรอยด์

โปรดปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก

มักมีการใช้การตรวจด้วยภาพถ่าย เพื่อสืบหาสัญญาณหรืออาการ ที่อาจบ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูก โดยประเภทของการตรวจอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล การตรวจที่ใช้ในการวินิจฉัยการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูก เช่น

 • การเอ็กซเรย์
 • การสแกนกระดูก (bone scintigraphy)
 • การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)
 • การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ด้วยโพซิตรอน (PET)

การรักษาภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก

ภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก หรือมะเร็งเข้ากระดูกส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาได้ แพทย์จึงจะมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภาวะนี้ โดยประเภทของการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งที่คุณเป็นอยู่แล้ว รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

 • มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูกส่วนไหน
 • กระดูกเสียหายแค่ไหน
 • คุณเคยเข้ารับการรักษาประเภทใดมาแล้ว
 • ภาวะสุขภาพของคุณเป็นเช่นไร

ในกรณีส่วนใหญ่ แพทย์จะรักษาการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูก ด้วยการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นอยู่แล้ว ตัวอย่างของการรักษาที่พบได้บ่อยในการรักษามะเร็งทั่วไป ก็คือการใช้ยาเคมีบำบัด (คีโม) หรือฮอร์โมนบำบัด

นอกจากนี้ แพทย์ยังต้องรักษากระดูก เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและอาการอื่นๆ จากภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้

 • รังสีบำบัด รังสีเอ็กซเรย์พลังงานสูงสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งหรือชะลอการเจริญเติบโตของมะเร็งได้ การรักษาด้วยวิธีนี้อย่างเดียวหรือผสมผสานกับการรักษารูปแบบอื่น สามารถบรรเทาการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูกได้
 • เภสัชรังสี ใช้ในมะเร็งที่ลุกลามไปยังกระดูกเท่านั้น เภสัชรังสี (rediopharmaceuticals) เป็นยาที่มีองค์ประกอบของสารกัมมันตรังสี เมื่อฉีดเข้าร่างกาย ยาจะเข้าไปยังกระดูกที่เป็นมะเร็ง เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งและช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด ผู้เข้ารับการรักษาวิธีนี้อาจทำให้เกล็ดเลือดต่ำได้
 • การรักษาด้วยคลื่นเสียงโดยใช้ MRI ระบุตำแหน่ง วิธีนี้เป็น การใช้พลังงานคลื่นเสียงนำทางโดยการสแกน MRI เพื่อทำลายปลายประสาทในเนื้อร้าย นิยมใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดในผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาด้วยวิธีฉายรังสี หรือผู้ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการฉายรังสีได้
 • ยากลุ่มบิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะให้ยาผ่านหลอดเลือดดำ ตัวยาจะช่วยลดความเสียหายต่อกระดูก ลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก ลดระดับแคลเซียมในเลือด และบรรเทาอาการเจ็บปวด ที่เกิดจากมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก
 • ยาเดโนซูแมพ คล้ายกับยาบิสฟอสโฟเนต ยาตัวนี้นำมาฉีดเพื่อช่วยไม่ให้เกิดกระดูกหัก
 • การผ่าตัด หากกระดูกเสียหายขั้นรุนแรง อาจต้องใส่ลวดเชื่อมกระดูก หรือใช้การผ่าตัดประเภทอื่นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บบริเวณไขสันหลัง
 • การฉีดซีเมนต์เชื่อมกระดูก วิธีนี้สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกเพื่อป้องกันกระดูกหัก
 • วิธีอื่นๆ เช่น การทำลายมะเร็งตับด้วยความเย็นจัด (Cryoablation)  การฉีดทำลายมะเร็งตับด้วยแอลกอฮอล์ (Ethanol ablation) การทำลายมะเร็งด้วยความร้อนโดยวิธีต่างๆ

ทางเลือกในการรักษากระดูกนั้นมีอยู่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของมะเร็ง สภาพร่างกายของคุณ และอาการข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้ โปรดปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีรักษาที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยจัดการภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูกเพิ่มเติมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อจะได้เข้าใจภาวะนี้เพิ่มขึ้น
 • หาที่ปรึกษาหรือปรับทุกข์ เช่น เพื่อน ครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญ จะได้ไม่รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลเกินไป หรือขอคำแนะนำในการดูแลตัวเองจากผู้รอดชีวิตจากมะเร็งรายอื่นๆ
 • ดูแลสุขภาพกายใจให้ดี ด้วยการกินอาหารสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

หากมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ประโยชน์ของแสงแดด ออกแดดวันละนิด จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง!

แสงแดดแรงๆ ทำร้ายผิวหนังของคุณ แต่รู้หรือไม่ว่า ประโยชน์ของแสงแดด นั้น มีอยู่มากมาย ทั้งยังทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง และยังอาจมีส่งผลต่อสุขภาพจิตได้อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 16, 2020 . เวลาในการอ่าน

เนื้อแดง อร่อยถูกใจ แต่อาจเสี่ยงทำร้ายสุขภาพได้โดยไม่รู้ตัว

เนื้อแดง คือเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงสดและเข้ม เมื่อปรุงจนสุกก็จะมีสีที่เข้มขึ้นไปอีก เนื้อแดงมักเป็นเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อแพะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 3, 2020 . เวลาในการอ่าน

ไม่กินผักและผลไม้ รู้ไหมอันตรายต่อสุขภาพมากแค่ไหน

การ ไม่กินผักและผลไม้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามในระยะยาวจะส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ปัญหาลำไส้ น้ำหนักขึ้น และเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง หรือโรคหัวใจ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 3, 2020 . เวลาในการอ่าน

อาหาร ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม รับประทานอาหารเหล่านี้ หนีมะเร็งได้

ปัจจัยในการเกิดโรคมะเร็งนั้นมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการรับประทานอาหาร อาหาร ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ได้ หากเลือกอย่างถูกต้อง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
โภชนาการ, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 25, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

น้ำดื่มอัลคาไลน์-ประโยชน์ต่อสุขภาพ

น้ำดื่มอัลคาไลน์ ดื่มแล้วให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 15, 2020 . เวลาในการอ่าน
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง-ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง กับเคล็ดลับการใช้ชีวิตร่วมกับโรคได้อย่างเป็นสุข

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 14, 2020 . เวลาในการอ่าน
อาหารต้านมะเร็งลำไส้

อาหารต้านมะเร็งลำไส้ ถ้าอยากลดความเสี่ยงโรคนี้ ควรกินอะไร เลี่ยงอะไรบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน
สูตรยำขนุนอ่อน

สูตรยำขนุนอ่อน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 25, 2020 . เวลาในการอ่าน