มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก หรือภาวะมะเร็งเข้ากระดูก (Bone Metastasis)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

คำจำกัดความ

มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก คืออะไร

มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก หรือภาวะมะเร็งเข้ากระดูก (Bone Metastasis) มักเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายจากจุดต้นกำเนิดที่อวัยวะอื่นเข้าไปยังกระดูก ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากกระดูกเอง

หลายคนอาจสับสนระหว่างภาวะมะเร็งเข้ากระดูกกับมะเร็งกระดูก ความแตกต่างก็คือ ภาวะมะเร็งเข้ากระดูก (Bone Metastasis) คือ เซลล์มะเร็งลุกลามจากที่อื่นมาที่กระดูก ส่วนมะเร็งกระดูก (Bone Cancer) คือ เซลล์มะเร็งมีต้นกำเนิดที่กระดูก ซึ่งถือเป็นโรคมะเร็งที่พบได้ยาก

มะเร็งแทบทุกประเภทสามารถลุกลาม หรือแพร่กระจาย (metastasize) ไปยังกระดูกได้ แต่ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร

ภาวะมะเร็งเข้ากระดูกสามารถเกิดขึ้นได้กับกระดูกทุกชิ้นในร่างกาย แต่ที่พบบ่อยได้แก่ กระดูกสันหลัง รองลงมาคือ กระดูกต้นขา กระดูกต้นแขน กระดูกสะโพก กระดูกกะโหลกศีรษะ และกระดูกซี่โครง

ภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก อาจเป็นสัญญาณแรกที่บอกว่าคุณเป็นมะเร็ง หรืออาจเกิดขึ้นในหลายปีหลังจากเข้ารับการรักษามะเร็งก็เป็นได้

มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก พบได้บ่อยแค่ไหน

การแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูก เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในหมู่ผู้ป่วยมะเร็ง โปรดปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก 

ในบางกรณี มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูกหรือภาวะมะเร็งเข้ากระดูกอาจไม่มีสัญญาณหรืออาการใดๆ แต่คุณอาจสังเกตได้จากอาการหรือสัญญาณดังต่อไปนี้

 • เจ็บกระดูก
 • กระดูกหัก
 • มีปัญหาเวลาขับถ่าย
 • แขนหรือขาอ่อนแรง
 • ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก สับสน เป็นต้น
 • หากเซลล์มะเร็งแพร่เข้าสู่กระดูกสันหลัง อาจทำให้เกิดอาการชา อ่อนล้า เป็นอัมพาต

สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ โปรดปรึกษาคุณหมอ

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ และหากคุณเคยเข้ารับการรักษามะเร็ง โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย

ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก 

มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก หรือภาวะมะเร็งเข้ากระดูก มักเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งแตกตัวออกจากเนื้อร้ายและลุกลามไปยังกระดูก แพทย์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้มะเร็งบางชนิดลุกลาม และเหตุใดมะเร็งบางชนิดถึงลุกลามไปยังกระดูกแทนที่จะเป็นอวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น ตับ

โปรดปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุของภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก

ที่จริงแล้ว ไม่ว่ามะเร็งชนิดไหนๆ ก็สามารถลุกลามไปยังกระดูกได้ แต่มะเร็งที่มักเป็นสาเหตุของการเกิดการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูกได้มากที่สุด ได้แก่

 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งไต
 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิล มัยอิโลม่า (Multiple Myeloma) หรือโรคเอ็มเอ็มอี
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งไทรอยด์

โปรดปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก

มักมีการใช้การตรวจด้วยภาพถ่าย เพื่อสืบหาสัญญาณหรืออาการ ที่อาจบ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูก โดยประเภทของการตรวจอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล การตรวจที่ใช้ในการวินิจฉัยการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูก เช่น

 • การเอ็กซเรย์
 • การสแกนกระดูก (bone scintigraphy)
 • การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)
 • การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ด้วยโพซิตรอน (PET)

การรักษาภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก

ภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก หรือมะเร็งเข้ากระดูกส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาได้ แพทย์จึงจะมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภาวะนี้ โดยประเภทของการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งที่คุณเป็นอยู่แล้ว รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

 • มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูกส่วนไหน
 • กระดูกเสียหายแค่ไหน
 • คุณเคยเข้ารับการรักษาประเภทใดมาแล้ว
 • ภาวะสุขภาพของคุณเป็นเช่นไร

ในกรณีส่วนใหญ่ แพทย์จะรักษาการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูก ด้วยการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นอยู่แล้ว ตัวอย่างของการรักษาที่พบได้บ่อยในการรักษามะเร็งทั่วไป ก็คือการใช้ยาเคมีบำบัด (คีโม) หรือฮอร์โมนบำบัด

นอกจากนี้ แพทย์ยังต้องรักษากระดูก เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและอาการอื่นๆ จากภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้

 • รังสีบำบัด รังสีเอ็กซเรย์พลังงานสูงสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งหรือชะลอการเจริญเติบโตของมะเร็งได้ การรักษาด้วยวิธีนี้อย่างเดียวหรือผสมผสานกับการรักษารูปแบบอื่น สามารถบรรเทาการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูกได้
 • เภสัชรังสี ใช้ในมะเร็งที่ลุกลามไปยังกระดูกเท่านั้น เภสัชรังสี (rediopharmaceuticals) เป็นยาที่มีองค์ประกอบของสารกัมมันตรังสี เมื่อฉีดเข้าร่างกาย ยาจะเข้าไปยังกระดูกที่เป็นมะเร็ง เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งและช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด ผู้เข้ารับการรักษาวิธีนี้อาจทำให้เกล็ดเลือดต่ำได้
 • การรักษาด้วยคลื่นเสียงโดยใช้ MRI ระบุตำแหน่ง วิธีนี้เป็น การใช้พลังงานคลื่นเสียงนำทางโดยการสแกน MRI เพื่อทำลายปลายประสาทในเนื้อร้าย นิยมใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดในผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาด้วยวิธีฉายรังสี หรือผู้ที่ไม่สามารถรักษาด้วยการฉายรังสีได้
 • ยากลุ่มบิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะให้ยาผ่านหลอดเลือดดำ ตัวยาจะช่วยลดความเสียหายต่อกระดูก ลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหัก ลดระดับแคลเซียมในเลือด และบรรเทาอาการเจ็บปวด ที่เกิดจากมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก
 • ยาเดโนซูแมพ คล้ายกับยาบิสฟอสโฟเนต ยาตัวนี้นำมาฉีดเพื่อช่วยไม่ให้เกิดกระดูกหัก
 • การผ่าตัด หากกระดูกเสียหายขั้นรุนแรง อาจต้องใส่ลวดเชื่อมกระดูก หรือใช้การผ่าตัดประเภทอื่นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บบริเวณไขสันหลัง
 • การฉีดซีเมนต์เชื่อมกระดูก วิธีนี้สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกเพื่อป้องกันกระดูกหัก
 • วิธีอื่นๆ เช่น การทำลายมะเร็งตับด้วยความเย็นจัด (Cryoablation)  การฉีดทำลายมะเร็งตับด้วยแอลกอฮอล์ (Ethanol ablation) การทำลายมะเร็งด้วยความร้อนโดยวิธีต่างๆ

ทางเลือกในการรักษากระดูกนั้นมีอยู่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของมะเร็ง สภาพร่างกายของคุณ และอาการข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้ โปรดปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีรักษาที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยจัดการภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูกเพิ่มเติมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อจะได้เข้าใจภาวะนี้เพิ่มขึ้น
 • หาที่ปรึกษาหรือปรับทุกข์ เช่น เพื่อน ครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญ จะได้ไม่รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลเกินไป หรือขอคำแนะนำในการดูแลตัวเองจากผู้รอดชีวิตจากมะเร็งรายอื่นๆ
 • ดูแลสุขภาพกายใจให้ดี ด้วยการกินอาหารสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก และควรปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

หากมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

สัญญาณเตือนของผิวหนัง ที่กำลังบอกว่าคุณอาจเป็นมะเร็งผิวหนัง

ความจริงแล้ว สัญญาณเตือนของผิวหนัง สามารถบอกได้ว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนัง แต่สัญญาณเตือนจะมีอะไรบ้าง ต้องติดตามกันใน Hello คุณหมอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
มะเร็งผิวหนัง, ศูนย์สุขภาพ สิงหาคม 25, 2020 . เวลาในการอ่าน

คุณผู้ชายมีเฮ! งานวิจัยเผย ยิ่งหลั่งบ่อย ยิ่งลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

จากงานวิจัยล่าสุด ได้เปิดเผยออกมาว่า การ หลั่งบ่อย ลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หาคำตอบได้จากบทความนี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
สุขภาพชาย, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 19, 2020 . เวลาในการอ่าน

แฟรงกูล่า (Alder Buckthorn)

แฟรงกูล่า (Alder Buckthorn) เป็นพืชชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้เป็นสมุนไพรช่วยแก้อาการท้องผูก ทั้งยังมีสารที่สามารถช่วยในการต้านมะเร็งได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ สิงหาคม 17, 2020 . เวลาในการอ่าน

มะเร็งลิ้น (Tongue cancer)

มะเร็งลิ้น (Tongue cancer) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดจากเซลล์ชนิดหนึ่งที่พบมากบนบริเวณลิ้น ซึ่งสามารถลุกลามก่อตัวให้เกิดเนื้องอกได้ทั่วทั้งลิ้น และภายในลำคอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ สิงหาคม 6, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ประโยชน์ของแสงแดด-สุขภาพกาย-สุขภาพจิต

ประโยชน์ของแสงแดด ออกแดดวันละนิด จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง!

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ กันยายน 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
เนื้อแดง-ความเสี่ยง-ต่อ-สุขภาพ

เนื้อแดง อร่อยถูกใจ แต่อาจเสี่ยงทำร้ายสุขภาพได้โดยไม่รู้ตัว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ กันยายน 3, 2020 . เวลาในการอ่าน
ไม่กินผักและผลไม้-ความเสี่ยง

ไม่กินผักและผลไม้ รู้ไหมอันตรายต่อสุขภาพมากแค่ไหน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ กันยายน 3, 2020 . เวลาในการอ่าน
อาหาร-ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

อาหาร ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม รับประทานอาหารเหล่านี้ หนีมะเร็งได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 25, 2020 . เวลาในการอ่าน