วอนวิลลิแบรนด์ (Von Willebrand Disease)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Published on 27/10/2020 . 3 mins read
Share now

หากคุณลองสังเกตตนเองแล้วพบว่า ตามร่างกายเริ่มมีอาการฟกช้ำง่าย เลือดหยุดยากทุกครั้งมีบาดแผล ซึ่งสัญญาณดังกล่าวนี้อาจเป็นสัญญาณแรกเริ่มที่สามารถส่งผลให้คุณอาจกำลังเสี่ยงเป็นโรค วอนวิลลิแบรนด์ (Von Willebrand Disease) หรือ โรคเลือดออกง่าย และอาจจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัย รวมถึงเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คำจำกัดความ

วอนวิลลิแบรนด์ (Von Willebrand Disease) คืออะไร

วอนวิลลิแบรนด์ (Von Willebrand Disease) คือ โรคเลือดออกง่าย เป็นโรคที่เกิดจากการขาดโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Von Willebrand factor หรือ VWF ซึ่งโปรตีนชนิดนี้ค่อนข้างมีคุณสมบัติที่สามารถช่วยให้เลือดของคุณนั้นเกิดการแข็งตัวได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือบาดแผลต่าง ๆ จนกลายเป็นสะเก็ดแผลที่เราคุ้นเคยกันในที่สุด

แต่ถ้าหากร่างกายของคุณนั้นมีโปรตีน VWF ในระดับต่ำ ที่ไม่สามารถเกาะตัวเป็นก้อนเพื่อไปอุดเส้นเลือดที่ได้รับความเสียหายได้ ก็อาจทำให้บาดแผลของคุณนั้นมีเลือดไหลออกเป็นเวลานาน และอาจนำไปสู่ตกการเลือดอย่างหนักกับกรณีที่ประสบกับบาดแผลใหญ่ได้ เช่น แผลผ่าตัด เป็นต้น

วอนวิลลิแบรนด์ สามารถพบบ่อยได้เพียงใด

วอนวิลลิแบรนด์อาจพบได้บ่อยกับบุคคลทั่วไปทุกช่วงวัย เพราะเนื่องจาเป็นโรคที่เป็นการส่งทอดมาจากพันธุกรรมของคนในครอบครัว จึงอาจทำให้ได้รับภาวะของโรคนี้สืบต่อกันมา

อาการ

อาการของ วอนวิลลิแบรนด์

อาการของโรคนี้นั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามแต่สภาวะทางร่างกาย แต่อาการที่คุณสามารถสังเกตได้เด่นชัด อาจมีดังต่อไปนี้

 • บริเวณผิวหนังมีรอยฟกช้ำ หรือช้ำง่าย
 • เลือดออกที่มากจนเกินไป
 • ปัสสาวะ อุจจาระเป็นเลือด
 • เลือกออกเป็นระยะเวลานาน
 • เลือดออกหนักผิดปกติช่วงที่มีประจำเดือน พร้อมกับมีลิ่มเลือดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1 นิ้ว

สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดวอนวิลลิแบรนด์

สาเหตุที่ทำให้คุณนั้นต้องประสบกับโรควอนวิลลิแบรนด์ ส่วนใหญ่มักมาจากยีนที่ผิดปกติจากการสืบทอดพันธุกรรม โดยเฉพาะกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง โดยสามารถรับมาได้ 3 ประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทมักแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • ประเภทที่ 1 เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุด เนื่องจากมีโปรตีน VWF ในระดับต่ำเล็กน้อยแต่ยังคงดำรงชีวิตได้ตามปกติ ไม่มีผลกระทบใด ๆ มากนัก
 • ประเภทที่ 2 เป็นประเภทที่คุณมีระดับโปรตีน VWF ในระดับที่คงที่ แต่ยังคงมีข้อบกพร่องในการทำงานที่ผิดปกติ จึงส่งผลให้เกิดเลือดออกอย่างง่ายดาย
 • ประเภทที่ 3 ถือว่าเป็นประเภทที่อันตราย หรือรุนแรงมากที่สุด เพราะเป็นภาวะที่โปรตีน VWF ไม่สามารถจับตัวเป็นก้อนได้เลย และส่งผลให้เกิดการตกเลือดได้ เมื่อเกิดบาดแผลขนาดใหญ่ขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากวอนวิลลิแบรนด์

ปัจจัยเสี่ยงของโรควอนวิลลิแบรนด์หลัก ๆ แล้ว คือ การที่บุคคลในครอบครัวของคุณเคยมีประวัติการตกเลือด เลือดออกง่าย ยีนผิดปกติ ที่อาจได้รับมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นจากแม่เพียงฝ่ายเดียว หรือพ่อเพียงฝ่ายเดียว และตัวคุณนั้นยังอาจสามารถส่งทอดไปยังบุตรของคุณได้ในอนาคตอีกด้วย

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยวอนวิลลิแบรนด์

คุณหมออาจมีการเริ่มวินิจฉัยจาก การสอบถามประวัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลในครอบครัว พร้อมทั้งอาการที่คุณประสบมาอย่างละเอียด จากนั้นอาจเป็นการนำคุณเข้าตรวจเลือดให้แน่ชัด ถึงแอนติเจนของ VWF และการทดสอบการแข็งตัวของเลือดว่ามีความไวเพียงใด เป็นต้น

การรักษาวอนวิลลิแบรนด์

การรักษาโรคนี้ขึ้นอยู่กับอาการเบื้องต้น และผลวินิจฉัยจากแพทย์ แต่โดยส่วนใหญ่แพทย์นั้นมักมีการแนะนำให้ใช้การรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ใช้ยาเดสโมเพรสซิน (Desmopressin) ซึ่งเป็นยาที่มีจำหน่ายในรูปแบบฉีด และแบบพ่นจมูก โดยเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ช่วยในการควบคุมการตกเลือด
 • การบำบัดทดแทน เป็นเทคนิคที่แพทย์ของคุณอาจมีการใช้โปรตีนดัดแปลงพันธุกรรมที่พัฒนามาจากพลาสมาของมนุษย์เข้าไปทดแทน VWF ที่ขาดหาย
 • ยาที่ใช้กับบาดแผล เป็นยาที่เปรียบเสมือนกาวสมานบาดแผลให้ชิดติดกัน เพื่อหยุดเลือดที่ไหลออกมา

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองเพื่อป้องกันและรักษาโรควอนวิลลิแบรนด์

เมื่อพบว่าคุณมีอาการป่วยจากโรคทางพันธุกรรมอย่าง โรควอนวิลลิแบรนด์ ที่ยากต่อการรักษาให้หายขาดได้ การหมั่นปรับพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตนเองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ คุณสามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงกิจกรรมรุนแรงที่ก่อให้เกิดการฟกช้ำ หรือบาดแผลใด ๆ บนร่างกาย

อีกทั้งยังควรแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งเมื่อคุณมีการเข้ารับการผ่าตัดต่าง ๆ เช่น ทันตกรรม การคลอดบุตร เพื่อให้แพทย์นั้นได้เลือกเทคนิค และยารับประทานที่เหมาะสมปลอดภัยแก่ภาวะทางสุขภาพของคุณที่กำลังประสบ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

โรคมนุษย์หมาป่า (Hypertrichosis หรือ Werewolf Syndrome)

โรคมนุษย์หมาป่า (Hypertrichosis หรือ Werewolf Syndrome) เป็นโรคหายากที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของขนในร่างกาย คือ มีขนขึ้นมากเกินไป พบได้ทุกส่วนของร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ไม่ควรมองข้าม

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน คือ การเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อเช็กสภาพความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของคู่รักที่กำลังจะตกลงปลงใจแต่งงานและสร้างครอบครัวไปด้วยกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

ลูกน้อยกินเก่งผิดปกติ สุ่มเสี่ยงอยู่ใน กลุ่มอาการพราเดอร์ วิลลี หรือเปล่านะ

กลุ่มอาการพราเดอร์ วิลลี (Prader-Willi Syndrome) คือโรคทางพันธุกรรมเกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 15 ได้หายไป ส่งผลให้ลูกรักมีพัฒนาการล่าช้า รวมถึงอยากอาหารผิดปกติ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin

4 สูตรลับ รักษาฝ้า ด้วยสมุนไพรไทย

ฝ้า เป็นปัญหากวนใจที่ทำให้ผู้หญิงอย่างเราหมดความมั่นใจ วันนี้ Hello คุณหมอ จึงนำอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาฝ้ามาฝากกันค่ะ ด้วย 4 สูตร รักษาฝ้า จาก สมุนไพรไทย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์