เม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle Cell Disease : SCD)

ทบทวนบทความโดย | โดย

เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 19, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

เม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle Cell Disease : SCD) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวด แขนและเท้ามีอาการบวม มีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

คำจำกัดความ

เม็ดเลือดแดงรูปเคียว  (Sickle Cell Disease : SCD)   คืออะไร

เม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle Cell Disease : SCD)  เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดง (เซลล์เม็ดเลือดอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์) โดยปกติเซลล์เม็ดเลือดแดงจะนำออกซิเจนไปยังทุกส่วนของร่างกาย  แต่ในผู้ที่เป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว เม็ดเลือดแดงจะมีอายุสั้น จะมีลักษณะแข็งและเหนียวทำให้ไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเม็ดเลือดแดงรูปเคียวส่วนใหญ่จะมีอาการปวด แขนและเท้าบวม มีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  ซึ่งวิธีการรักษาของโรคดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการบรรเทาอาการปวดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรค

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

พบได้บ่อยเพียงใด

ผู้ป่วยโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำ เชื้อชาติแอฟริกัน

อาการ

อาการของ โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

อาการของโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวมักจะแสดงอาการในช่วง 5 เดือน ซึ่งอาการแสดงออกของโรคจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่จะมีอาการ ดังนี้

เซลล์เม็ดเลือดแดงรูปเคียวจะมีอายุสั้น แตกง่าย ส่งผลในภายในร่างกายมีเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยจนเกินไปอาจทำให้เป็นโรคโลหิตจางได้  ซึ่งโดยปกติเม็ดเลือดแดงจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 120 วัน แต่เซลล์เม็ดเลือดแดงรูปเคียวมักจะตายภายใน 10-20 วัน

  • อาการปวดภายในร่างกาย

ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดร่างกายเป็นช่วง ๆ เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปเคียวไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดผ่านเส้นเลือดเล็ก ๆ ที่ส่งไปยังหน้าอก หน้าท้อง และข้อต่อต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยปวดบริเวณหน้าอก หน้าท้อง และข้อต่อต่าง ๆ ซึ่งอาการเจ็บปวดนั้นจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงอาจอยู่ได้ 2-3 ชั่วโมงแล้วหายไป แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจปวดนานเป็นสัปดาห์

อาการบวมของมือและเท้าเกิดจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียวขัดขวางการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนมือและเท้า.

  • การเจริญเติบโตช้าลง

เซลล์เม็ดเลือดแดงช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของร่างกาย การขาดแคลนเซลล์เม็ดเลือดแดงอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการและการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในเด็กทารกและเด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต

  • ปัญหาการมองเห็น

หากเม็ดเลือดบริเวณดวงตาเกิดความเสียหาย อาจส่งผลต่อการมองเห็น การประมวลผลภาพต่าง ๆ

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

เม็ดเลือดแดงรูปเคียวเป็นโรคทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน ทำให้ร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงที่รูปร่างคล้ายเคียวขึ้นมา เซลล์เม็ดเลือดดังกล่าวนี้จะไปปิดกั้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เซลล์บริเวณที่ถูกปิดกั้นขาดออกซิเจน ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกปวด หรือมีอาการบวมบริเวณนั้น ๆ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

  • กลุ่มคนผิวดำ เชื้อชาติแอฟริกัน
  • พ่อแม่ที่มีประวัติเป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

โดยส่วนใหญ่โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวมักพบตั้งแต่แรกเกิด แพทย์จึงทำการทดสอบทารกในครรภ์ของคุณแม่ ด้วยการเจาะเลือด รวมถึงการสอบถามประวัติและดูอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรค  เช่น ภาวะโลหิตจาง

การรักษาโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

วิธีการรักษาโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวสามารถรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์นั้นมีความเสี่ยงมากและอาจมีผลข้างเคียงรุนแรง และร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  โดยการปลูกถ่ายนั้นไขสันหลังจะต้องมีความใกล้เคียงอย่างมากระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาค

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรักษาโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวเกิดจากทางพันธุกรรม ดังนั้นหากคุณเป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนการตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงของการมีบุตรที่เป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

เบื่ออาหารหลังฉายรังสี ควรแก้ไขอย่างไรดี เพื่อสุขภาพของคุณ

สำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งและรับการรักษาด้วยการฉายรังสีนั้น มักจะมีผลกระทบที่ตามมาก็คือ อาการ เบื่ออาหารหลังฉายรังสี ทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี มีนาคม 24, 2020 . เวลาในการอ่าน

โรคเมลิออยด์ อีกหนึ่งโรคร้ายที่มากับฝน

วันนี้ Hello คุณหมอ พามารู้จักกับ  โรคเมลิออยด์ ส่วนใหญ่เป็นชาวเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบมากในช่วงฤดูฝน จะมีลักษณะอาการอย่างไรบ้างนั้น ไปหาคำตอบกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
รู้หรือไม่, เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี กุมภาพันธ์ 12, 2020 . เวลาในการอ่าน

มะเร็งโลหิตวิทยา หรือ มะเร็งเม็ดเลือด (Blood Cancers)

มะเร็งโลหิตวิทยา หรือมะเร็งเม็ดเลือด คือ มะเร็งที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการทำงานของเซลล์ในเลือด ไขกระดูก และต่อมน้ำเหลือง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย pimruethai
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ กุมภาพันธ์ 4, 2020 . เวลาในการอ่าน

ไซเดอร์ฟอล® (Siderfol®)

ไซเดอร์ฟอล® มักใช้สำหรับโรคโลหิตจางการขาดภาวะขาดธาตุเหล็ก และเป็นอาหารเสริมเพื่อให้มีธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น ควรรับประทานอาหารหลังมื้ออาหาร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย pimruethai
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ พฤศจิกายน 12, 2019 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ฟีนิลคีโตนูเรีย-phenylketonuria

ฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 19, 2020 . เวลาในการอ่าน
อาหารสำหรับลูกน้อยวัยหัดเดิน-ธาตุเหล็ก

อาหารสำหรับลูกน้อยวัยหัดเดิน ที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก มีอะไรบ้าง?

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ กันยายน 15, 2020 . เวลาในการอ่าน
พังผืดในไขกระดูก-myelofibrosis

พังผืดในไขกระดูก (Myelofibrosis)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
ปัญหาสุขภาพเท้า-อายุมาก-สูงวัย

ปัญหาสุขภาพเท้า ที่มาพร้อมอายุที่มากขึ้น และคุณไม่ควรละเลย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 28, 2020 . เวลาในการอ่าน