เวียนศีรษะแบบบ้านหมุน (Vertigo)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020
Share now

เวียนศีรษะแบบบ้านหมุน เป็นความรู้สึกว่า ทุกสิ่งโดยรอบกำลังหมุนหรือถูกดึงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนมักเป็นอาการของอาการป่วย และความผิดปกติต่างๆ หลายประการ

คำจำกัดความ

เวียนศีรษะแบบบ้านหมุน คืออะไร

อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน (Vertigo) เป็นความรู้สึกหัวหมุน อาจจะเป็นความรู้สึกว่าตัวเองกำลังหมุน หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำลังหมุนอยู่ก็ได้ อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนมีลักษณะเป็นความรู้สึกว่า ทุกสิ่งโดยรอบกำลังหมุนหรือถูกดึงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนมักเป็นอาการของอาการป่วย และความผิดปกติต่างๆ หลายประการ

เวียนศีรษะแบบบ้านหมุนพบได้บ่อยเพียงใด

อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนพบได้บ่อยมาก สามารถจัดการได้โดยการรักษาอาการเจ็บป่วยและความผิดปกติต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการรู้สึกหมุน โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนเป็นอย่างไร

อาการที่พบได้ทั่วไปของอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน ได้แก่

 • รู้สึกหมุน
 • รู้สึกเอียง
 • รู้สึกแกว่ง
 • รู้สึกไม่สมดุล
 • รู้สึกถูกดึงในทิศทางหนึ่ง
 • รู้สึกคลื่นไส้
 • การเคลื่อนไหวของดวงตาที่กระตุกหรือผิดปกติ (nystagmus)
 • ปวดศีรษะ
 • เหงื่อออก
 • มีเสียงอื้อในหู หรือสูญเสียการได้ยิน

อาการเหล่านี้สามารถคงอยู่ได้เป็นเวลาสองสามนาที หรือนานถึงสองสามชั่วโมงหรือมากกว่า

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการบางประการที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีข้อคำถามใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน

อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนมักเกิดจากอาการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติต่างๆ ที่ส่งผลต่อหูชั้นใน ซึ่งได้แก่

 • โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (Benign paroxysmal positional vertigo): มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของศีรษะที่ทำให้เกิดความรู้สึกหมุนกะทันหัน ตัวอย่างเช่น ผลึกขนาดเล็กแตกในช่องหูด้านในและสัมผัสปลายประสาทด้านในที่ไวต่อการรู้สึก
 • หูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน (Acute labyrinthitis): เกิดจากการอักเสบของโครงสร้างเกี่ยวกับการทำให้สมดุลของหูชั้นใน ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
 • น้ำในหูไม่เท่ากัน (Ménière’s disease): เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเหลวภายในหูชั้นใน

อาการรู้สึกหมุนสามารถเกิดจากภาวะสุขภาพอื่นๆ ซึ่งได้แก่

 • การบาดเจ็บที่ศีรษะหรือคอ
 • ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หรือเนื้องอก
 • ยาบางชนิดที่ทำให้เกิดความเสียหายที่หู
 • ปวดศีรษะไมเกรน

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการสำหรับอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน เช่น

 • อายุ: อาการรู้สึกหมุนมักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุมากกว่าในผู้ที่อายุน้อย
 • มีประวัติมีภาวะต่างๆ เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ตัวอย่างเช่น เจ็บแน่นหน้าอก (angina) และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
 • มีประวัติเป็นเบาหวานและโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)
 • การทำหน้าที่ที่ผิดปกติของหู
 • การใช้ยาบางชนิด
 • มีประวัติผ่าตัดหู
 • ความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยอาการเวียนศีระษะแบบบ้านหมุน

อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนสามารถวินิจฉัยได้ดังต่อไปนี้

 • การอธิบายสิ่งที่รู้สึก
 • การประเมินดวงตาเพื่อตรวจหาการเคลื่อนไหวที่กระตุกของดวงตาที่ผิดปกติ (nystagmus)
 • โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมหากแพทย์ไม่สงสัยว่าคุณมีอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติที่สมอง (central vertigo)
 • การตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ (Computed tomography (CT) scan) หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ที่สมองเพื่อตรวจว่าคุณมีอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติที่สมอง หรือไม่

การรักษาอาการเวียนศีระษะแบบบ้านหมุน

ในบางครั้ง ผู้ป่วยสามารถมีการฟื้นตัวหลังจากช่วงเวลาที่มีอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนเนื่องจากการปรับตัวของร่างกาย

หากจำเป็น การรักษาอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนขึ้นอยู่กับสาเหตุ ซึ่งได้แก่

 • การฟื้นฟูเส้นประสาทการทรงตัว (Vestibular rehabilitation): เพื่อทำให้ระบบประสาทการทรงตัวแข็งแรง
 • การทำให้หินปูนในหูชั้นในกลับเข้าที่เดิม (Canalith repositioning maneuvers) การเคลื่อนไหวเฉพาะของศีรษะและร่างกายสำหรับโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนจะมีการแนะนำสำหรับผู้ป่วย
 • การใช้ยา: เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น คลื่นไส้หรือภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว (motion sickness) ที่สัมพันธ์กับอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน อาจมีการให้ยาขับปัสสาวะในกรณีที่เป็นน้ำในหูไม่เท่ากัน
 • การผ่าตัด: เมื่ออาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนเกิดจากโรคประจำตัวที่รุนแรงมากขึ้น เช่น เนื้องอกหรือการบาดเจ็บที่สมองหรือคอ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยจัดการอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองดังต่อไปนี้ อาจช่วยรับมืออาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนได้

 • การรับประทานวิตามินดีอาจมีประโยชน์สำหรับโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (paroxysmal positional vertigo)
 • การรับประทานรากขิง แปะก๊วย และผักชีอาจช่วยลดอาการรู้สึกหมุนในผู้ป่วยบางรายได้
 • กายภาพบำบัด
 • การฝังเข็มเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ของอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนบางประเภทได้
 • หลีกเลี่ยงการใช้สารต่างๆ ที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนของเลือดได้ ซึ่งได้แก่ คาเฟอีน บุหรี่ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ดื่มน้ำให้มาก
 • น้ำมันหอมระเหย ซึ่งได้แก่ สะระแหน่ ขิง ลาเวนเดอร์ และกำยาน เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ของอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความแนะนำ

ผู้สูงอายุ-เสียการทรงตัว-โรคหินปูนในหูชั้นในหลุด

ผู้สูงอายุเสียการทรงตัวเพราะ โรคหินปูนในหูชั้นในหลุด จริงหรือ?

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 12, 2019
แก้อาการบ้านหมุน

แก้อาการบ้านหมุน วิธีต่อไปนี้ช่วยได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 7, 2019