โรคมนุษย์หมาป่า (Hypertrichosis หรือ Werewolf Syndrome)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Published on 01/09/2020 . 5 mins read
Share now

โรคมนุษย์หมาป่า (Hypertrichosis หรือ Werewolf Syndrome) เป็นโรคหายากที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของขนในร่างกาย โดยผู้ป่วยอาจเป็นโรคนี้แต่กำเนิด หรือเป็นตอนโตก็ได้

คำจำกัดความ

โรค มนุษย์หมาป่า คืออะไร

โรคมนุษย์หมาป่า (Hypertrichosis หรือ Werewolf Syndrome) เป็นโรคหายากที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของขนในร่างกาย คือ มีขนขึ้นมากเกินไป พบได้ทุกส่วนของร่างกาย โดยขนที่ขึ้นอาจปกคลุมทั่วบริเวณ หรือขึ้นเป็นหย่อม ๆ และผู้ป่วยอาจป่วยเป็นโรคนี้ตั้งแต่กำเนิด หรือเป็นตอนโตแล้วก็ได้

โรคมนุษย์หมาป่า พบบ่อยแค่ไหน

โรคมนุษย์หมาป่าเป็นโรคหายาก สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย และผู้คนมักสับสนระหว่างโรคมนุษย์หมาป่ากับภาวะขนดก (Hirsutism) แต่ข้อแตกต่างระหว่างโรคมนุษย์หมาป่ากับภาวะขนดก ก็คือ โรคมนุษย์หมาป่าเป็นโรคหายาก พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย และสามารถพบขนขึ้นดกได้ทุกบริเวณของร่างกาย แต่ภาวะขนดก จะพบในผู้หญิง สามารถพบได้ทั่วไป โดยผู้ป่วยจะมีขนเส้นใหญ่ หยาบ ขึ้นในบริเวณที่ผู้ชายมักมีขนขึ้นแต่ผู้หญิงไม่ค่อยมี เช่น คาง

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของโรคมนุษย์หมาป่า

อาการทั่วไปของ โรคมนุษย์หมาป่า ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมนุษย์หมาป่าที่เป็น โดยชนิดของโรคมนุษย์หมาป่านั้นเกี่ยวข้องกับขน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ขนลานูโก (Lanugo hair)

เป็นเส้นขนชุดแรกที่สร้างขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ มีลักษณะคือ เป็นเส้นขนขนาดเล็ก เส้นยาว อ่อนนุ่ม มักมีสีอ่อนหรือสีจาง ทารกส่วนใหญ่จะมีขนอ่อนนี้ขึ้นตามร่างกาย โดยขนก็จะหลุดร่วงไปเองภายใน 2-3 วัน หรือ 2-3 สัปดาห์หลังลืมตาดูโลก แต่ในผู้ที่เป็นโรคมนุษย์หมาป่า ขนอ่อนนี้จะยังคงอยู่ เว้นแต่จะได้รับการรักษาหรือจำกัดขนออก

ขนเวลลัส (Vellus hair)

ขนอ่อนที่เกิดขึ้นแทนขนลานูโก มีลักษณะคือ เป็นเส้นสั้น อ่อนนุ่ม รากขนสั้น (ความยาวรากขนน้อยกว่า 1/13 ของความยาวเส้นขน) ขนอ่อนนี้พบได้ในทุกบริเวณที่มีรูขุมขน ยกเว้นฝ่าเท้า หลังหู ริมฝีปาก ฝ่ามือ รอยแผลเป็น เพราะไม่มีรูขุมขนนั่นเอง

ขนเทอร์มินัล (Terminal hair)

ลักษณะเป็นขนเส้นหนา หยาบ ยาว และมีสีเข้มที่สุดในบรรดาขนทั้งสามชนิด มักขึ้นตามใบหน้า รักแร้ ศีรษะ และอวัยวะเพศ

ชนิดของโรคมนุษย์หมาป่านั้นมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาในการเกิดโรคและประเภทของขนดังที่กล่าวไป คนเราสามารถเป็นโรคมนุษย์หมาป่าตั้งแต่กำเนิด หรือเป็นภายหลังก็ได้ ที่พบได้บ่อย เช่น

Congenital hypertrichosis lanuginose

โรคมนุษย์หมาโดยกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับขนลานูโก กล่าวคือ แทนที่ขนลานูโกจะหลุดร่วงไปหลังคลอด กลับขึ้นดกขึ้นในหลายบริเวณของร่างกายไปตลอดชีวิต

Congenital hypertrichosis terminalis

โรคมนุษย์หมาป่าโดยกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับขนเทอร์มินัล กล่าวคือ แทนที่ทารกแรกเกิดจะมีขนอ่อนอย่างขนลานูโกหรือขนเวลลัส ก็กลับมีขนเทอร์มินัลซึ่งมีลักษณ์เป็นเส้นหนา หยาบ เส้นใหญ่ และมีสีเข้มขึ้นปกคลุมร่างกายแทน รวมถึงบนในหน้าด้วย

Acquired hypertrichosis

โรคมนุษย์หมาป่าที่เป็นตอนโต โรคนี้อาจมีรูปแบบเดียวกับโรคมนุษย์หมาป่าแต่กำเนิด โดยสามารถพบความผิดปกติกับขนชนิดลานูโก เวลลัส หรือเทอร์มินัลก็ได้ และขนอาจขึ้นเป็นหย่อม ๆ หรือขึ้นปกคลุมทั่วร่างกายก็ได้

Naevoid hypertrichosis

เป็นโรคมนุษย์หมาป่าที่ทำให้ขนเทอร์มินัลขึ้นดกดำเป็นหย่อม ๆ หรือเฉพาะจุด เช่น ขนคิ้วขึ้นและเชื่อมต่อกันเป็นแพ เหมือนเป็นคิ้วอันเดียว

อาการอื่น ๆ ที่พบได้ทั่วไปของโรคมนุษย์หมาป่า คือ เหงือกและฟันผิดปกติ เช่น ฟันหลุด เหงือกบวม

สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้น โปรดปรึกษาแพทย์

ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของโรคมนุษย์หมาป่า

ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคมนุษย์หมาป่าโดยกำเนิดนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ แต่การศึกษาวิจัยหลายชิ้นพบว่า โรคนี้อาจเป็นโรคทางพันธุกรรม โดยในปี 2011 ทีมนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ทำการศึกษายีนจำเพาะที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเส้นขนในช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา และพบว่า โรคนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับยีน หรือพันธุกรรม

แต่โรคมนุษย์หมาป่าตอนโตนั้นสามารถหาสาเหตุได้ง่ายกว่า เช่น หากผู้ป่วยเป็นโรคการกินผิดปกติอย่าง โรคกลัวอ้วน หรืออะนอเร็กเซีย (Anorexia nervosa) ก็อาจทำให้น้ำหนักลดลงมาก จนร่างกายซูบผอม เมื่อปริมาณไขมันในร่างกายลดลง ร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการสร้างขนลานูโกขึ้นมาปกคลุมเพื่อไม่ให้อุณหภูมิในร่างกายต่ำเกินไป หรือหนาวเกินไป เพราะโดนปกติแล้วไขมันจะคอยช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเอง

โรคมนุษย์หมาป่าตอนโตนั้นอาจเกิดจากสภาวะโรคดังต่อไปนี้

 • การติดเชื้อเอชไอวี
 • โรคอะโครเมกาลี (Acromegaly)
 • โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง (Lichen simplex chronicus)
 • โรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบ (Dermatomyositis)
 • ภาวะพร่องไทรอยด์โดยกำเนิด
 • โรคการกินผิดปกติ หรือขาดสารอาหาร
 • โรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ และมะเร็งเต้านม
 • การไหลเวียนเลือดเปลี่ยนแปลง หรือมีแรงฝืดที่ผิวหนังมากขึ้น เช่น เวลาที่คุณต้องใส่เฝือกเพราะแขนหัก

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมนุษย์หมาป่า

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมนุษย์หมาป่าจะเพิ่มขึ้น หากคุณมีภาวะดังต่อไปนี้

 • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมนุษย์หมาป่า
 • ป่วยเป็นโรคบางชนิด ซึ่งกระตุ้นให้เกิดโรคมนุษย์หมาป่า
 • ใช้ยาบางชนิดที่อาจทำให้เป็นโรคมนุษย์หมาป่าได้

โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคมนุษย์หมาป่า

โรคมนุษย์หมาป่าจัดเป็นโรคที่พบได้ยากมาก หากผู้ป่วยมีรูปแบบการเจริญเติบโตของขนผิดปกติตั้งแต่กำเนิด แพทย์ก็สามารถตรวจวินิจฉัยได้โดยง่ายว่าเป็นโรคมนุษย์หมาป่าโดยกำเนิดหรือไม่ ยิ่งหากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้ ก็ยิ่งช่วยให้วินิจฉัยได้ง่ายขึ้น

การวินิจฉัยบางครั้ง แพทย์อาจต้องตรวจดูตัวอย่างขน รากขน หรือเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อหาว่ารูปแบบการเจริญเติบโตของคนที่ผิดปกตินั้น ใช่โรคมนุษย์หมาป่าหรือไม่

หากเป็นโรคมนุษย์หมาป่าที่เป็นตอนโต แพทย์อาจต้องวินิจฉัยหลายขั้นตอนขึ้น เพราะหาสาเหตุของโรคและวิธีการรักษาที่เหมาะสม

การรักษาโรคมนุษย์หมาป่า

ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับโรคมนุษย์หมาป่า แต่หากแพทย์ทราบว่าโรคที่เกิดขึ้นเป็นโรคโดยกำเนิดหรือเกิดขึ้นตอนโต ก็จะช่วยให้แพทย์สามารถเลิกวิธีรักษาได้เหมาะสมขึ้น เช่น หากผู้ป่วยเป็นโรคมนุษย์หมาป่าเพราะมีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome หรือ PCOS) หรือโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ แพทย์ก็จะให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภาวะดังกล่าวก่อน หรือหากเป็นโรคมนุษย์หมาป่าเพราะใช้ยารักษาโรคบางชนิด แพทย์อาจต้องสั่งให้หยุดยา ปรับขนาดยา หรือเปลี่ยนยา

แพทย์อาจสั่งจ่ายยาเพื่อป้องกันหรือชะลอการเจริญเติบโตของเส้นขนให้ใช้ และผู้ป่วยอาจต้องงดใช้ยาบางชนิด เช่น ไมนอกซิดิล (Minoxidil) เพราะจะยิ่งไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นขน

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยจัดการกับโรคมนุษย์หมาป่า

โรคมนุษย์หมาป่าอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเครียด วิตกกังวล มีความนับถือตัวเองต่ำ ไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง ยิ่งหากเป็นโรคมนุษย์หมาป่าโดยกำเนิด หรือเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็อาจโดนคนอื่นล้อเลียน หรือกลั่นแกล้ง จนผู้ป่วยกลัวการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และตัดสินใจปลีกวิเวก หรือหมกตัวอยู่คนเดียวในที่สุด

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองดังต่อไปนี้ อาจช่วยจัดการกับโรคมนุษย์หมาป่าได้

 • เรียนรู้ในการเข้าสังคม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะคนในครอบครัว และเพื่อน เมื่อรู้สึกกดดันหรือเครียดเพราะเป็นโรคนี้ จะได้มีคนคอยให้พูดคุยด้วย หรือให้คำปรึกษา
 • หากโรคมนุษย์หมาป่าส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรง คุณควรเข้ารับการรักษากับบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทันที
 • การกำจัดขนด้วยการโกน ถอน แว็กซ์ กำจัดขนด้วยสารเคมี (เช่น ครีมกำจัดขน) หรือย้อมสีขนให้อ่อนลง ก็สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจ และทำให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น แต่การกำจัดขนสามารถลดปริมาณเส้นขนได้ในระยะเวลาสั้น ๆ และขนก็สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ ทั้งยังอาจมีผลข้างเคียงคือ ทำให้ผิวหนังระคายเคือง เกิดขนคุด ไม่สามารถกำจัดขนในบางบริเวณได้ เป็นต้น ฉะนั้น ก่อนกำจัดขนไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม คุณควรปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมา

หากมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

โรคแบตเทน (Batten disease) อีกหนึ่งโรคหายากในเด็ก ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

โรคแบตเทน (Batten disease) เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหายาก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้จักเอาไว้ เพราะโรคนี้อาจส่งผลกับเด็กได้ตั้งแต่กำเนิด และอาจร้ายแรงถึงชีวิต

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ไม่ควรมองข้าม

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน คือ การเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อเช็กสภาพความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของคู่รักที่กำลังจะตกลงปลงใจแต่งงานและสร้างครอบครัวไปด้วยกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

ลูกน้อยกินเก่งผิดปกติ สุ่มเสี่ยงอยู่ใน กลุ่มอาการพราเดอร์ วิลลี หรือเปล่านะ

กลุ่มอาการพราเดอร์ วิลลี (Prader-Willi Syndrome) คือโรคทางพันธุกรรมเกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 15 ได้หายไป ส่งผลให้ลูกรักมีพัฒนาการล่าช้า รวมถึงอยากอาหารผิดปกติ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin

4 สูตรลับ รักษาฝ้า ด้วยสมุนไพรไทย

ฝ้า เป็นปัญหากวนใจที่ทำให้ผู้หญิงอย่างเราหมดความมั่นใจ วันนี้ Hello คุณหมอ จึงนำอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาฝ้ามาฝากกันค่ะ ด้วย 4 สูตร รักษาฝ้า จาก สมุนไพรไทย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์