กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย (Systemic Inflammatory Response Syndrome)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย เป็นสัญญาณของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กล่าวคือ เป็นการตอบสนองต่อการอักเสบโดยทั่วไป

คำจำกัดความ

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายคืออะไร

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย (Systemic Inflammatory Response Syndrome: SIRS) เป็นสัญญาณของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กล่าวคือ เป็นการตอบสนองต่อการอักเสบโดยทั่วไป

ในบางครั้ง เกิดความสับสนระหว่างกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายกับภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) แต่มีความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่าง 2 อาการนี้ คือ การติดเชื้อ กล่าวคือกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย อาจเกิดหลังจากการบาดเจ็บ การอักเสบ การขาดเลือด หรือการติดเชื้อ ในขณะที่ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อการติดเชื้อแสดงอาการ กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บในร่างกาย แต่เป็นความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในร่างกาย ในกรณีของการติดเชื้อ กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายสามารถกลายเป็นภาวะพิษเหตุติดเชื้อหากไม่ได้รับการรักษาทันทีและเหมาะสม

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายพบบ่อยแค่ไหน

ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายคืออะไร

อาการทั่วไปของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย มีดังนี้

 • อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 100.4 หรือต่ำกว่า 96.8 องศาฟาเรนไฮต์
 • อัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า 90 ครั้งต่อนาที
 • อัตราการหายใจสูงกว่า 20 ครั้งต่อนาที หรือคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดน้อยกว่า 32 มิลลิเมตรปรอท
 • จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวมากกว่า 12,000 หรือน้อยกว่า 4,000

อาจมีอาการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเรื่องอาการของโรคโปรดปรึกษาแพทย์

ควรเข้าพบหมอเมื่อไร

หากคุณหรือคนที่คุณรักสังเกตสัญญาณหรือมีอาการที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือมีปัญหาอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการเข้าพบหมอ

สาเหตุ

สาเหตุของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายอาจะเกิดจากการติดเชื้อ แต่การติดเชื้อไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวของกลุ่มอาการเหล่านี้ สาเหตุที่พบได้บ่อยของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายคือ แผลไหม้ การบาดเจ็บ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจหยุดเต้น โรคปอดและ การตอบสนองของร่างกายก่อนการผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผ่าตัด หัวใจและหลอดเลือด

สาเหตุที่เป็นไปได้ของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ได้แก่

การติดเชื้อ

 • ปอดบวม
 • แผลติดเชื้อ
 • เยื่อบุหัวใจอักเสบ
 • เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ
 • การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • อาการท็อกซิกช็อก
 • เนื้อตายเน่า
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • ถุงน้ำดีอักเสบ

กลุ่มอาการไม่ติดเชื้อ

 • แผลไหม้
 • โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • ตับแข็ง
 • ภาวะขาดน้ำ
 • การบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้า
 • การตกเลือด
 • หัวใจวาย
 • การผ่าตัด
 • ปฏิกิริยาหลังการให้เลือด

Definition

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายคืออะไร

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย (Systemic Inflammatory Response Syndrome: SIRS) เป็นสัญญาณของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กล่าวคือ เป็นการตอบสนองต่อการอักเสบโดยทั่วไป

ในบางครั้ง เกิดความสับสนระหว่างกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายกับภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) แต่มีความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่าง 2 อาการนี้ คือ การติดเชื้อ กล่าวคือ กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย อาจเกิดหลังจากการบาดเจ็บ การอักเสบ การขาดเลือด หรือการติดเชื้อ ในขณะที่ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อการติดเชื้อแสดงอาการ กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บในร่างกาย แต่เป็นความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในร่างกาย ในกรณีของการติดเชื้อ กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายสามารถกลายเป็นภาวะพิษเหตุติดเชื้อหากไม่ได้รับการรักษาทันทีและเหมาะสม

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายพบบ่อยแค่ไหน

ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายคืออะไร

อาการทั่วไปของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย มีดังนี้

 • อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 100.4 หรือต่ำกว่า 96.8 องศาฟาเรนไฮต์
 • อัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า 90 ครั้งต่อนาที
 • อัตราการหายใจสูงกว่า 20 ครั้งต่อนาที หรือคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดน้อยกว่า 32 มิลลิเมตรปรอท
 • จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวมากกว่า 12,000 หรือน้อยกว่า 4,000

อาจมีอาการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเรื่องอาการของโรคโปรดปรึกษาแพทย์

ควรเข้าพบหมอเมื่อไร

หากคุณหรือคนที่คุณรักสังเกตสัญญาณหรือมีอาการที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือมีปัญหาอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการเข้าพบหมอ

Causes

สาเหตุของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายอาจะเกิดจากการติดเชื้อ แต่การติดเชื้อไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวของกลุ่มอาการเหล่านี้ สาเหตุที่พบได้บ่อยของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายคือ แผลไหม้ การบาดเจ็บ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจหยุดเต้น โรคปอดและ การตอบสนองของร่างกายก่อนการผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผ่าตัด หัวใจและหลอดเลือด

สาเหตุที่เป็นไปได้ของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ได้แก่

การติดเชื้อ

 • ปอดบวม
 • แผลติดเชื้อ
 • เยื่อบุหัวใจอักเสบ
 • เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ
 • การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • อาการท็อกซิกช็อก
 • เนื้อตายเน่า
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • ถุงน้ำดีอักเสบ

กลุ่มอาการไม่ติดเชื้อ

 • แผลไหม้
 • โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • ตับแข็ง
 • ภาวะขาดน้ำ
 • การบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้า
 • การตกเลือด
 • หัวใจวาย
 • การผ่าตัด
 • ปฏิกิริยาหลังการให้เลือด

Risk factors

ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Diagnosis & treatment

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

การวินิจฉัยกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ทำได้โดยการปรากฏของอาการที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมกับอาการที่โจมตีร่างกายบางอย่าง เมื่อสงสัยว่ากลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายเกิดขึ้น อาต้องมีการทดสอบต่างๆ เช่น การเพาะเชื้อจากเลือด การตรวจกรดแลคติก และการตรวจนับปริมาณความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อสงสัยว่ากลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายเกิดขึ้น มีดังนี้

 • การนับปริมาณความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • การเพาะเชื้อจากเลือด
 • การเพาะเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ
 • การตรวจเสมหะเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา
 • การเพาะเชื้อจากบาดแผล (หากมีแผล)
 • การตรวจการทำงานของตับ
 • การตรวจเอนไซม์การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การตรวจกรดแลคติก
 • การตรวจก๊าซในเลือด
 • การตรวจของเหลวในไขสันหลัง

การรักษากลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

เมื่อทราบแน่ชัดว่ามีภาวะของอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่สาเหตุของอาการ

ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายเกิดขึ้นจาก สาเหตุ การขาดเลือดเฉพาะที่ หรือ การปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย การรักษามุ่งเน้นในการทำให้การไหลเวียนของเลือดกลับสู่บริเวณที่ได้รับผลเป็นปกติ พร้อมด้วยการบำบัดเพื่อรักษาอาการต่างๆ หากอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายเกิดขึ้นหลังหัวใจวาย การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมการทำงานของหัวใจ และจัดการกับอาการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย อาจถูกมองว่าเป็นกลไกการป้องกันตัวของร่างกาย เพราะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ร่างกายพยายามต่อสู้กับผลกระทบจากการบาดเจ็บ หรือการกระทบกระเทือนในร่างกาย

Lifestyle changes & home remedies

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการเยียวยาด้วยตนเองที่ช่วยรับมือกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

หากมีคำถามเกี่ยวกับโรค ควรปรึกษาแพทย์เพื่อความเข้าใจในวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: พฤศจิกายน 4, 2018 | Last Modified: กันยายน 26, 2019