ความดันโลหิตต่ำ (Hypotension)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ความดันโลหิตต่ำ เป็นภาวะที่ความดันโลหิตลดลงอย่างกะทันหัน ถึงระดับต่ำกว่า 90/60 มม. ปรอท ซึ่งจะทำให้ปริมาณเลือดลดลง เนื่องหากหัวใจไม่บีบตัว

คำจำกัดความ

ความดันโลหิตต่ำคืออะไร

ความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Low blood pressure เป็นภาวะที่ความดันโลหิตลดลงอย่างกะทันหัน ถึงระดับต่ำกว่า 90/60 มม. ปรอท ซึ่งจะทำให้ปริมาณเลือดลดลง เนื่องหากหัวใจไม่บีบตัว

ค่าความดันโลหิตมีสองตัวเลข ตัวแรกที่มีค่าสูงกว่าคือค่าความดันซิสโตลิก (systolic pressure) หรือความดันในหลอดเลือดเมื่อหัวใจเต้นและลำเลียงเลือดผ่านเส้นเลือด ตัวเลขที่สองคือค่าความดันไดแอสโตลิก (diastolic pressure) หรือความดันในหลอดเลือดเมื่อหัวใจหยุดพักในระหว่างการเต้น

ดังนั้น ผู้ที่ถือว่ามีความดันโลหิตต่ำก็ต่อเมื่อได้ค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 ซึ่งหมายความว่า

 • 90 มม. ปรอท หรือต่ำกว่า เป็นความดันซิสโตลิก
 • 60 มม. ปรอท หรือต่ำกว่า เป็นความดันไดแอสโตลิก

ความดันโลหิตต่ำเป็นอาการหนึ่งของภาวะทางสุขภาพหลายประการและสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ อย่างไรก็ดี การออกกำลังกายเป็นประจำ การยืนเป็นเวลานานเกินไป หรือแม้แต่การยืนขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนก็สามารถทำให้ความดันโลหิตลดลงได้ โดยเรียกว่าความดันโลหิตลดลงในท่ายืน (postural hypotension หรือ orthostatic hypotension)

ความดันโลหิตต่ำพบได้บ่อยเพียงใด

ความดันโลหิตต่ำสามารถส่งผลต่อทุกคน สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของความดันโลหิตต่ำ

อาการต่างๆ ของความดันโลหิตต่ำเกิดขึ้นเมื่อเลือดที่ลำเลียงไปเลี้ยงสมองลดลง โดยอาการทั่วไป ได้แก่

 • อาการเวียนศีรษะหรืออาการมึนศีรษะ
 • เป็นลมหรือวูบ
 • ไม่มีสมาธิ
 • การมองเห็นไม่ชัด
 • คลื่นไส้
 • ตัวเย็น ชื้น หรือซีด
 • หายใจเร็วและสั้น
 • อ่อนเพลีย
 • มีอาการซึมเศร้า
 • กระหายน้ำ

ความดันโลหิตต่ำเรื้อรังที่ไม่มีอาการถือว่าไม่รุนแรงเนื่องจากบางคนที่มีสุขภาพดีหรือออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความดันโลหิตต่ำได้ แต่ความดันโลหิตที่ลดลงกะทันหันสามารถทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆ ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสมอง โดยปริมาณเลือดที่ลดลงทำให้อวัยวะต่างๆ เกิดการขาดสารอาหารไปหล่อเลี้ยงได้

ผู้ป่วยความดันโลหิตต่ำบางรายมักมีอาการต่างๆ ที่รุนแรง เช่น เป็นลม ช็อก และชีพจรลดลง

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการบางประการที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ ความดันโลหิตต่ำไม่เป็นปัญหารุนแรง คนจำนวนมากมีค่าความดันโลหิตต่ำแต่ยังรู้สึกปกติ ในบางครั้ง อาจรู้สึกมึนศีรษะและเวียนศีรษะ แต่ไม่เป็นปัญหาหากอาการไม่รบกวนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์หากมีความดันโลหิตต่ำเนื่องจากอาจเป็นสิ่งบ่งชี้ของปัญหาสุขภาพที่รุนแรงอื่นๆ ได้มากขึ้น ควรไปพบหมอหรือพยาบาลหากคุณมีอาการใดๆ ดังต่อไปนี้

 • รู้สึกเวียนศีรษะหรือรู้สึกเหมือนจะอาเจียนเมื่อยืนเป็นเวลานานขึ้น (มากกว่า 5 วินาที)
 • มีอาการใจสั่น (หัวใจเต้นเร็ว แรง หรือผิดปกติ)
 • มองเห็นไม่ชัด
 • คลื่นไส้
 • ตัวอุ่น
 • เหงื่อออกมาก
 • มึนศีรษะ

สาเหตุ

สาเหตุของความดันโลหิตต่ำ

สาเหตุของความดันโลหิตต่ำมีหลายประการ ได้แก่

 • มีของเหลวไม่เพียงพอในหลอดเลือด สามารถเกิดขึ้นได้หากเกิดการสูญเสียเลือดหรือมีภาวะขาดน้ำ ซึ่งหมายความว่าไม่มีของเหลวเพียงพอในร่างกาย โดยมีสาเหตุจาก
  • ดื่มน้ำไม่เพียงพอ
  • มีอาการท้องร่วงหรืออาเจียนรุนแรง
  • มีเหงื่อออกมาก (ตัวอย่างเช่น ในระหว่างออกกำลังกาย)
 • หัวใจสูบฉีดไม่แรงพอ
 • เส้นประสาทและฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายที่ควบคุมหลอดเลือดทำงานไม่เหมาะสม
 • ตั้งครรภ์
 • ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับฮอร์โมน เช่น ภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ เบาหวาน หรือน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • เพลียแดด หรือเป็นลมแดด
 • การใช้ยาที่วางจำหน่ายโดยทั่วไปบางชนิด
 • ยาที่แพทย์สั่ง เช่น ยาสำหรับความดันโลหิตสูง ภาวะซึมเศร้า หรือโรคพาร์กินสัน

ในผู้ป่วยบางราย ความดันโลหิตต่ำเกี่ยวข้องกับปัญหาอื่นๆ เช่น

 • โรคเบาหวาน
 • โรคพาร์กินสัน
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
 • หลอดเลือดขยายหรือกว้างขึ้น
 • โรคตับ

แต่ผู้ที่มีสุขภาพดีก็สามารถเป็นความดันโลหิตต่ำได้เช่นกัน โดยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นความดันโลหิตต่ำได้มากกว่า นอกจากนี้ ยังพบได้ทั่วไปในหญิงตั้งครรภ์ด้วยเช่นกัน

ในผู้ป่วยบางราย ความดันโลหิตสามารถลดลงได้อย่างกะทันหัน โดยอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • การสูญเสียเลือดจากภาวะเลือดออก
 • อุณหภูมิร่างกายต่ำ
 • อุณหภูมิร่างกายสูง
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งทำให้เกิดหัวใจล้มเหลว
 • การติดเชื้อในเลือดขั้นรุนแรง
 • ภาวะขาดน้ำขั้นรุนแรงจากการอาเจียน ท้องร่วง หรืออาการไข้
 • ปฏิกิริยาต่อยาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ปฏิกิริยาภูมิแพ้ขั้นรุนแรง หรือเรียกว่าอาการ “แอนาฟิแล็กซิส”

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตต่ำ

ความเสี่ยงสำหรับทั้งภาวะความดันโลหิตต่ำและความดันโลหิตสูงมักเพิ่มขึ้นตามอายุ กระแสเลือดที่ถูกส่งไปยังกล้ามเนื้อหัวใจและสมองลดลงตามอายุซึ่งมักเป็นผลจากการก่อตัวของคราบพลัคในหลอดเลือด ผู้คนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 มักมีความดันโลหิตต่ำ

ยาบางชนิดสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตต่ำได้ เช่น ยาขับปัสสาวะ (diuretics) ยากลุ่มไนเตรท (nitrates) และยาวาโสลิเดชั่น (vasodilation)

ความเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่

 • มีประวัติการสูญเสียปริมาตร (อาเจียน ท้องร่วง การจำกัดของเหลว อาการไข้)
 • มีประวัติสุขภาพเคยมีภาวะหัวใจล้มเหลว โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • หลักฐานการตรวจทางประสาทวิทยาของโรคพาร์กินสัน โรคปลายประสาทอักเสบ และระบบประสาทอัตโนมัติพกพร่อง เช่น การตอบสนองของรูม่านตาผิดปกติ

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยความดันโลหิตต่ำ

มีการทดสองบางประการที่สามารถช่วยให้แพทย์หรือพยาบาลวินิจฉัยได้ว่าความดันโลหิตต่ำทำให้เกิดอาการต่างๆ หรือไม่ การทดสอบที่มักใช้ดำมากที่สุดคือการวัดความดันโลหิตและชีพจรในขณะที่กำลังนั่งหรือนอนลงแล้ววัดอีกครั้งหลังจากยืนขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบอื่นๆ ได้แก่

 • การทดสอบเลือดเพื่อดูว่ามีภาวะเลือดจาง (anemia) หรือไม่ ซึ่งเกิดขึ้นหากมีเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยเกินไป
 • การทดสอบเลือดเพื่อตรวจว่าเลือดมีสมดุลของสารเคมีที่เหมาะสมและระดับของเหลวในเลือดอยู่ในช่วงที่เหมาะสม
 • การทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าหัวใจสูบฉีดโลหิตอย่างเหมาะสม

การรักษาความดันโลหิตต่ำ

ความดันโลหิตต่ำที่ทั้งไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น อาการเวียนศีรษะในเวลาสั้นเมื่อยืนขึ้น ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา

สิ่งแรกที่แพทย์หรือพยาบาลจะต้องการดำเนินการหากพบว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำคือวินิจฉัยว่าเกิดจากยาใดๆ ที่ใช้หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นแล้ว แพทย์จะเปลี่ยนให้ใช้ยาชนิดอื่นหรือลดขนาดยาลง หากปรากฏอาการของโรคใดๆ โรคหนึ่ง แพทย์มักรักษาโรคที่มีอยู่ก่อน

วิธีการการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำขึ้นอยู่กับอายุ ภาวะทางสุขภาพ และประเภทของความดันโลหิตต่ำ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

 • เพิ่มเกลือในอาหาร ควรปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าเนื่องจากโซเดียมส่วนเกินอาจทำให้เกิดหัวใจล้มเหลว โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ
 • ดื่มน้ำมากขึ้น จะช่วยเพิ่มปริมาณเลือดและรักษาภาวะขาดน้ำได้
 • สวมใส่ถุงน่องรัด
 • ยาหลายชนิดสามารถใช้เพื่อรักษาความดันโลหิตต่ำที่เกิดขึ้นเมื่อยืนขึ้น หรือความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่า (orthostatic hypotension)

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และเยียวยาตัวเองที่ช่วยจัดการความดันโลหิตต่ำ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองดังต่อไปนี้จะช่วยให้จัดการความดันโลหิตต่ำ โดยเป็นแนวทางปฏิบัติหลังจากได้รับการรักษาจากแพทย์หรือพยาบาลแล้วเท่านั้น

 • ยืนขึ้นอย่างช้าๆ และให้เวลาร่างกายได้ปรับตัวโดยเฉพาะตอนลุกขึ้นจากที่นอนในตอนเช้า ให้เริ่มต้นด้วยการลุกขึ้นนั่งสักครู่หนึ่ง แล้วแกว่งขาสักครู่หนึ่ง เมื่อลุกขึ้นยืน ควรมีสิ่งให้จับยึดหากรู้สึกเริ่มเวียนศีรษะ
 • หลีกเลี่ยงการวิ่ง เดินทางไกล หรือทำสิ่งใดๆ ที่ใช้พลังงานมากในสภาพอากาศร้อน สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ความดันโลหิตต่ำในท่ายืนมีอาการแย่ลง
 • ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อน
 • หนุนขาเตียงทางด้านหัวเตียงเพื่อช่วยยกศีรษะให้สูงเหนือระดับหัวใจเล็กน้อยขณะนอนหลับ
 • สวมใส่ถุงน่อง “รัด” ที่มีความยาวไปถึงเอวสามารถช่วยได้ แต่อาจสวมใส่ยาก
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: ธันวาคม 22, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 28, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน