ฝีในไต หรือ หนองในไต (Kidney abscess)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ฝีในไต หรือ ไตเป็นหนอง คือการก่อตัวของตุ่มหนองบริเวณรอบไต เนื่องจากเกิดการติดเชื้อ ฝีในไตเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากบาดแผลหรือการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับนิ่วในไต

คำจำกัดความ

ฝีในไตคืออะไร

ฝีในไต (Kidney abscess) หรือไตเป็นหนอง คือการก่อตัวของตุ่มหนองบริเวณรอบไต เนื่องจากเกิดการติดเชื้อ ฝีในไตเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากบาดแผลหรือการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับนิ่วในไต โดยมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

 • ฝีในไตขนาดเล็ก เกิดในเนื้อเยื่อไต พบได้ค่อนข้างน้อย แต่สามารถก่อให้เกิดภาวะไตล้มเหลวได้
 • ฝีในไตขนาดใหญ่ เกิดจากการสะสมตัวของน้ำหนองภายในเนื้อเยื่อไต

ฝีในไตมักเกิดขึ้นหลังจากมีอาการกรวยไตอักเสบแบบเฉียบพลัน โดยกรวยไตอักเสบทำให้หลอดเลือดหดตัวและไตอักเสบ ซึ่งอาจมีการก่อตัวของฝีโดยรอบไตเกิดขึ้นตามมา

ฝีในไตพบบ่อยเพียงใด

ฝีในไตพบได้ในผู้ป่วย 1-10 คน จาก 10,000 คน ผู้ชายและผู้หญิงมีความถี่ในการติดเชื้อได้เท่ากัน โดยพบว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งในสามจากผู้ป่วยฝีในไตทั้งหมดเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย อย่างไรก็ดี ฝีในไตสามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของฝีในไต

สัญญาณบ่งชี้และอาการที่พบได้มากที่สุดของการเกิดฝีในไต ได้แก่

อาการฝีในไตแบบไม่เฉพาะ

 • น้ำหนักลด
 • ไม่สบายตัว

อาการฝีในไตแบบเฉพาะ

 • มีไข้และหนาวสั่น
 • มีอาการสั่นที่ควบคุมไม่ได้
 • มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ
 • มีอาการปวดในช่องท้อง
 • มีอาการปวดเวลาปัสสาวะ
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • ผิวซีด
 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

ควรไปพบหมอเมื่อใด

การวินิจฉัยและการรักษาแต่เนิ่นๆ สามารถทำให้อาการไม่แย่ลงและป้องกันภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันอาการที่รุนแรง

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของฝีในไต

สาเหตุของฝีในไตมีหลายประการ โดยสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่

 • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • โลหิตเป็นพิษ
 • โรคติดเชื้อไมโคพลาสมา
 • นิ่วในท่อปัสสาวะ
 • ไตติดเชื้อ
 • การใช้ยาเสพติดฉีดทางเส้นเลือด
 • กระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาท

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงของฝีในไต

ผู้ป่วยบางรายอาจมีความเสี่ยงสูงในการเป็นฝีในไต หากมีภาวะหรือโรคดังนี้

 • โรคเบาหวาน
 • ตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปี หรือมากกว่า
 • โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว
 • โรคภูมิต้านตนเอง

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคฝีในไต

หากแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยอาจเป็นฝีในไต แพทย์จะตรวจร่างกายก่อนและอาจมีการทดสอบบางประการเพื่อกำหนดแนวทางการรักษา การทดสอบที่ได้รับการแนะนำ มีดังนี้

 • การตรวจปัสสาวะ
 • การตรวจเลือด
 • การเอ็กซเรย์
 • การอัลตร้าซาวด์
 • การตรวจซีทีสแกน (CT Scan) และเอ็มอาร์ไอ (MRI)

การรักษาโรคฝีในไต           

การกำหนดทางเลือกในการรักษาจะขึ้นอยู่กับขนาดและภาวะของฝีในไต ซึ่งอาจประกอบด้วย

 • การใช้ยาปฏิชีวนะ
 • การรักษาความดันโลหิตสูง
 • การรักษาโรคเบาหวาน
 • การใส่สายระบายผ่านทางผิวหนัง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับฝีในไต

แนวทางที่แนะนำในการป้องกันการเกิดฝีในไต ได้แก่

 • ใช้ความร้อน
 • ใช้ยาแก้ปวด
 • ดื่มน้ำบ่อยๆ

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ธันวาคม 28, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 28, 2019