มะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder Cancer)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

มะเร็งถุงน้ำดี คือการเกิดเซลล์มะเร็งในเนื้อเยื่อถุงน้ำดี อวัยวะรูปร่างเหมือนลูกแพร์ มีตำแหน่งอยู่ใต้ตับในช่องท้องส่วนบน ถุงน้ำดีทำหน้าที่เก็บน้ำดี ซึ่งเป็นของเหลวที่สร้างจากตับเพื่อย่อยไขมัน

คำจำกัดความ

มะเร็งถุงน้ำดีคืออะไร

มะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder cancer) เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อถุงน้ำดี

ถุงน้ำดีเป็นอวัยวะรูปร่างเหมือนลูกแพร์ มีตำแหน่งอยู่ใต้ตับในช่องท้องส่วนบน ถุงน้ำดีทำหน้าที่เก็บน้ำดี ซึ่งเป็นของเหลวที่สร้างจากตับ เพื่อย่อยไขมัน เมื่ออาหารเข้าสู่ระบบการย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้ น้ำดีจะถูกปล่อยจากถุงน้ำดีผ่านท่อน้ำดี ซึ่งเชื่อมถุงน้ำดีและตับเข้ากับลำไส้เล็กส่วนต้น

เมื่อตรวจพบมะเร็งถุงน้ำดีในระยะแรกสุด มีโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ดี แต่มะเร็งถุงน้ำดีส่วนใหญ่ มักตรวจพบในระยะหลัง เมื่อการพยากรณ์โรคไม่ได้ผล

มะเร็งถุงน้ำดีพบได้บ่อยเพียงใด

มะเร็งถุงน้ำดีเป็นโรคที่พบได้น้อย โดยผู้หญิงมีโอกาสในการเป็นมะเร็งถุงน้ำดีมากกว่าผู้ชาย อย่างไรก็ดี โรคนี้สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งถุงน้ำดี

สิ่งบ่งชี้และอาการต่างๆ ของมะเร็งถุงน้ำดีที่พบได้ทั่วไป ได้แก่

 • ปวดท้อง โดยเฉพาะในช่องท้องส่วนบน
 • ท้องอืด
 • มีอาการคัน
 • มีไข้
 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ
 • คลื่นไส้
 • ผิวหนังและตาขาวเป็นสีเหลือง (ดีซ่าน)

อย่างไรก็ดี มะเร็งถุงน้ำดีตรวจพบและวินิจฉัยในระยะแรกได้ยาก

ควรไปพบหมอเมื่อใด

การวินิจฉัยและการรักษาในระยะแรก จะช่วยชะลอการพัฒนาโรคของมะเร็งถุงน้ำดี และป้องกันภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันภาวะรุนแรง

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของมะเร็งถุงน้ำดี

จนกระทั่งปัจจุบัน สาเหตุของมะเร็งถุงน้ำดียังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน แพทย์ทราบเพียงว่า มะเร็งถุงน้ำดีเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ถุงน้ำดีที่มีสุขภาพดี มีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดการผ่าเหล่าในระดับดีเอ็นเอ การผ่าเหล่าดังกล่าว ทำให้เซลล์เจริญเติบโตเหนือการควบคุม และยังคงมีชีวิตอยู่ขณะที่เซลล์อื่นตายไป เซลล์ต่างๆ ที่สะสมตัวเกิดเป็นก้อนเนื้อที่ขนาดใหญ่กว่าถุงน้ำดี และแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นๆ ของร่างกาย

มะเร็งถุงน้ำดีส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในเซลล์ต่อมบริเวณเยื่อบุภายในของถุงน้ำดี มะเร็งถุงน้ำดีที่เริ่มเกิดขึ้นในเซลล์ชนิดนี้เรียกว่า adenocarcinoma คำนี้หมายความถึงวิธีที่เซลล์มะเร็งปรากฏให้เห็น เมื่อมีการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งถุงน้ำดี

ปัจจัยที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งถุงน้ำดี ได้แก่

 • เพศ: มะเร็งถุงน้ำดีพบในผู้หญิงได้มากกว่า
 • อายุ: ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งถุงน้ำดีเพิ่มขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้น
 • น้ำหนัก: ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงสูงขึ้น ในการเป็นมะเร็งถุงน้ำดี
 • ประวัติเคยเป็นนิ่วในถุงน้ำดี: มะเร็งถุงน้ำดีพบได้มากที่สุดในผู้ที่เคยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมาก่อน แต่ยังถือว่าพบได้น้อยมากในผู้ป่วยเหล่านี้
 • โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดีและภาวะอื่นๆ: ภาวะอื่นๆ เกี่ยวกับถุงน้ำดี ที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งถุงน้ำดี ได้แก่ ภาวะแคลเซียมเกาะผนังถุงน้ำดี และการติดเชื้อเรื้อรังในถุงน้ำของท่อร่วมน้ำดี และถุงน้ำดี

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งถุงน้ำดี

การทดสอบและขั้นตอนการวินิจฉัยมะเร็งถุงน้ำดี ได้แก่

 • การตรวจเลือด: การตรวจเลือดเพื่อประเมินการทำงานของตับอาจช่วยให้แพทย์ระบุได้ถึงสาเหตุของสิ่งบ่งชี้และอาการต่างๆ
 • การถ่ายภาพถุงน้ำดี การตรวจโดยใช้ภาพถ่ายอวัยวะที่สามารถสร้างภาพถ่ายของถุงน้ำดี ได้แก่ การอัลตราซาวด์ การตรวจซีทีสแกนและการตรวจเอ็มอาร์ไอ

ระยะต่างๆ ของโรคมะเร็งถุงน้ำดี ได้แก่

 • ระยะที่ 1: ในระยะนี้ มะเร็งถุงน้ำดียังถูกจำกัดอยู่ในถุงน้ำดีชั้นใน
 • ระยะที่ 2: มะเร็งถุงน้ำดีในระยะนี้เติบโตและเริ่มลุกลามไปยังถุงน้ำดีชั้นนอก และอาจลุกลามออกไปด้านนอกถุงน้ำดี
 • ระยะที่ 3: ในระยะนี้ มะเร็งถุงน้ำดีเติบโตและลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ใกล้ๆ หนึ่งอวัยวะหรือมากกว่า เช่น ตับ ลำไส้เล็ก หรือกระเพาะอาหาร มะเร็งถุงน้ำดีอาจแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ๆ ด้วย
 • ระยะที่ 4: มะเร็งถุงน้ำดีในระยะสุดท้าย ประกอบด้วยก้อนเนื้อขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อใกล้หลายสวน รวมทั้งก้อนเนื้อขนาดต่างๆ ที่อาจแพร่กระจายออกไปยังบริเวณต่างๆ ที่อยู่ห่างออกไปทั่วร่างกาย

การรักษามะเร็งถุงน้ำดี

การกำหนดทางเลือกในการรักษามะเร็งถุงน้ำดีพิจารณาจากระยะของโรคมะเร็ง ภาวะสุขภาพโดยรวม และเหตุผลส่วนตัว โดยมีเป้าหมายเริ่มแรกในการรักษาคือการกำจัดมะเร็งถุงน้ำดีออกไป แต่หากไม่สามารถทำได้ การรักษาด้วยวิธีอื่นอาจช่วยควบคุมการแพร่กระจายของโรคและทำให้คุณมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การผ่าตัดอาจเป็นทางเลือกหนึ่งหากคุณเป็นมะเร็งถุงน้ำดีในระยะแรก ทางเลือกดังกล่าว ได้แก่

 • การผ่าตัดนำถุงน้ำดีออก: มะเร็งถุงน้ำดีในระยะแรกที่ถูกกักไว้ในถุงน้ำดีมีการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อนำถุงน้ำดีออกไป
 • การผ่าตัดนำถุงน้ำดีและตับบางส่วนออก: มะเร็งถุงน้ำดีที่แพร่กระจายออกจากถุงน้ำดีและเข้าไปยังตับ มักมีการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อนำถุงน้ำดี รวมทั้งบางส่วนของตับและท่อน้ำดีโดยรอบถุงน้ำดีออกไป

การผ่าตัดไม่สามารถรักษามะเร็งถุงน้ำดีที่แพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นๆ ของร่างกายให้หายขาดได้ ในทางกลับกัน แพทย์จะใช้วิธีการรักษาต่าง ๆ ที่อาจบรรเทาอาการของมะเร็งและทำให้คุณมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีทางเลือกในการรักษา 3 วิธี ได้แก่

 • เคมีบำบัด: เคมีบำบัดเป็นการรักษาด้วยยาที่ใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง
 • การฉายรังสี: การฉายรังสีใช้ลำแสงพลังงานสูง เช่น เอ็กซเรย์ เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง
 • การทดลองรักษา: การทดลองรักษาโดยใช้ยาทดลองหรือยาชนิดใหม่เพื่อรักษามะเร็งถุงน้ำดี ควรปรึกษาแพทย์เพื่อดูว่าแต่ละบุคคลเหมาะสมในการเข้ารับการทดลองรักษาหรือไม่

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยจัดการมะเร็งถุงน้ำดี

ควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยและไขมันดี เพื่อช่วยป้องกันมะเร็งถุงน้ำดี ธัญพืชที่ผ่านการขัดสี (ซีเรียล ข้าวขาว ขนมปัง และพาสต้า) และน้ำตาลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งถุงน้ำดี ในขณะที่ธัญพืชเต็มเมล็ด เช่น ข้าวกล้องและขนมปังโฮลวีต และไขมันจากปลาและน้ำมันมะกอก เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: มกราคม 2, 2019 | Last Modified: สิงหาคม 28, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย