มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (Melanoma)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา เป็นโรคมะเร็งผิวหนังร้ายแรงชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์เมลาโนไซต์ (melanocytes) ที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดสีผิว

คำจำกัดความ

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาคืออะไร

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (Melanoma) จัดเป็นโรคมะเร็งผิวหนังร้ายแรงชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์เมลาโนไซต์ (melanocytes) ที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดสีผิว (melanin) ที่เป็นตัวกำหนดสีผิว โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาส่วนใหญ่มักเริ่มจากการเกิดไฝใหม่ หรือในบางกรณีอาจเป็นไฝอยู่แล้ว และแพร่กระจายไปบริเวณรอบๆ หรือเข้าสู่ผิวหนัง สู่เส้นเลือด และต่อมน้ำเหลือง และเข้าสู่ตับ สมอง ปอดและกระดูกในที่สุด

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาพบบ่อยแค่ไหน

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีโดยเฉพาะเพศหญิง มีความเสี่ยงในการเป็นโรคผิวหนังเมลาโนมาสูง คุณสามารถลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งชนิดนี้โดยการลดปัจจัยเสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

อาการของโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา มีดังนี้

 • ขอบของไฝผิดปกติ
 • ไฝขยายใหญ่ขึ้น
 • สีของไฝเปลี่ยนไป
 • ไฝแตกและมีเลือดออก
 • ต่อมต่างๆในร่างกายบวม
 • หายใจถี่
 • ปวดกระดูก (ในกรณีที่มะเร็งเมลาโนมาแพร่เข้าสู่กระดูก)
 • ปวดหัว
 • ชัก
 • มีปัญหาการมองเห็น (ในกรณีที่มะเร็งเมลาโนมาแพร่เข้าสู่สมอง)

อาจมีอาการอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรค ควรติดต่อแพทย์

ควรพบหมอเมื่อใด

คุณควรพบหมอเมื่อ

 • ไฝกระจายตัวและสีเข้มขึ้น
 • สีของไฝหรือขี้แมลงวันเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือขี้แมลงวันเปลี่ยนจากสีเข้มเป็นสีน้ำตาล
 • มีเลือดออกที่ไฝหรือเป็นแผล

ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการเข้าพบหมอ

สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา มีดังนี้

 • รังสีอัลตราไวโอเลยจากแสงอาทิตย์ หรือกระบวนการสร้างเมลานินที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากรังสีอัลตราไวโอเลย
 • การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา มีดังนี้

 • ผิวไหม้แดดอย่างรุนแรง
 • ผิวขาว
 • ผิวเป็นกระ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิว
 • ประวัติครอบครัวที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนัง
 • ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

การไม่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา เนื่องจากปัจจัยข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลเหล่านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้แทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

วิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา มีดังนี้

 • การพิจารณาลักษณะ ขนาดและสีของไฝ
 • การตรวจชิ้นเนื้อผิวหนัง
 • การตัดชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลือง
 • การเอ็กซเรย์ การทำซีทีสแกน (CT) ที่ศีรษะและกระดูก

การรักษามะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

สำหรับมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาระยะเริ่มต้น แพทย์อาจทำการผ่าตัดชิ้นเนื้อมะเร็งและผิวหนังบริเวณรอบๆ ออก ปริมาณชิ้นเนื้อที่ถูดตัดออกขึ้นอยู่กับการความลึกที่มะเร็งเมลาโนมาแพร่กระจาย

หากมะเร็งแพร่เข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง แพทย์อาจทำการผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองออก หลังจากการผ่าตัด แพทย์อาจสั่งยาอินเตอร์เฟอรอน (interferon)

หากมะเร็งเมลาโนมาแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นๆ การรักษาด้วยการผ่าตัด การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด และ การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดอาจช่วยยับยั้งอาการ แต่ไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองที่ช่วยรับมือมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการเยียวยาตนเอง ที่อาจช่วยรับมือโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาด้วยตนเอง มีดังนี้

 • การตรวจซ้ำตามเวลาที่กำหนดเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของโรคและภาวะทางสุขภาพของคุณ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการอบผิวแทนในตู้อบ
 • ตรวจสภาพผิวอย่างน้อยเดือนละครั้ง สังเกตไฝตามร่างกายหรือไฝที่เกิดขึ้นใหม่
 • ทาครีมกันแดดที่มีค่าเอสพีเอฟ (SPF) มากกว่า 30 เพื่อการปกป้องผิวที่ได้ผล

หากมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีการักษาที่ดีที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: พฤศจิกายน 4, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 28, 2019

แหล่งที่มา