ไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก (Hypothyroidism in Children)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมาก สามารถเกิดได้ทุกวันรวมทั้งเด็กและทารก ไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก ถ้าเป็นขั้นรุนแรงจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก

คำจำกัดความ

ไทรอยด์เป็นพิษในเด็กคืออะไร

ไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก (Hypothyroidism in Children) ขั้นรุนแรง ส่งผลต่อการเติบโตที่ช้า ความผิดปกติทางพัฒนาการทางสติปัญญา และพัฒนาการที่ช้า อาการของภาวะนี้มักไม่แสดงในช่วงแรกเกิด ช่วงอายุของเด็กในการแสดงอาการ และความรุนแรงของอาการ ขึ้นอยู่กับภาวะของต่อมไทรอยด์ ว่าทำงานได้ดีแค่ไหน

ไทรอยด์เป็นพิษในเด็กพบบ่อยแค่ไหน

ไทรอยด์เป็นพิษเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมาก สามารถเกิดได้กับคนทุกวัย รวมทั้งเด็กและทารก โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

ทารกแรกเกิด

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุ แต่อาการของโรคในเด็กอาจมีแตกต่างกันไป ในเด็กแรกเกิด อาการเกิดขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์หรือเดือนแรก อาการอาจไม่ชัดเจน จนแพทย์หรือพ่อแม่ไม่สังเกตเห็น อาการอาจมีดังนี้

 • ตัวเหลือง และจุดขาวที่ตา
 • ท้องผูก
 • เบื่ออาหาร
 • ตัวเย็น
 • ร้องไห้น้อยลง
 • หายใจดัง
 • นอนหลับมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆ น้อยลง
 • จุดนิ่มบนศีรษะขยายใหญ่ขึ้น
 • ลิ้นโต

ทารกและเด็กเล็ก

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาวะไทรอยด์เป็นพิษที่เริ่มในวัยเด็กนั้น แตกต่างกันไปตามช่วงอายุ อาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็กเล็กมีดังนี้

 • ส่วนสูงน้อยกว่าความสูงเฉลี่ย
 • ขนาดตัวสั้นกว่าปกติ
 • ฟันแท้ขึ้นช้ากว่าปกติ
 • เข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ช้ากว่า
 • พัฒนาการทางอารมณ์ช้า
 • อัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติ
 • ผมขาดง่าย
 • หน้าบวม

อาการที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ที่มีภาวะไทรอยด์ มีดังนี้

 • เหนื่อย
 • ท้องผูก
 • ผิวแห้ง

วัยรุ่น

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็กวัยรุ่น มักเกิดในเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมักเกี่ยวข้องกับปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ โรคต่อมไทรอยด์อักเสบฮาชิโมโต (Hashimoto’s thyroiditis) วัยรุ่นที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน เช่น โรคต่อมไทรอยด์อักเสบฮาชิโมโต โรคเกรฟ หรือเบาหวานชนิดที่ 1 มีความเสี่ยงสูงกว่าในการเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษ เด็กที่มีภาวะทางพันธุกรรม เช่น โรคดาวน์ซินโดรมมีความเสี่ยงที่สูงในการเป็นไทรอยด์เป็นพิษเช่นกัน

อาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษในวัยรุ่นคล้ายกับอาการในผู้ใหญ่ แต่บางอาการอาจไม่ชัดเจน หรือระบุไม่ได้ วัยรุ่นที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษมักแสดงอาการทางร่างกาย ดังนี้

 • น้ำหนักเพิ่ม
 • เติบโตช้า
 • ตัวไม่สูง
 • ดูเด็กกว่าวัย
 • พัฒนาการทางการหายใจช้า
 • เริ่มมีประจำเดือนช้า
 • ประจำเดือนมามากและไม่สม่ำเสมอ
 • ขนาดอัณฑะใหญ่ในเด็กผู้ชาย
 • เข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ช้า
 • ผิวแห้ง
 • ผมและเล็บเปราะ
 • ท้องผูก
 • หน้าบวม เสียงแหบ ต่อมไทรอยด์ใหญ่ขึ้น
 • ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อติดขัด

วัยรุ่นที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป แต่ไม่แสดงออกอย่างชัดเขน อาการเหล่านี้ได้แก่

 • เหนื่อย
 • ความจำสั้น
 • ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม
 • มีปัญหาด้านการเรียน
 • อารมณ์ซึมเศร้า
 • สมาธิสั้น

อาจมีอาการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรค ควรติดต่อแพทย์

ควรพบหมอเมื่อใด

หากพบว่ามีอาการที่กล่าวข้างต้นหรือมีคำถามเกี่ยวกับโรค ควรปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการเข้าพบหมอ

สาเหตุ

สาเหตุของไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก คือประวัติในครอบครัวที่เคยมีภาวะนี้

สาเหตุอื่นๆ ได้แก่

 • ได้รับไอโอดีนในอาหารไม่เพียงพอ
 • เกิดมาโดยต่อมไทรอยด์บกพร่อง หรือไม่มีต่อมไทรอยด์ (อาจเรียกว่า โรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กําเนิด)
 • แม่ได้รับการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษไม่ดีขณะตั้งครรภ์
 • ต่อมใต้สมองผิดปกติ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก มีดังนี้

 • เด็กที่มีพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือญาติมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษมีความเสี่ยงมากกว่า ประวัติของสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันส่งผลต่อต่อมไทรอยด์เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง
 • ภาวะภูมิแพ้ตัวเอง เช่น โรคคอพอกตาโปน (Graves’ disease) หรือ โรคฮาชิโมโต (Hashimoto’s thyroiditis) มักเกิดขึ้นในช่วงก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ภาวะไทรอยด์เหล่านี้เกิดขึ้นในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้ทดแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

แพทย์จะตัดสินใจว่า วิธีใดเป็นวิธีดีที่สุดในการวินิจฉัยเด็ก ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงอายุและปัจจัยอื่นๆ โดยทั่วไป การตรวจร่างกายและการทดสอบเฉพาะ เป็นวิธีที่ช่วยบ่งชี้การวินิจฉัย การตรวจเพื่อวินิจฉัยอาจประกอบด้วย การตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนกระตุ้นไทรอยด์ (TSH) หรือไทรอกซิน (T4) หรือการตรวจจากภาพถ่าย (imaging tests) พบว่าเด็กทารกประมาณ 1 ใน 4,000 ที่ได้รับวินิจฉัยว่ามีภาวะบกพร่องของไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กําเนิด

การขยายตัวของต่อมไทรอยด์หรือคอพอก สามารถทำให้เกิดปัญหาด้านการหายใจและการกลืน แพทย์จะทำการตรวจโดยการคลำที่คอของเด็ก

การรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

การรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็กมีหลายวิธี โดยปกติจะใช้การรักษาโดยการใช้ยาที่เรียกว่า ยาเลโวไทรอกซิน (Levpthyroxine) อย่างซินทรอยด์ (Synthroid) ขนาดยาที่แพทย์กำหนดให้ใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น อายุของเด็ก

การรักษาเด็กแรกเกิดที่เป็นโรคไทรอยด์มักได้ผลดี หากเริ่มในช่วงขวบเดือนแรก หากปล่อยทิ้งไว้ ปริมาณฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำจะนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทหรือพัฒนาการที่ช้า อย่างไรก็ตาม แพทย์จะทำการคัดกรองเด็กภายใน 4 สัปดาห์แรกหลังคลอด ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวมักไม่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็กด้วยตนเอง

หากมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ตุลาคม 24, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 28, 2019

แหล่งที่มา