ไวรัสลงกระเพาะ (Viral gastroenteritis)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ไวรัสลงกระเพาะ (Viral gastroenteritis) หรือ ไข้หวัดลงกระเพาะ (stomach flu) เป็นภาวะติดเชื้อของกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ทำให้ท้องร่วงอย่างรุนแรง

คำจำกัดความ

ไวรัสลงกระเพาะคืออะไร

ไวรัสลงกระเพาะ (Viral gastroenteritis) หรือเป็นที่รู้จักเช่นกันว่า ไข้หวัดลงกระเพาะ (stomach flu) เป็นภาวะติดเชื้อของกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยส่วนมากมีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในเวลาสองหรือสามวัน โดยไม่มีผลข้างเคียงที่เหลืออยู่

ไวรัสลงกระเพาะเป็นสาเหตุอันดับต้ นของอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงในผู้ใหญ่และเด็ก เด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบและผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงอย่างยิ่งสำหรับอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง

ไวรัสชนิดต่างๆ สามารถก่อให้เกิดโรคได้ โดยจะมีฤดูกาลก่อโรคได้สูงสุดสำหรับไวรัสแต่ละชนิด ไวรัสที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่

 • ไวรัสที่มักส่งผลต่อทารกและเด็กเล็ก ซึ่งจะแพร่กระจายโรคไปยังเด็กคนอื่นๆ และผู้ใหญ่ มักมีการแพร่กระจายทางปาก โดยไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปาก อาการมักเกิดขึ้นภายในสองวันหลังจากได้รับเชื้อและมีอาการ ได้แก่ อาเจียน ความอยากอาหารลดลง และถ่ายเหลว
 • ไวรัสที่ติดต่อได้อย่างมากผ่านการสัมผัส และสามารถส่งผลได้ต่อผู้ป่วยทุกวัย มีการแพร่กระจายผ่านทางอาหาร น้ำ และพิ้นผิวที่ปนเปื้อน หรือผ่านทางผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสชนิดนี้พบได้ในบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน และโรงเรียน มีอาการได้แก่ คลื่นไส้ ท้องร่วง มีไข้ และปวดตามร่างกาย

ไวรัสลงกระเพาะพบได้บ่อยเพียงใด

ไวรัสลงกระเพาะมักพบได้โดยทั่วไป สามารถส่งผลต่อผู้คนได้ทั่วโลก โรคที่สามารถติดต่อได้ง่ายนี้แพร่กระจายผ่านการสัมผัสที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือผ่านทางอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้ง่ายในพื้นที่ปิด เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน สถานพยาบาล และเรือสำราญ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

ไวรัสลงกระเพาะมีอาการอย่างไร

อาการไวรัสลงกระเพาะมักเริ่มต้นภายในหนึ่งหรือสองวันหลังจากได้รับเชื้อ และมีอาการ ได้แก่

 • ถ่ายเหลว
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อต่อ
 • มีไข้ หนาวสั่น
 • มีเหงื่อออก ผิวหนังเปียกชื้น
 • เป็นตะคริวและปวดที่ช่องท้อง
 • ไม่มีความอยากอาหาร
 • น้ำหนักลด

อาการสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้เป็นเวลาหนึ่งถึงสิบวัน

อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับอาการใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

ไวรัสลงกระเพาะมีสาเหตุจากอะไร

ไวรัสลงกระเพาะเกิดจากไวรัสชนิดต่างๆ จำนวนมาก

เป็นเรื่องง่ายที่ไวรัสจะแพร่กระจายในผู้คนที่รวมตัวเป็นกลุ่ม เช่น โรงเรียน หอพัก โรงพยาบาล และเรือสำราญ วิธีบางประการในการแพร่กระจายของไวรัส ได้แก่

 • การล้างมือที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะผู้ประกอบอาหาร
 • น้ำปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล
 • การปริโภคสัตว์น้ำดิบหรือปรุงไม่สุก ที่จับมาจากแหล่งน้ำปนเปื้อน

คำจำกัดความ

ไวรัสลงกระเพาะคืออะไร 

ไวรัสลงกระเพาะ (Viral gastroenteritis) หรือเป็นที่รู้จักเช่นกันว่า ไข้หวัดลงกระเพาะ (stomach flu) เป็นภาวะติดเชื้อของกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยส่วนมากมีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในเวลาสองหรือสามวัน โดยไม่มีผลข้างเคียงที่เหลืออยู่

ไวรัสลงกระเพาะเป็นสาเหตุอันดับต้ นของอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงในผู้ใหญ่และเด็ก เด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบและผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงอย่างยิ่งสำหรับอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง

ไวรัสชนิดต่างๆ สามารถก่อให้เกิดโรคได้ โดยจะมีฤดูกาลก่อโรคได้สูงสุดสำหรับไวรัสแต่ละชนิด ไวรัสที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่  

 • ไวรัสที่มักส่งผลต่อทารกและเด็กเล็ก ซึ่งจะแพร่กระจายโรคไปยังเด็กคนอื่นๆ และผู้ใหญ่ มักมีการแพร่กระจายทางปาก โดยไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปาก อาการมักเกิดขึ้นภายในสองวันหลังจากได้รับเชื้อและมีอาการ ได้แก่ อาเจียน ความอยากอาหารลดลง และถ่ายเหลว
 • ไวรัสที่ติดต่อได้อย่างมากผ่านการสัมผัส และสามารถส่งผลได้ต่อผู้ป่วยทุกวัย มีการแพร่กระจายผ่านทางอาหาร น้ำ และพิ้นผิวที่ปนเปื้อน หรือผ่านทางผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสชนิดนี้พบได้ในบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน และโรงเรียน มีอาการได้แก่ คลื่นไส้ ท้องร่วง มีไข้ และปวดตามร่างกาย

ไวรัสลงกระเพาะพบได้บ่อยเพียงใด 

ไวรัสลงกระเพาะมักพบได้โดยทั่วไป สามารถส่งผลต่อผู้คนได้ทั่วโลก โรคที่สามารถติดต่อได้ง่ายนี้แพร่กระจายผ่านการสัมผัสที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือผ่านทางอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้ง่ายในพื้นที่ปิด เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน สถานพยาบาล และเรือสำราญ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

อาการ

ไวรัสลงกระเพาะมีอาการอย่างไร

อาการไวรัสลงกระเพาะมักเริ่มต้นภายในหนึ่งหรือสองวันหลังจากได้รับเชื้อ และมีอาการ ได้แก่ 

 • ถ่ายเหลว
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อต่อ
 • มีไข้ หนาวสั่น
 • มีเหงื่อออก ผิวหนังเปียกชื้น
 • เป็นตะคริวและปวดที่ช่องท้อง
 • ไม่มีความอยากอาหาร
 • น้ำหนักลด  

อาการสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้เป็นเวลาหนึ่งถึงสิบวัน 

อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับอาการใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์  

ควรไปพบหมอเมื่อใด 

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ  

สาเหตุ

ไวรัสลงกระเพาะมีสาเหตุจากอะไร

ไวรัสลงกระเพาะเกิดจากไวรัสชนิดต่างๆ จำนวนมาก 

เป็นเรื่องง่ายที่ไวรัสจะแพร่กระจายในผู้คนที่รวมตัวเป็นกลุ่ม เช่น โรงเรียน หอพัก โรงพยาบาล และเรือสำราญ วิธีบางประการในการแพร่กระจายของไวรัส ได้แก่ 

 • การล้างมือที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะผู้ประกอบอาหาร
 • น้ำปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล
 • การปริโภคสัตว์น้ำดิบหรือปรุงไม่สุก ที่จับมาจากแหล่งน้ำปนเปื้อน 

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยอะไรเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไวรัสลงกระเพาะ

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่

 • เด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบ
 • ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหากอาศัยอยู่ในสถานพยาบาล 
 • เด็กและผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

การวินิจฉัยอาการไวรัสลงกระเพาะ

โดยส่วนใหญ่แล้ว การตรวจร่างกายเป็นพื้นฐานสำหรับการวินิจฉัย โดยเฉพาะหากไวรัสกำลังแพร่กระจายในชุมชนของคุณ นอกจากนี้ แพทย์อาจมีการตรวจอุจจาระ เพื่อหาชนิดของไวรัสที่เป็นต้นเหตุ หรือเพื่อดูว่าอาการป่วยของคุณเกิดจากการติดเชื้อปรสิตหรือแบคทีเรีย 

การรักษาไวรัสลงกระเพาะ

สิ่งมุ่งเน้นหลักในการรักษาคือการป้องกันการขาดน้ำ โดยการดื่มน้ำในปริมาณมาก ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง การรักษาตัวในโรงพยาบาลและการให้ยาทางเส้นเลือดเป็นสิ่งจำเป็น 

ยาน้ำสำหรับรับประทานที่วางจำหน่ายทั่วไป (OHS) เช่น ยา Pedialyte มีการเก็บไว้ประจำบ้านที่มีเด็กอาศัยอยู่ (CDC) ยาน้ำ OHS ผลิตขึ้นมาเฉพาะเพื่อให้ใช้ได้ง่ายกับกระเพาะอาหารของเด็ก และยาดังกล่าวมีส่วนผสมของน้ำและเกลือที่สมดุล เพื่อเสริมของเหลวและสารประกอบอิเล็กโทรไลต์ที่จำเป็นต่อร่างกาย ยาดังกล่าวนี้วางจำหน่ายในร้านขายยา และไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยา อย่างไรก็ดี ควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ยาอย่างเคร่งครัด 

ยาปฏิชีวนะไม่มีการออกฤทธิ์ต่อไวรัสได้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อยามารับประทานเอง 

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยรับมือไวรัสลงกระเพาะ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองต่อไปนี้ อาจช่วยให้คุณรับมือกับไวรัสลงกระเพาะได้ 

 • ให้ดื่มของเหลวชนิดพิเศษ พร้อมกับอาหารหรือในระหว่างมื้อออาหาร หากดื่มยาก ให้ลองในปริมาณเล็กน้อย หรือใช้วิธีการอมน้ำแข็ง 
 • หลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ เนื่องจากไม่สามารถทดแทนแร่ธาตุ และทำให้ท้องเสียได้ 
 • เด็กและผู้ใหญ่สามารถดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ เพื่อเพิ่มสารประกอบอิเล็กโทรไลต์ที่จำเป็นต่อร่างกาย เด็กเล็กและทารกควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรเฉพาะสำหรับเด็ก เช่น ยาน้ำชนิดรับประทาน 
 • รับประทานอาหารในปริมาณเล็กน้อย เพื่อให้กระเพาะอาหารของคุณได้ฟื้นตัว
 • พักผ่อนให้มาก เนื่องจากคุณอาจรู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย 
 • ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา หรือให้ยาแก่เด็ก ห้ามให้ยาปฏิชีวนะแก่เด็กหรือวัยรุ่นที่มีอาการป่วยจากไวรัส เนื่องจากอาจก่อให้เกิดกลุ่มอาการ Reye’s syndrome ซึ่งเป็นภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด  

Review Date: พฤศจิกายน 28, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 28, 2019