home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

สูงอายุอย่างมีความสุข กับเคล็ดลับน่ารู้

สูงอายุอย่างมีความสุข กับเคล็ดลับน่ารู้

ในปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่า ประเทศไทยในปี 2573 จะมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศ สาเหตุเกิดจากผู้คนมีอายุที่ยืนยาวขึ้น เนื่องจากการพัฒนาทางการแพทย์ การรับมือในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น เป็นสิ่งที่ควรเตรียมการทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พร้อมต่อการเป็นผู้ สูงอายุอย่างมีความสุข ได้

ความสุขของผู้สูงอายุ หมายถึง

ความสุขของแต่ละคนอาจมีความหมายแตกต่างกันออกไป และอาจมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับบางคน การได้อยู่กับครอบครัว พูดคุยกับเพื่อน คนรัก แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น การทำภารกิจที่เคยคิดไว้สำเร็จ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกไปเที่ยว การออกกำลังกาย รวมถึงการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ อาจเป็นหนึ่งในเรื่องที่สร้างความสุข ความสุขคือสิ่งที่ทำแล้วไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใจในภายหลังทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ช่วยให้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตนเอง

เคล็ดลับการเป็นผู้ สูงอายุอย่างมีความสุข

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงวัยสูงอายุอย่างมีความสุขได้

  • การยิ้ม ลองยิ้มให้ตนเองในกระจกทุกเช้า อาจช่วยทำให้รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดี โดยการยิ้มยังทำให้สมองหลั่งสารโดปามีน ที่อาจช่วยให้มีความสุขเพิ่มขึ้น รวมถึงชื่นชมตัวเองในทุกวันซึ่งเป็นการส่งเสริมกำลังใจที่ดีให้กับตนเอง
  • การออกกำลังกาย เช่น เดินเล่น โยคะ ไทเก็ก การยืดกล้ามเนื้อ ประมาณ 15-30 นาทีต่อวัน อาจช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล รวมถึงอาจเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้ เมื่อเห็นว่าทำได้สำเร็จตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้สูงวัยไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหม เพราะอาจส่งผลให้บาดเจ็บได้
  • การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน จะช่วยให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเอง และจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ หากต้องการงีบหลับระหว่างวัน ควรจำกัดเวลาไว้ที่ 20 นาที เพื่อป้องกันการนอนไม่หลับในเวลากลางคืน
  • การรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาจช่วยเพิ่มความสุขได้ เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดี สามารถส่งผลกระทบสุขภาพร่างกายและจิตใจได้ ผู้สูงอายุควรรับสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมอง เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 กรดไขมันโอเมก้า 6 ซึ่งพบได้มากใน น้ำมันปลา เนื้อปลา ถั่วเหลือง น้ำมันพืช ข้าวโพด และควรรับรับประทานผัก ผลไม้ เป็นประจำ เพราะอาจช่วยลดอาการท้องผูกในผู้สูงอายุได้
  • การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ เช่น การสูญเสียบุคคลในครอบครัว การปล่อยวางและทำใจยอมรับกับสิ่งที่สูญเสีย ปล่อยวางในสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป อาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นภาวะซึมเศร้าได้
  • การจัดการกับความเครียด หากผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลมาก ๆ อาจส่งผลทำให้เกิดความเครียดสะสม จึงควรหาวิธีในการลดความเครียด เช่น การฝึกหายใจ โดยหายใจช้า ๆ ลึก ๆ ทำซ้ำ ๆ เพื่อบรรเทาความเครียด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Social Inequalities in Happiness in the United States, 1972 to 2004: An Age-Period-Cohort Analysis. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000312240807300202. Accessed September 1, 2021

Does What You Eat Affect Your Mood?. https://health.clevelandclinic.org/bad-mood-look-to-your-food/. Accessed September 1, 2021

Embracing stress is more important than reducing stress, Stanford psychologist says. https://news.stanford.edu/2015/05/07/stress-embrace-mcgonigal-050715/. Accessed September 1,2021

Sleep Deprivation and Deficiency. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/sleep-deprivation-and-deficiency. Accessed September 1, 2021

How to be happier. https://www.nhs.uk/mental-health/self-help/tips-and-support/how-to-be-happier/. Accessed September 1, 2021

Coping with Depression. https://www.helpguide.org/articles/depression/coping-with-depression.htm. Accessed September 1, 2021

Finding life’s meaning can keep us healthy as we age. https://www.medicalnewstoday.com/articles/327345. Accessed September 1, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย นนทกร บัณฑิตสินทรัพย์ แก้ไขล่าสุด 3 สัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง