เกี่ยวกับเรา

Hello Health Group เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการแพทย์ชั้นนำ ซึ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา พันธกิจของ Hello Health Group คือการเป็นผู้นำในระดับโลกในการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การให้ข้อมูลอันน่าเชื่อถือได้ในระดับสากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดียิ่งขึ้นไป ทีมของเราถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 ด้วยความร่วมมือทีมงานผู้มีประสบการณ์สูงในด้านการลงทุนทางอินเทอร์เน็ต การสร้างแบรนด์และการตลาด และการดูแลสุขภาพ อันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเป็นผู้นำในตลาดนี้ และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

Hello Health Group ได้สร้างองค์กรที่เราเชื่อว่า สามารถเติมเต็มองค์ความรู้ด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ต ด้วยการให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สร้างชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือกันและกัน และการให้แหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิงลึกในเรื่องสุขภาพที่มีความสำคัญต่อคุณทุกคน เราเป็นแหล่งของข้อมูลทางด้านสุขภาพที่สร้างขึ้นเองและทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ทีมงานฝ่ายเนื้อหาของเราผสมผสานทั้งข่าว ความคิดสร้างสรรค์ การบริการชุมชน ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และรีวิวทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้อ่านของเรามีหนทางหลากหลายในการค้นหาในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ทีมบรรณาธิการทางการแพทย์ส่วนใหญ่ของ Hello Health Group ต่างใช้อาชีพการงานของตัวเองอุทิศให้แก่การช่วยเหลือผู้คน ในการค้นหาข้อมูลทางด้านสุขภาพและการแพทย์ ความช่วยเหลือ และบริการที่ทุกคนต้องการ และ Hello Health Group ก็ทุ่มเทในการสร้างข้อมูลสุขภาพอันมีคุณภาพ และสนับสนุนกระบวนการสร้างเนื้อหาด้วยความสัตย์ซื่อตลอดไป

และในขณะที่เราจริงจังกับเรื่องของความน่าเชื่อถือ เราก็ตระหนักด้วยเช่นกันว่า ในบางครั้งเนื้อหาทางด้านสุขภาพ ก็สามารถที่จะน่าตื่นเต้น เพลิดเพลิน และชวนให้รู้สึกมีส่วนร่วมได้เช่นกัน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น เราจะเผยแพร่เนื้อหาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ชุมชน และบริการที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ช่วยให้คุณค้นหาหนทางของคุณได้ในยามที่ต้องพบกับการตัดสินใจทางสุขภาพ และช่วยให้คุณค้นพบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพทั้งของตัวเองและของครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น

แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กันยายน 2559

English