เครื่องคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC)

คำนวณค่าแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดโดยใส่ข้อมูลต่อไปนี้
เพื่อช่วยให้เราคำนวณค่าแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของคุณได้ เราต้องการข้อมูลดังนี้
 
ชาย
หญิง
ระบุเพศ
กรุณาใส่น้ำหนักของคุณเป็นกิโลกรัม
Please enter the number of drinks you had
Please enter hours from first drink

ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บริโภค:
เบียร์ 1 ขวด = 12 ออนซ์
ไวน์ 1 แก้ว = 5 ออนซ์
สุรา 1 ช็อต = 1.5 ออนซ์

ปริมาณของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในน้ำหนักตัว (ปอนด์):
เบียร์ 1 ขวด = 4-7%
ไวน์ 1 แก้ว = 11-13%
สุรา 1 ช็อต = 40%