เครื่องมือคำนวณวันคลอด

เครื่องมือนี้จะช่วยเหล่าคุณแม่ให้คำนวณวันคลอดคร่าวๆ ได้
Find Out

เลือกวิธีการคำนวณ

Most pregnancies last around 40 weeks (or 38 weeks from conception), so typically the best way to estimate your due date is to count 40 weeks, or 280 days, from the first day of your last menstrual period (LMP). Another way to do it is to subtract three months from the first day of your last period and add seven days. So if your last period started on April 11, you'd count back three months to January 11 and then add seven days, which means your due date would be January 18. This is how your doctor will estimate your due date — and it’s a pretty solid target. But remember: It’s just as normal to deliver a week or two before or after

คำนวณวันคลอดของคุณด้วยการใส่วันแรกที่มีประจเดือนครั้งสุดท้าย เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้หากคุณเป็นคนที่มีประจำเดือนมาตามปกติ แต่หากเป็นปู้ที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือมาไม่ปกติ การวัดค่าอาจไม่ได้ผลตรง โดยคุณอาจจะใช้วิะีอื่นในการคำนวณเช่นการนับจำนวนวันให้ได 266 วันเป็นต้น

หากคุณแม่ตั้งครรภืผ่านการทำ IVF คุณสามารถใส่วันที่ทำ IVF ลงในช่องคำนวณของเราได้

สามารถวางแผนวันคลอดได้หรือไม่

กำลังสงสัยว่าจะได้เจอหน้าลูกน้อยเมื่อไหร่อยุ่หรือเปล่า เรามีเครื่องมือที่จะช่วยคำนวณวันคลอดอย่างคร่าวๆ ได้ สำหรับคุณแม่ที่ต้องการวางแผนเตรียมพร้อมเพื่อรอรับลูกน้อย เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณสามารถรู้ช่วงกำหนดวันคลอดเพียงใส่วันที่วันแรกที่ประจำเดือนมาเป็นครั้งสุดท้าย คุณก็จะได้ทราบแล้ว