เครื่องคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ใช้เพื่อระบุว่า น้ำหนักของคุณอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี เมื่อเทียบกับส่วนสูงของตัวเองหรือไม่
เพื่อช่วยให้เราคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายได้ถูกต้อง โปรดตอบถามต่อไปนี้ ...
 
Please enter your height in cm
Please enter your weight in kg

เครื่องคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คือ ค่ามาตราฐานที่ใช้กำหนดประเภทของน้ำหนักร่างกาย เช่น น้ำหนักร่างกายปกติ ต่ำกว่าปกติ มากเกินปกติ หรืออยู่ในภาวะโรคอ้วน

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพิ่มเติม คลิก