เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ใช้เพื่อระบุว่า น้ำหนักของคุณอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี เมื่อเทียบกับส่วนสูงของตัวเองหรือไม่
เพื่อช่วยให้เราคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายได้ถูกต้อง โปรดตอบถามต่อไปนี้ ...
 
Please enter your height in cm
กรุณาใส่น้ำหนักของคุณเป็นกิโลกรัม

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นการประมาณค่าของไขมันในร่างกาย ตามความสูงและน้ำหนัก แต่การวัดค่าดัชนีมวลกายไม่ใช่การวัดค่าไขมันในร่างกายโดยตรง แต่เป็นการใช้สมการแทนค่า เพื่อทำการประมาณค่า ซึ่งค่าดัชนีมวลกายที่ได้จากการคำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงสามารถบอกได้ว่าน้ำหนักนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่

หากมีค่าดัชนีมวลกายสูง สามารถเป็นสัญญาณที่บ่งบอกค่าไขมันในร่างกายมากเกินไปได้ ในขณะที่ค่าดัชนีมวลกายต่ำอาจเป็นสัญญาณของไขมันในร่างกายน้อยเกินไป ยิ่งค่าดัชนีมวลกายของคุณสูงขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาไปสู่การเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน และค่าดัชนีมวลกายที่ต่ำมาก อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น การสูญเสียมวลกระดูก ลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและโรคโลหิตจาง

ในขณะเดียวกันการคำนวณค่าดัชนีมวลกายก็เป็นประโยชน์ในการคัดกรองเด็กและผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกิน แต่ก็มีข้อจำกัดว่า ค่าดัชนีมวลกาย อาจจะมีการประเมินค่าหรือปริมาณไขมันในร่างกายที่สูงเกินไป ในนักกีฬาและคนอื่น ๆ ที่มีกล้ามเนื้อมาก

ค่าดัชนีมวลกายสำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถตีความค่าดัชนีมวลกายได้ตามสถานะน้ำหนักมาตรฐานต่อไปนี้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเหมือนกันสำหรับผู้ชายและผู้หญิงทุกวัยและทุกประเภทร่างกาย

ค่าสถานะน้ำหนัก BMI

ต่ำกว่า 18.5 น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

18.5 – 24.9 ปกติ

25.0 – 29.9 น้ำหนักเกิน

มากกว่า 30.0 เสี่ยงเป็นโรคอ้วน

ค่าดัชนีมวลกายในเด็ก

ค่าดัชนีมวลกายจะถูกตีความแตกต่างกันสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า 20 ในขณะที่เด็กและวัยรุ่นมีการใช้ค่าดัชนีมวลกายสูตรเดียวกัน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเพียงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ เพราะปริมาณไขมันในร่างกายจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันในเด็กชาย และเด็กหญิง เด็กผู้หญิงมักจะมีระดับไขมันในร่างกายที่ปริมาณสูงกว่าและมีการพัฒนาเร็วกว่าเด็กผู้ชาย ซึ่งตารางต่อไปนี้ เป้นการแสดงช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์สำหรับแต่ละสถานะน้ำหนัก

สถานะน้ำหนักเปอร์เซ็นไทล์

ต่ำกว่า 5 ต่ำกว่าเกณฑ์

5 ถึง 85 น้ำหนักปกติหรือมีสุขภาพดี

น้ำหนัก 85 ถึง 95 น้ำหนักเกินมาตราฐาน

มากกว่า 95 โรคอ้วน

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพิ่มเติม คลิก

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

เครื่องมือสุขภาพนี้เป็นเพียงเครื่องมือตรวจวัดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้วินิจฉัยโรคแต่อย่างใด เราแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาด้านสุขภาพ หากมีปัญหาสุขภาเร่งด่วน เราแนะนำให้คุณรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ www.hellokhunmor.com

 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด