เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ Medical Reviewer

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน
กำลังโหลด...
สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย