แอมโมเนียมคลอไรด์-ammonium-chloride
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ
แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride)
แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride) ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะคลอไรด์ต่ำ (hypochloremic states) และภาวะด่างจากเมตาบอลิซึม (metabolic alkalosis)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ไมน็อกซิดิล-minoxidil
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ
ไมน็อกซิดิล (Minoxidil)
ไมน็อกซิดิล (Minoxidil) ชนิดสารละลายและโฟม ใช้ช่วยในการเจิญเติบโตของเส้นผม ในการรักษาอาการศีรษะล้านของผู้ชาย หรือในผู้หญิงที่มีผมบาง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
โคลิสติน-colistin
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ
โคลิสติน (Colistin)
โคลิสติน (colistin) มักใช้ในการรักษาการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อบาซิลลัส แกรมลบ (Gram-negative bacilli) ยานี้ออกฤทธิ์โดยหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ภูมิแพ้อาหาร
อาการแพ้และโรคภูมิคุ้มกัน, โรคภูมิแพ้, โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ
ภูมิแพ้อาหาร (Food Allergy)
ภูมิแพ้อาหาร หรือการแพ้อาหาร (Food allergy) เป็นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารบางชนิด ทำให้ระบบย่อยอาหารมีปัญหา หรืออาการอื่นๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน (C-Reactive Protein Test)
สุขภาพ ก-ฮ, ตรวจสุขภาพ ก-ฮ
ตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน (C-Reactive Protein Test)
การ ตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน เป็นการตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณซี-รีแอคทีฟ โปรตีน ในเลือด ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ระดับการติดเชื้อทั่วไปในร่างกาย 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Increased Intracranial Pressure – ICP)
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Increased intracranial pressure (ICP)) เป็นการเพิ่มขึ้นของแรงดันโดยรอบสมอง อาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณของเหลวโดยรอบสมอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กำลังโหลด...
สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย