เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ Medical Reviewer

เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ จบการศึกษาจาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นเภสัชกรที่ทำงานด้านขึ้นทะเบียนยา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน
กำลังโหลด...