เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ Medical Reviewer

เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ จบการศึกษาจาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นเภสัชกรที่ทำงานด้านขึ้นทะเบียนยา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน
กำลังโหลด...
สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย