การตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน (C-Reactive Protein Test)
สุขภาพ ก-ฮ, ตรวจสุขภาพ ก-ฮ
การตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน (C-Reactive Protein Test)
การตรวจซี-รีแอคทีฟ โปรตีน เป็นการตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณซี-รีแอคทีฟ โปรตีน ในเลือด ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ระดับการติดเชื้อทั่วไปในร่างกาย 
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
การใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิด
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ
การใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิด (Benzodiazepine abuse)
เบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines) ยาระงับประสาทชนิดหนึ่ง การใช้ยาเหล่านี้โดยที่แพทย์ไม่ได้สั่ง การใช้ยานี้ถือเป็น การใช้เบนโซไดอะซีปีนในทางที่ผิด
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
#
กลุ่มแท็ก
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเพิ่มเติม
กลุ่มอาการเอดีอี
โรค ก-ฮ
กลุ่มอาการเอดีอี (Adie Syndrome)
กลุ่มอาการเอดีอี คือความผิดปกติของระบบประสาทที่พบได้ยาก ซึ่งส่งผลกระทบที่รูม่านตาในตา ผู้ป่วยส่วนใหญ่รูม่านตาขยายขนาดใหญ่ (ใหญ่มากกว่าปกติ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ
กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome)
กลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง หรือ Chronic Fatigue Syndrome (CFS) คือความผิดปกติซับซ้อนที่บ่งชี้ได้จากความเหนื่อยล้ารุนแรงที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยอาการอื่นๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ
กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ (Fetal Alcohol Syndrome)
การดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงตั้งครรภ์ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ทารกแรกเกิดมีความบกพร่องทางการพัฒนาการ หรือ กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ