คลาริติน-ดี (Claritin-D®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: คลาริติน-ดี (Claritin-D®) Brand Name(s): คลาริติน-ดี (Claritin-D®).

ข้อบ่งใช้

ยาคลาริติน-ดีใช้สำหรับ

ยาคลาริติน-ดี (Claritin-D®) ใช้เพื่อบรรเทาอาการของโรคไข้ละอองฟาง (hay fever) หรืออาการแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจชั่วคราว เช่นอาการคัดจมูกหรือน้ำมูกไหล อาการคันหรือน้ำตาไหล คันจมูกหรือคันคอ หรือไซนัสอุดตัน (sinus congestion) หรือมีแรงดันในไซนัส ยานี้ยังอาจใช้สำหรับสภาวะอื่นตามที่แพทย์กำหนด

วิธีการใช้ยาคลาริติน-ดี

ใช้ยาคลาริติน-ดีรูปแบบออกฤทธิ์นานตามที่แพทย์กำหนด โปรดอ่านฉลากยาเพื่อรับทราบคำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง

รับประทานยาคลาริติน-ดีรูปแบบออกฤทธิ์นาน พร้อมกับอาหาร หรือแยกต่างหาก กลืนยาคลาริติน-ดีรูปแบบออกฤทธิ์นานลงไปทั้งเม็ด อย่าหัก บด หรือเคี้ยวยาก่อนกลืน

โปรดสอบถามผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาคลาริติน ดีรูปแบบออกฤทธิ์นาน

การเก็บรักษายาคลาริติน ดี

ยาคลาริติน-ดีควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาคลาริติน-ดีบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาคลาริติน-ดีลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาคลาริติน-ดี

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาคลาริติน-ดี หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ข้อห้ามในการใช้ยา

 • โรคต้อหินมุมปิด
 • ภาวะปัสสาวะคั่ง (Urinary retention)
 • ภาวะความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease)
 • กำลังใช้ยาในกลุ่มเอ็มเอไอโอ (MAOIs) หรือเคยใช้ภายใน 14 วันที่ผ่านมา

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาคลาริติน ดี

ยาทุกชนิดนั้นอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียง แต่คนจำนวนมากนั้นอาจจะไม่มีผลข้างเคียง หรือมีผลข้างเคียงระดับเบา โปรดติดต่อแพทย์ หากผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปเหล่านี้ไม่หายไป หรือรบกวนคุณ

 • อาการไอ
 • วิงเวียน
 • ง่วงซึม
 • ปากแห้ง
 • ตื่นเต้นง่าย
 • เหนื่อยล้า
 • ปวดหัว
 • เบื่ออาหาร
 • ท้องไส้ปั่นป่วน
 • คลื่นไส้
 • ประหม่า
 • นอนไม่หลับ
 • เจ็บคอ
 • กระหายน้ำ

รับการรักษาในทันที หากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้

 • อาการแพ้ที่รุนแรง (ผดผื่น ลมพิษ คัน หายใจติดขัด แน่นหน้าอก อาการบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น)
 • แน่นหน้าอก
 • ปัสสาวะติดขัด
 • หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ
 • มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือจิตใจ
 • อาการชัก
 • วิงเวียนอย่างรุนแรง
 • อาการสั่นเทาที่ควบคุมไม่ได้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาคลาริติน-ดีอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาฟูราโซลิโดน (Furazolidone) หรือยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอ (MAOIs) อย่างฟีเนลซีน (phenelzine) เนื่องจากอาจจะเกิดผลข้างเคียง เช่น ปวดหัว เป็นไข้ และความดันโลหิตสูงได้
 • ยาดรอกซีโดปา (Droxidopa) เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดปกติหรือหัวใจวายได้
 • ยากัวนาเดรล (Guanadrel) หรือยากัวเนทิดีน (guanethidine) เนื่องจากประสิทธิภาพของยาเหล่านี้อาจจะลดลง เนื่องจากยาคลาริติน-ดีรูปแบบออกฤทธิ์คงที่นาน 24 ชั่วโมง
 • ยาโบรโมคริปทีน (Bromocriptine) เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง หรือความเป็นพิษนั้น อาจจะเพิ่มขึ้น เพราะยาคลาริติน-ดีรูปแบบออกฤทธิ์คงที่นาน 24 ชั่วโมง
 • ยาที่ทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง (Urinary alkalinizers) เช่น โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) เนื่องจากยาเหล่านี้อาจจะเพิ่มผลข้างเคียงได้

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาคลาริติน-ดีอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาคลาริติน-ดีอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ตับหรือไตบกพร่อง
 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจขาดเลือด
 • ความดันภายในดวงตาเพิ่มสูงขึ้น
 • โรคเกี่ยวกับไทรอยด์
 • ระบบทางเดินอาหาร หรือระบบปัสสาวะอุดตัน
 • อาการชัก
 • โรคเบาหวาน

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาคลาริติน-ดีสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือรับประทานวันละ 1 เม็ด

ขนาดยาคลาริติน-ดีสำหรับเด็ก

เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ขนาดยาที่แนะนำคือรับประทานวันละ 1 เม็ด

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี โปรดสอบถามแพทย์

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ลอราทาดีน (Loratadine) 10 มก. ซูโดอีเฟดรีน ซัลเฟต (pseudoephedrine sulfate) 240 มก. รูปแบบออกฤทธิ์คงที่ระยะยาว

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กุมภาพันธ์ 12, 2019 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 12, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย