คอนเซอร์ตา (Concerta®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: คอนเซอร์ตา (Concerta®) Brand Name(s): คอนเซอร์ตา (Concerta®).

ข้อบ่งใช้

คอนเซอร์ตา (เมทิลเฟนิเดต) ใช้สำหรับ

คอนเซอร์ตา (Concerta®) ใช้เพื่อรักษาโรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder) ยานี้ทำงานโดยการเปลี่ยนปริมาณของสารตามธรรมชาติบางชนิดภายในสมอง ประกอบด้วยตัวยาเมทิลเฟนิเดต (Methylphenidate) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของยากระตุ้น (stimulants) ยานี้สามารถเพิ่มความสามารถในการรวบรวมสมาธิ จดจ่ออยู่กับกิจกรรม และควบคุมปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม และยังอาจช่วยให้คุณจัดการกับงานและช่วยเพิ่มความสามารถในการฟังได้ด้วย

วิธีการใช้ยาคอนเซอร์ตา (เมทิลเฟนิเดต)

ควรใช้ยาคอนเซอร์ตาตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อหัวใจได้

รับประทานยาเม็ดคอนเซอร์ตาหนึ่งครั้งในตอนเช้า ยานี้เป็นยาเม็ดแบบออกฤทธิ์นาน โดยจะค่อยๆ ปล่อยตัวยาเมทิลเฟนิเดตเข้าสู่ร่างกายตลอดวัน

สามารถรับประทานพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหากได้ โดยควรทำตามวิธีการใช้ยาบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด

ยาอาจยังละลายไม่หมดแม้ว่าตัวยาจะถูกปล่อยออกมาหมดแล้ว ในบางครั้ง อาจจะสังเกตเห็นยาเม็ดเปล่าออกมากับอุจจาระ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

อย่าบด เคี้ยว หรือหักยา ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด การหักยาอาจทำให้ยาออกฤทธิ์มามากเกินไปภายในคราวเดียว

ขณะที่กำลังใช้ยาคอนเซอร์ตา แพทย์จะต้องทำการนัดตรวจความคืบหน้าเป็นประจำ คุณอาจจะต้องตรวจอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ส่วนสูง และน้ำหนักเป็นประจำ

ในบางครั้งแพทย์อาจจะหยุดการรักษาชั่วคราว เพื่อตรวจสอบอาการของโรคสมาธิสั้น

หากคุณจำเป็นต้องรับการผ่าตัด โปรดแจ้งให้ศัลยแพทย์ทราบล่วงหน้าว่า คุณกำลังใช้ยาคอนเซอร์ตา

ตัวยาเมทิลเฟนิเดตอาจทำให้เกิดการเสพติดได้ ดังนั้น อย่าแบ่งปันยานี้กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่เคยใช้ยาในทางที่ผิดหรือติดยาเสพติด การขายหรือแจกจ่ายยานี้เป็นสิ่งผิดกฏหมาย

การเก็บรักษายาคอนเซอร์ตา (เมทิลเฟนิเดต)

ยาคอนเซอร์ตาควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงกับสัมผัสกับแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาประเภทนี้ในบางยี่ห้ออาจมีวิธีการเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาคอนเซอร์ตาลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาคอนเซอร์ตา (เมทิลเฟนิเดต)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาคอนเซอร์ตา หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ไม่ควรใช้ยาคอนเซอร์ตาหากคุณเป็นโรคต้อหิน กล้ามเนื้อกระตุก หรือโรคทูเร็ตต์ (Tourette’s syndrome) หรือหากมีอาการวิตกกังวล ความตึงเครียด หรือกระสับกระส่ายอย่างรุนแรง

อย่าใช้ยาคอนเซอร์ตาหากคุณเพิ่งใช้ยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอ (MAO inhibitor) ภายใน 14 วันที่ผ่านมาเนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาของยาที่อันตรายได้ ยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอนั้นมีทั้ง ยาไซโซคาร์โบซาซิด (isocarboxazid) ยาลิเนโซลิด (linezolid) ยาเมทิลีนบลูสำหรับฉีด (methylene blue injection) ยาฟีเนลซีน (phenelzine) ยาราซาจิลีน (rasagiline) ยาเซเลจิลีน (selegiline) ยาทรานีลไซโพรมีน (tranylcypromine) และอื่นๆ

คุณไม่ควรใช้ยานี้หากคุณเป็น

 • โรคต้อหิน
 • ประวัติส่วนตัวหรือคนในครอบครับมีอาการกล้ามเนื้อกระตุก หรือโรคทูเร็ตต์
 • มีอาการวิตกกังวล ความตึงเครียด หรือกระสับกระส่ายอย่างรุนแรง (ยากระตุ้นสามารถทำให้อาการเหล่านี้แย่ลงได้)

ยากระตุ้นบางชนิดสามารถทำให้บางคนเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมี

 • ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด (congenital heart defect)
 • ความดันโลหิตสูง
 • ประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือเสียชีวิตเฉียบพลัน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยง ในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาคอนเซอร์ตาจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาคอนเซอร์ตา (เมทิลเฟนิเดต)

หยุดใช้ยาคอนเซอร์ตาและติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการ

 • ปวดหน้าอก หายใจติดขัด รู้สึกคล้ายจะหมดสติ
 • มองเห็นภาพหลอน (มองเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง) มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมใหม่ๆ ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตร หวาดระแวง
 • ชัก
 • รู้สึกชา ปวด หนาว มีแผลที่หาสาเหตไม่ได้ หรือสีผิวเปลี่ยน (สีซีด แดง หรือเป็นสีน้ำเงิน)
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลง
 • อวัยเพศชายแข็งตัวโดยมีอาการปวดหรือนานกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไป (เป็นกรณีที่พบได้ยาก)
 • กล้ามเนื้อมีอาการปวด กดเจ็บ หรืออ่อนแรงอย่างหาสาเหตุไม่ได้

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • ประหม่า รู้สึกหงุดหงิด นอนไม่หลับ
 • วิงเวียน
 • เบื่ออาหาร
 • คลื่นไส้ ปวดท้อง
 • ปวดหัว
 • น้ำหนักลด

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ยาเมทิลเฟนิเดต สามารถส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตในเด็กได้ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากลูกของคุณไม่เติบโตตามอัตราปกติขณะที่กำลังใช้ยานี้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาคอนเซอร์ตาอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

การใช้ยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอพร้อมกับยาคอนเซอร์ตาอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาของยาที่รุนแรงแลละอาจถึงแก่ชีวิตได้ อย่าใช้ยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอ (ยาไซโซคาร์โบซาซิด ยาลิเนโซลิด ยาเมทิลีนบลู ยาโมโคลเบไมด์ [moclobemide] ยาฟีเนลซีน ยาโพรคาร์บาซีน [procarbazine] ยาราซาจิลีน ยาเซเลจิลีน ยาทรานีลไซโพรมีน) ขณะที่กำลังใช้ยานี้

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาคอนเซอร์ตาอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาคอนเซอร์ตาอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • กระสับกระส่าย
 • โรคหัวใจ
 • โรคต้อหิน
 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • โรคตับ
 • ชัก
 • ใช้สารในทางที่ผิด
 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • ชัก
 • ความผิดปกติทางจิตเวช (Psychiatric Disorders)
 • ภาวะไตวาย (Renal Dysfunction)
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • เลือดเป็นพิษ (Hematologic Toxicity)
 • ทางเดินอาหารแคบลง

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาคอนเซอร์ตา (เมทิลเฟนิเดต) สำหรับผู้ใหญ่

ผู้ป่วยที่เพิ่งเคยใช้ยาเมทิลเฟนิเดต

 • ขนาดยาคอนเซอร์ตาเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้กำลังใช้ยาเมทิลเฟนิเดตหรือยากระตุ้นอื่นๆ นอกเหนือจากยาเมทิลเฟนิเดตคือ 18 หรือ 36 มก. วันละครั้งสำหรับผู้ใหญ่

ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาเมทิลเฟนิเดต

หรือเคยใช้ยาเมทิลเฟนิเดตเป็นประจำทุกวัน

 • ยาเมทิลเฟนิเดต 5 มก. วันละสองหรือสามครั้ง
 • ยาเมทิลเฟนิเดต 10 มก. วันละสองหรือสามครั้ง
 • ยาเมทิลเฟนิเดต 15 มก. วันละสองหรือสามครั้ง
 • ยาเมทิลเฟนิเดต 20 มก. วันละสองหรือสามครั้ง

ขนาดยาคอนเซอร์ตาเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับผู้ที่เคยใช้ยาเมทิลเฟนิเดตเป็นประจำทุกวันดังกล่าวข้างต้น

 • 18 มก. ทุกเช้า
 • 36 มก. ทุกเช้า
 • 54 มก. ทุกเช้า
 • 72 มก. ทุกเช้า

การปรับขนาดยาไม่ควรเกิน 72 มก. ต่อวัน

ขนาดยาคอนเซอร์ตา (เมทิลเฟนิเดต) สำหรับเด็ก

ขนาดยาคอนเซอร์ตาเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้กำลังใช้ยาเมทิลเฟนิเดตหรือยากระตุ้นอื่นๆ นอกเหนือจากยาเมทิลเฟนิเดตคือ 18 มก. วันละครั้งสำหรับเด็กและวัยรุ่น (13-17 ปี)

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน เมทิลเฟนิเดต ไฮโดรคลอไรด์ (methylphenidate hydrochloride) 18 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: เมษายน 9, 2019 | Last Modified: เมษายน 9, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย