คอนแทค โคลด์-ฟลู (Contac® cold-flu)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: คอนแทค โคลด์-ฟลู (Contac® cold-flu) Brand Name(s): คอนแทค โคลด์-ฟลู (Contac® cold-flu) และ คอนแทค โคลด์-ฟลู (Contac® cold-flu).

ข้อบ่งใช้

ยาคอนแทค โคลด์-ฟลูใช้สำหรับ

ยาคอนแทค โคลด์-ฟลู (Contac® cold-flu) มักใช้โดยทั่วไปเพื่อรักษาอาการที่เกิดจากไข้หวัดทั่วไป ไข้หวัดใหญ่ ภูมิแพ้ หรือความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการหายใจชนิดอื่น เช่น โรคไซนัสอักเสบ (sinusitis) หรือหลอดลมอักเสบ (bronchitis)

ยาแก้คัดจมูกจะช่วยลดอาการน้ำมูกไหล รวมถึงอาการที่เกิดจากการอุดตันที่โพรงจมูกและหู

วิธีการใช้ยาคอนแทค โคลด์-ฟลู

รับประทานยาคอนแทค โคลด์-ฟลูพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ หรือตามที่แพทย์สั่ง

หากคุณรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วน การรับประทานยาพร้อมอาหารหรือนม อาจช่วยคุณได้

ดื่มน้ำเปล่ามากๆ เมื่อใช้ยานี้ เว้นแต่ว่าแพทย์จะแนะนำให้ทำอีกอย่าง น้ำเปล่าจะช่วยขับเสมหะจากปอด

การเก็บรักษายาคอนแทค โคลด์-ฟลู

คุณควรเก็บยายาคอนแทค โคลด์-ฟลูไว้ในอุณหภูมิห้อง รวมถึงเก็บให้พ้นจากแสงและความชื้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับยา ไม่ควรเก็บยาคอนแทค โคลด์-ฟลูไว้ให้ห้องน้ำหรือตู้เย็น สิ่งสำคัญคือการอ่านคำแนะนำการเก็บรักษายาบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือถามเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

คุณไม่ควรทิ้งยาคอนแทค โคลด์-ฟลูลงในชักโครกหรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่คุณได้รับคำแนะนำให้ทำอย่างนั้น สิ่งสำคัญคือทิ้งยาเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ยาอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทิ้งยาอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาคอนแทค โคลด์-ฟลู

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังจะให้หรือให้นมบุตรอยู่ คุณควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาชนิดอื่น รวมถึงยาใดๆ ที่คุณซื้อโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาเช่น สมุนไพร หรือยาที่ใช้เสริมฤทธิ์ของยาอื่น
 • คุณแพ้ส่วนประกอบทั้งที่ออกฤธิ์และไม่ออกฤทธิ์ของยาคอนแทค โคลด์-ฟลูหรือยาชนิดอื่น
 • คุณมีอาการป่วย ความผิดปกติหรือโรคชนิดอื่น

ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพ ของยาแก้ไอและไข้หวัด ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ดังนั้น อย่าใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการไข้หวัดในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี เว้นแต่ว่าแพทย์จะแนะนำให้ทำอย่างนั้น ไม่แนะนำให้ใช้ยาบางชนิด เช่น ยาเม็ดหรือแคปซูลที่ออกฤทธิ์นาน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเช่นกัน ถามแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย

คำเตือนเกี่ยวกับตับ ยานี้อาจมีสารอะซีตามิโนเฟน (acetaminophen)

ความเสียหายที่ตับอย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณ

 • ใช้ยานี้มากกว่า 6 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดต่อวัน
 • ใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีสารอะซีตามิโนเฟน
 • ดื่มแอลกอฮอล์ 3 แก้วขึ้นไปเป็นประจำทุกวัน ระหว่างที่ใช้ยานี้

คำเตือนเกี่ยวกับอาการเจ็บคอ หากอาการเจ็บคอเกิดขึ้นมากกว่า 2 วันและมาพร้อมกับเป็นไข้ ปวดศีรษะ ผื่นคัน อาเจียนหรือคลื่นไส้ หรือมีอาการเหล่านี้หลังจากนั้น แจ้งให้แพทย์ทราบทันที

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะระบุความเสี่ยงในการใช้ยาคอนแทค โคลด์-ฟลู ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เป็นประจำเพื่อชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนรับประทานยาคอนแทค โคลด์-ฟลู อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ยานี้จัดเป็นยากลุ่มเสี่ยงสำหรับสตรีมีครรภ์ประเภท N

ต่อไปนี้ คือประเภทความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

 • A = ไม่เสี่ยง
 • B = ไม่พบความเสี่ยงในงานวิจัยบางชิ้น
 • C = อาจมีความเสี่ยงบางอย่าง
 • D = พบหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยง
 • X = ห้ามใช้
 • N = ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาคอนแทค โคลด์-ฟลู

คุณอาจง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ เห็นภาพไม่ชัดเจน ท้องไส้ปั่นป่วน อาเจียน วิตกกังวลหรือปาก จมูกรวมถึงคอแห้ง หาอาการเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นหรือแย่ลง แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที

ไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงอาการอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจมีผลข้างเคียงอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาคอนแทค โคลด์-ฟลูอาจมีปฏิกิริยาต่อยาตัวอื่นที่คุณกำลังรับประทานอยู่ และอาจส่งผลให้ยาที่คุณรับประทานออกฤทธิ์ต่างไปจากเดิม หรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเป็นไปได้ คุณควรเก็บรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาที่จำหน่ายตามใบสั่งยา ยาที่จำหน่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร) และแจ้งให้แพทย์รวมถึงเภสัชกรทราบ เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่มหรือ หยุดรับประทาน รวมถึงเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาคอนแทค โคลด์-ฟลูอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยเปลี่ยนฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงให้ที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ถึงอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ ก่อนรับประทานยา

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาคอนแทค โคลด์-ฟลูอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณ อาจทำให้สุขภาพของคุณย่ำแย่ลงหรือเปลี่ยนฤทธิ์ของยา สิ่งสำคัญคือโปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัวของคุณ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง ก่อนใช้ยาคอนแทค โคลด์-ฟลู

ขนาดยาคอนแทค โคลด์-ฟลูสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาแนะนำคือรับประทานยาครั้งละ 2 เม็ดทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง อย่ารับประทานยามากกว่า 8 เม็ดใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยาคอนแทค โคลด์-ฟลูสำหรับเด็ก

 • อายุ 12 ปีขึ้นไป: ขนาดยาแนะนำคือรับประทานยาครั้งละ 2 เม็ดทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง อย่ารับประทานยามากกว่า 8 เม็ดใน 24 ชั่วโมง
 • อายุ 2 ถึง 3 ปี: ขนาดยาแนะนำคือ 160 มิลลิกรัมต่อครั้ง
 • อายุ 4 ถึง 5 ปี: ขนาดยาแนะนำคือ 240 มิลลิกรัมต่อครั้ง
 • อายุ 6 ถึง 8 ปี: ขนาดยาแนะนำคือ 320 มิลลิกรัมต่อครั้ง
 • อายุ 9 ถึง 10 ปี: ขนาดยาแนะนำคือ 400 มิลลิกรัมต่อครั้ง
 • อายุ 11 ถึง 12 ปี: ขนาดยาแนะนำคือ 480 มิลลิกรัมต่อครั้ง
 • อายุ 13 ปีขึ้นไป: ขนาดยาแนะนำคือ 325 ถึง 650 มิลลิกรัมต่อครั้ง
 • ขนาดยาสูงสุด 5 ครั้งต่อวัน

รูปแบบของยา

ยาคอนแทคมีรูปแบบดังต่อไปนี้

 • ยาเฟนิเลพรีน (phenylephrine) 5 มิลลิกรัม หรือยาอะซีตามิโนเฟน (acetaminophen) 500 กรัมชนิดเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติ ไม่ควรเพิ่มขนาดยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กรกฎาคม 11, 2019 | Last Modified: กรกฎาคม 11, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน