คาลาไมน์ (Calamine)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: คาลาไมน์ (Calamine) Brand Name(s): คาลาไมน์ (Calamine).

ข้อบ่งใช้

ยาคาลาไมน์ใช้สำหรับ

ยาคาลาไมน์ (Calamine) นั้นโดยทั่วไปแล้วใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด คัน และความไม่สบายอื่นๆ จากอาการระคายเคืองที่ผิวหนังแบบเล็กน้อย ผื่นแพ้ที่เกิดจากพืชที่มีพิษบางชนิด และยังช่วยทำให้สารคัดหลั่งและน้ำเหลืองเยิ้มที่เกิดจากการระคายเคืองแห้งลงอีกด้วย

วิธีการใช้ยาคาลาไมน์

ยานี้ใช้กับผิวหนังเท่านั้น ทำตามคำแนะนำที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์ เขย่าขวดก่อนใช้งาน ใช้แผ่นสำลีเพื่อทายาแล้วปล่อยให้ยาแห้งสนิทบนผิวหนัง หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลนี้สามารถปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรได้

หลีกเลี่ยงไม่ให้ยานี้สัมผัสกับดวงตา ปาก จมูก และบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก หากยานี้สัมผัสกับบริเวณดังกล่าว ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก

แจ้งให้แพทย์ทราบ หากอาการของคุณแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน

การเก็บรักษายาคาลาไมน์

ยาคาลาไมน์นั้นควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ไว้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาคาลาไมน์ยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกันจึงควรตรวจสอบฉลากยา หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาคาลาไมน์ลงในชักโครก หรือทิ้งลงในท่อระบายน้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาคาลาไมน์

ก่อนใช้ยาคาลาไมน์ แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณมีอาการแพ้ยานี้ หรือหากคุณมีอาการแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนประกอบที่ไม่ออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ควรปรึกษากับแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณตั้งครรภ์ก่อนใช้ยาตัวนี้

ยานี้อาจส่งผลต่อการให้นมบุตรได้ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยาคาลาไมน์ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาความเสี่ยงของการใช้ยา โดยยาคาลาไมน์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท N อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (FDA)

รายละเอียดการจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดย FDA มีดังนี้

  • A= ไม่มีความเสี่ยง
  • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
  • C= อาจจะมีความเสี่ยง
  • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
  • X= ยาต้องห้าม
  • N= ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาคาลาไมน์

แจ้งแพทย์ทันที หากคุณมีผลข้างเคียงที่ค่อยข้างจะหายาก ได้แก่ อาการระคายเคืองที่ผิวหนัง

การแพ้ยาที่รุนแรงนี้ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรง ได้แก่ ผดผื่น คันหรือบวม (โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ) เวียนหัวขั้นรุนแรง หายใจติดขัด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาหมอของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ก่อนใช้ยานี้ โปรดแจ้งกับแพทย์หรือเภสัชกร หากคุณกำลังใช้ยาทาผิวชนิดอื่นๆ ทาบริเวณที่มีอาการ

ยาคาลาไมน์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาคาลาไมน์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาคาลาไมน์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการใช้ยานี้

ขนาดยาคาลาไมน์สำหรับผู้ใหญ่

ใช้งานตามที่กำหนดไว้บนฉลากอย่างเคร่งครัด หรือตามที่แพทย์กำหนด อย่าใช้ในปริมาณที่มากกว่า หรือน้อยกว่า หรือใช้นานกว่าที่แนะนำ

ขนาดยาคาลาไมน์สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการจัดขนาดยาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ดังนั้น การใช้ยากับเด็กจึงอาจยังไม่ปลอดภัย ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อทำความเข้าใจกับตัวยาก่อนการใช้งาน

รูปแบบของยา

จุดเด่นและรูปแบบการใช้งานมีดังนี้

  • โลชั่น

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: สิงหาคม 11, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 11, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย