ซอร์บิทอล (Sorbitol)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: ซอร์บิทอล (Sorbitol) Brand Name(s): ซอร์บิทอล (Sorbitol).

ข้อบ่งใช้

ซอร์บิทอลใช้สำหรับรักษาอาการอะไร

ซอร์บิทอล (Sorbitol) เป็นยาระบายประเภทดูดน้ำเข้า (Osmotic laxative) โดยทั่วไปมักใช้รักษาอาการท้องผูกหรืออาหารไม่ย่อย

วิธีการใช้ซอร์บิทอล

สำหรับชนิดรับประทาน 

 • รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ ทั้งเรื่องปริมาณและเวลา
 • อ่านเอกสารกำกับยาอย่างละเอียดก่อนรับประทาน
 • ปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุบนฉลาก

สำหรับชนิดสวนทวาร

 • อ่านเอกสารกำกับยาอย่างละเอียดก่อนใช้ยา
 • ปรึกษาแพทย์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุบนฉลาก

วิธีเก็บรักษายาซอร์บิทอล

ควรเก็บยาซอร์บิทอลในอุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากแสงแดด ความร้อน และความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาเซอร์บิทอลหลายยี่ห้อที่มีวิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน จึงควรศึกษาคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์หรือปรึกษาเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรเทยาเซอร์บิทอลลงชักโครกหรือท่อน้ำทิ้ง หากไม่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรทิ้งยาเมื่อหมดอายุหรือไม่ได้ใช้แล้ว ควรปรึกษาเภสัชกรถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการทิ้งยาอย่างถูกวิธี

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาซอร์บิทอล

ควรแจ้งแพทย์ก่อนการใช้ยาซอร์บิทอล หากคุณมีอาการต่างๆ หรือภาวะดังนี้

 • อาการแพ้ยาซอร์บิทอล แพ้สารเพิ่มปริมาณที่มีตัวยาซอร์บิทอลเป็นส่วนประกอบ ข้อมูลต่างๆ ปราฏอยู่ในเอกสารกำกับยา
 • แพ้ยาประเภทอื่นๆ แพ้อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • เป็นเด็ก
 • เป็นผู้สูงอายุ
 • เคยมีปัญหาสุขภาพ หรือการใช้ยาตัวอื่น ที่อาจจะมีความเสี่ยงในการทำปฏิกิริยากับยาซอร์บิทอล

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าที่เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงในการใช้ยาซอร์บิทอลในผู้หญิงตั้งครรภ์หรือช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงที่เป็นไปได้ก่อนการใช้ยา ยาซอร์บิทอลถูกจัดอยู่ในจำพวกยาที่มีระดับความเสี่ยงในสตรีมีครรภ์ประเภท N อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ได้แก่

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่พบความเสี่ยงในบางงานวิจัย
 • C = อาจมีความเสี่ยง
 • D = มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X = ห้ามใช้
 • N = ไม่ทราบแน่ชัด

รู้จักผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของยาซอร์บิทอล

การใช้ยาซอร์บิทอลอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงเหมือนกับการใช้ยาประเภทอื่น โดยส่วนใหญ่มักไม่มีผลหรืออาการข้างเคียงและไม่จำเป็นต้องมีการรักษาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์หากเกิดปัญหาหลังการใช้ยา

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ท้องร่วงและปวดท้อง หรืออาการแพ้ต่างๆ

อาการแพ้ข้างต้นไม่ได้เกิดกับผู้ใช้ยาทุกคน หรืออาจมีอาการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

รู้จักกับปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาซอร์บิทอลอาจทำปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นที่คุณใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรบันทึกชื่อยาทุกชนิดที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็นยาที่แพทย์สั่งหรือไม่ รวมทั้งยาสมุนไพรต่างๆ และแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ เพื่อความปลอดภัยไม่ควรเริ่มใช้ หยุดใช้ หรือเปลี่ยนขนาดการยา หากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

ปฏิกิริยาต่ออาหารและแอลกอฮอล์

ยาซอร์บิทอลอาจทำปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยทำให้ตัวยาออกฤทธิ์ต่างออกไป หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนการใช้ยาเกี่ยวกับปฏิกิริยาร่วมระหว่างยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่นๆ

ยาซอร์บิทอลอาจทำปฏิกิริยากับสภาวะสุขภาพ อาจทำให้สุขภาพแย่ลง หรือมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา ควรแจ้งอาการต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่คุณเป็นให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ เช่น

 • ลำไส้อักเสบ ลำไส้อักเสบชนิดเป็นแผล โรคและอาการโครห์นหรืออาการอุดตัน ปวดท้องเรื้อรังโดยไม่มีสาเหตุ
 • โรคทางกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลฟรุกโตส (Fructose Interolence Hereditary) ซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกที่พบยาก
 • โรคระบบทางเดินน้ำดี
 • อาการระคายเคืองในทางเดินอาหาร

ขนาดยา

ข้อมูลที่เผยแพร่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาซอร์บิทอล

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลปริมาณซอร์บิทอล ไฮโดรคลอไรด์ที่ควรใช้ ปริมาณยาที่ควรใช้ในบางกรณีมีดังนี้

 • การรักษาอาการปวดท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อย ควรรับประทาน 1-3 แพคต่อวัน ก่อนอาหารหรือเมื่อเกิดอาการ
 • การรักษาอาการท้องผูก ผู้ใหญ่ควรรับประทาน 1 แพคในช่วงเช้าหรือช่วงท้องว่าง
 • ใช้เป็นยาระบาย แบบสวนทวาร ปริมาณ 120 มิลลิลิตรของสารละลายร้อยละ 20-30 สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับเด็ก

ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลปริมาณซอร์บิทอล ไฮโดรคลอไรด์ที่ควรใช้ ปริมาณยาที่ควรใช้ในบางกรณีมีดังนี้

 • การรักษาอาการท้องผูก ปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ผู้ใหญ่รับประทาน โดยการผสมยากับน้ำและดื่มยา 10 นาทีก่อนอาการ
 • ใช้เป็นยาระบาย แบบสวนทวาร ปริมาณ 120 มิลลิลิตรของสารละลายร้อยละ 20-30 สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และ 30-60 มิลลิลิตร สำหรับเด็กอายุ 2-11 ปี

รูปแบบยา

ปริมาณยาซอร์บิทอลมีรูปแบบตามชนิดและความเข้มข้นดังนี้ ชนิดดื่มขนาดบรรจุ 5 กรัม ชนิดรับประทานและชนิดสวนทวารมีขนาดความเข้มข้น 70%

กรณีรับประทานยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือรับประทานเกินขนาด ควรรีบโทรแจ้งเกตุฉุกเฉิน หรือไปสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

กรณีลืมรับประทานยา

หากลืมรับประทานยาซอร์บิทอลชนิดรับประทาน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานในครั้งถัดไป ให้รับประทานยาสำหรับมื้อถัดไปได้เลย ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: สิงหาคม 27, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 27, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย