ซิมบาลตา (Cymbalta®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: ซิมบาลตา (Cymbalta®) Brand Name(s): ซิมบาลตา (Cymbalta®).

ข้อบ่งใช้

ยาซิมบาลตา (ดูล็อกซีทีน) ใช้สำหรับ 

ยาซิมบาลตา (Cymbalta®) มักจะใช้เพื่อรักษาโรคดังต่อไปนี้ 

 • โรคซึมเศร้าแบบเมเจอร์ (Major depressive disorder) ในผู้ใหญ่ 
 • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder) ในผู้ใหญ่และเด็กที่อายุอย่างน้อย 7 ปี 
 • โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia)
 • อาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเรื้อรัง เช่น ที่บริเวณหลังส่วนล่างและอาการปวดจากข้อเสื่อม (osteoarthritis pain
 • อาการปวดเนื่องจากความเสียหายที่เส้นประสาท ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวาน หรือโรคเส้นประสาทเหตุเบาหวาน (diabetic neuropathy)  

ยาซิมบาลตาอาจได้รับสั่งเพื่อใช้เพื่อใช้ในจุดประสงค์อื่น โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

วิธีการใช้ยาซิมบาลตา (ดูล็อกซีทีน)

อย่าใช้ยานี้ในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ 

รับประทานยาซิมบาลตาพร้อมกับดื่มน้ำเต็มแก้ว อย่าเคี้ยวยา หรือหักยานี้ ควรกลืนยาแคปซูลลงไปทั้งหมด 

โปรดสอบถามผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยานี้

การเก็บรักษายาซิมบาลตา (ดูล็อกซีทีน)  

ยาซิมบาลตาควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาซิมบาลตาบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

ไม่ควรทิ้งยาซิมบาลตาลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาซิมบาลตา (ดูล็อกซีทีน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาซิมบาลตา หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ 

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยง ในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาซิมบาลตาจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้ 

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาซิมบาลตา (ดูล็อกซีทีน)

ยาซิมบาลตาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังนี้

 • คลื่นไส้
 • ปากแห้ง
 • ท้องผูก
 • เบื่ออาหาร
 • เหนื่อยล้า
 • ง่วงซึม 
 • เหงื่อออกเพิ่มขึ้น
 • วิงเวียนหรือหน้ามืด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาซิมบาลตาอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอ (MAOIs) เช่นยาไอโซคาร์โบซาซิด (isocarboxazid) อย่างมาร์แพลน (Marplan) ยาลิเนโซลิด (linezolid) อย่างไซวอกซ์ (Zyvox) และยาฟีเนลซีน (phenelzine) อย่างนาร์ดิล (Nardil) 
 • ยาเจือจางเลือด อย่างยาวาฟาริน (warfarin) เช่น คูมาดิน (Coumadin) หรือแจนโทเวน (Jantoven) 
 • ยาต้านซึมเศร้าอื่นๆ ทั้งยาอะมิทริปไทลีน (amitriptyline) อย่างเอลาวิล (Elavil) ยาอะมอซาพีน (amoxapine) อย่างอะเซนดิน (Asendin) ยาโคลมิพรามีน (clomipramine) อย่างเอนาฟรานิล (Anafranil) ยายยาในกลุ่มเอสเอสอาร์ไอบางชนิด (selective serotonin reuptake inhibitors) เช่นยาฟลูออกเซทีน (fluoxetine) อย่างโพรแซค (Prozac) หรือซาราเฟม (Sarafem) 
 • ยาแก้ปวดที่หาซื้อได้เอง ทั้งยาแอสไพริน ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) อย่างแอดวิล (Advil) หรือมอทริน (Motrin) และยานาพรอกเซน (naproxen) อย่างอะลีฟ (Aleve) 
 • ยาที่ใช้รักษาอาการป่วยทางจิต รวมถึงยาลิเทียม (lithium) อย่างเอสคาลิท (Eskalith) หรือลิโทบิด (Lithobid) 
 • ยาขับปัสสาวะ (Diuretics) หรือยาขับน้ำ (water pills) 
 • ยาสำหรับโรคหัวใจและความดันโลหิต ทั้งยาอะมิโอดาโรน (amiodarone) อย่างคอร์ดาโรน (Cordarone) และยาฟลีเคไนด์ (flecainide) อย่างแทมโบคอร์ (Tambocor) 
 • ยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์ รวมถึงยาเฟนทานิล (fentanyl) อย่างแอบสตอล (Abstral) แอคทิก (Actiq) เฟนโทรา (Fentora) หรือออนโซลิส (Onsolis) 
 • ยาที่ใช้เพื่อรักษาอาการแสบร้อนกลางอก เช่น ยาไซเมทิดีน (cimetidine) อย่างทากาเมต (Tagamet) ยาแลนโซพราโซล (lansoprazole) อย่างพรีวาซิด (Prevacid) และยาโอเมพราโซล (omeprazole) อย่างพริโลเซค (Prilosec) 
 • ยาปฏิชีวนะบางชนิด ทั้งยาไซโปรฟลอกซาซิน (ciprofloxacin) อย่างไซโปร (Cipro) และยาอีนอกซาซิน (enoxacin) อย่างเพเนเทร็ก (Penetrex) 
 • ยาที่ใช้เพื่อรักษาโรคไมเกรน รวมถึงเช่นยาอัลโมทริปแทน (almotriptan) อย่างอะเซิร์ท (Axert) ยาเอเลทริปแทน (eletriptan) อย่างเรลแพกซ์ (Relpax) ยาโฟรวาทริปแทน (frovatriptan) อย่าโฟรวา (Frova) 
 • สมุนไพรเซนต์จอห์น (John’s wort)  

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาซิมบาลตาอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาซิมบาลตาอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคเหล่านี้คือ

 • โรคตับหรือโรคไต 
 • อาการชักหรือโรคลมชัก (epilepsy) 
 • อาการเลือดออกหรือลิ่มเลือดผิดปกติ
 • ความดันโลหิตสูง 
 • โรคต้อหินมุมแคบ
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorder) หรือจิตอารมณ์คลุ้มคลั่งและซึมเศร้า (manic depression) 
 • เคยใช้ยาในทางที่ผิด หรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย 

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาซิมบาลตา (ดูล็อกซีทีน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาทั่วไปสำหรับโรคซึมเศร้าคือ 40 ถึง 60 มก. ต่อวัน

ขนาดยาทั่วไปสำหรับโรคเส้นประสาทเหตุเบาหวาน โรควิตกกังวล โรคไฟโบรมัยอัลเจีย หรืออาการปวดกล้ามเนื้อหรือกระดูกคือ 60 มก. ต่อวัน

ขนาดยาซิมบาลตา (ดูล็อกซีทีน) สำหรับเด็ก

เด็กอายุ 7-17 ปี

ขนาดยาที่แนะนำคือ 30 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเริ่มต้น หลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ อาจพิจารณาเพิ่มขนาดยาไปที่ 60 มก./วัน

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก (อายุต่ำกว่า 7 ปี) ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยา ก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา 

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลซิมบาลตาออกฤทธิ์นาน 20 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที 

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: เมษายน 9, 2019 | Last Modified: เมษายน 9, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย