ดีคอลซิน (Decolsin®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ดีคอลซิน (Decolsin®) Brand Name(s): ยาดีคอลซิน (Decolsin®), ยาดีคอลซิน (Decolsin®), ยาดีคอลซิน (Decolsin®) และ ดีคอลซิน (Decolsin®).

ข้อบ่งใช้

ยาดีคอลซินใช้สำหรับ

ยาดีคอลซิน (Decolsin®) ใช้เพื่อบรรเทาอาการของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

วิธีการใช้ยาดีคอลซิน

สำหรับยาแบบรับประทานนั้น คุณควรที่จะ

 • รับประทานยาดีคอลซินตามที่แพทย์กำหนดในเรื่องเกี่ยวกับขนาดยาและตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ยาดีคอลซิน
 • โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

การเก็บรักษายาดีคอลซิน

ยาดีคอลซินควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาดีคอลซินบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาดีคอลซินลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาดีคอลซิน

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมี

 • อาการแพ้ต่อกระสายยาที่ใช้ในยาดีคอลซิน
 • อาการแพ้ต่อยาอื่นๆ อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • กำลังเป็นโรคอื่นหรือใช้ยาอื่นที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยาดีคอลซิน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาดีคอลซิน

การใช้ยาดีคอลซินนั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์เสมอหากเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผลข้างเคียงบางส่วนมีดังนี้

 • ระบบทางเดินอาหารปั่นป่วน
 • ง่วงซึม
 • วิงเวียน
 • ปากแห้ง
 • ปัสสาวะติดขัด
 • เหงื่อออก
 • ความอยากอาหารลดลง
 • อาการชักที่คล้ายโรคลมชัก (Epileptiform seizures) จากการใช้ยาในขนาดสูง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาดีคอลซินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณทราบว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยากดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS depressants)
 • ในต้านซึมเศร้ากลุ่มเอ็มเอโอ อินฮิบิเตอร์ (MAOI)
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาดีคอลซินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาดีคอลซินอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่

 • ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism)
 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary disease)
 • การรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้ากลุ่มเอ็มเอโอ อินฮิบิเตอร์ (MAOI)
 • โรคไต
 • โรคต้อหิน
 • โรคหัวใจ
 • โรคตับ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคหอบหืด

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาดีคอลซินสำหรับผู้ใหญ่

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาดีคอลซิน

ขนาดยาที่แนะนำในบางกรณีคือยาแคปซูล 1 เม็ด หรือ 2-4 ช้อนชา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ขนาดยาดีคอลซินสำหรับเด็ก

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาดีคอลซิน

ขนาดยาที่แนะนำในบางกรณีคือ

 • เด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี ขนาดยาที่แนะนำคือ 1-2 ช้อนชา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
 • เด็กอายุ 2 ถึง 6 ปี ขนาดยาที่แนะนำคือ 1/2-1 ช้อนชา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลสำหรับรับประทาน อะเซตามีโนเฟน (Acetaminophen) 325 มก. คลอเฟนิรามีน มาเลต (Chlorpheniramine Maleate) 1 มก. เดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรบรอไมด์ (Dextromethorphan Hydrobromide) 10 มก. เอทิเลฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ethylephedrine Hydrochloride) 12.5 มก. ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) 50 มก. เฟนิลโปรปาโนลามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylpropanolamine Hydrochloride) 12.5 มก.
 • ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน อะเซตามีโนเฟน150 มก. คลอเฟนิรามีน มาเลต 0.75 มก. เดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรบรอไมด์ 5 มก. เอทิเลฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์ 6.25 มก. ไกวเฟนิซิน 50 มก. เฟนิลโปรปาโนลามีน ไฮโดรคลอไรด์ 6.25 มก. / 5 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: พฤษภาคม 30, 2019 | Last Modified: พฤษภาคม 30, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน