ดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ (Decolgen Forte® Liquid)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ (Decolgen Forte® Liquid) Brand Name(s): ดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ (Decolgen Forte® Liquid).

ข้อบ่งใช้

ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ ใช้สำหรับ

ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ (Decolgen Forte® Liquid) ใช้เพื่อการบรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล เสมหะในคอ คันและน้ำตาไหล จาม ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว และอาการไข้ที่เกี่ยวข้องกับโรคหวัด โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis) โรคไซนัสอักเสบ (sinusitis) โรคไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจระดับเบาอื่นๆ ยานี้ยังช่วยแก้อาการคั่งที่บริเวณช่องและทางเดินของโพรงจมูกได้อีกด้วย

ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ ยังสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้อีกด้วย โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ยาดีคอลเจน ฟอร์เทชนิดน้ำ

ทำตามแนวทางการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยา

อย่าใช้ยานี้ในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ

วิธีการใช้ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ ควรตวงขนาดยาอย่างระมัดระวังด้วยอุปกรณ์หรือช้อนพิเศษสำหรับตวงยาเท่านั้น อย่าใช้ช้อนธรรมดาเพราะอาจได้ขนาดยาที่ไม่ถูกต้อง

โปรดสอบถามผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ยานี้

การเก็บรักษายาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ

ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออฤทธิ์ในการรักษาของยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ

ผลข้างเคียงของยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำอาจมีดังต่อไปนี้:

 • ง่วงซึม
 • วิงเวียน ปวดหัว
 • มองเห็นไม่ชัด
 • เหนื่อยช้า
 • อ่อนแรง
 • ปากแห้ง
 • ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
 • อาการใจสั่น
 • กล้ามเนื้อสั่น
 • มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ปัสสาวะลำบาก
 • มีเสียงอื้อในหู
 • ก้าวร้าว

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาซิมพาโทมิเมติค (Sympathomimetics) เช่น เอพิเนฟรีน (epinephdrine)
 • ยาระงับความรู้สึกทั่วไป (General anesthesia) เช่น ฮาโลเทน (halothane)
 • ยาต้านซึมเศร้า (Antidepressants) เช่น อะมิทริปไทลีน (amitriptyline) เซอร์ทราลีน (sertraline)
 • ยาในกลุ่มแอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ (Adrenergic Blockers) เช่นดอกซาโซซิน (Doxazosin) พราโซซิน (Prazoxin)
 • ยาต้านชัก (Anticonvulsants) เช่น ฟีโนบาร์บิทัล (phenobarbital)
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาฟาริน (warfarin)
 • ยาเมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide) และดอมเพอริโดน (domperidone)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โดยเฉพาะหากคุณมีสภาวะหรือโรคดังต่อไปนี้

 • โรคหัวใจ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคต้อหิน
 • สมรรถภาพของไตหรือตับบกพร่อง
 • ปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
 • ต่อมลูกหมากโต
 • ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง

แพทย์อาจจะสั่งขนาดยาที่แตกต่างจากนี้

ขนาดยาดีคอลเจน ฟอร์เท ชนิดน้ำ สำหรับเด็ก

อายุ 7-12 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง

อายุ 2-6 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1-2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง

ทารกที่ดื่มน้ำนมแม่: ขนาดยาที่แนะนำคือ ½-1 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาน้ำสารละลายดีคอลเจน ฟอร์เทสำหรับรับประทาน 60 มล.
 • ยาน้ำสารละลายดีคอลเจน ฟอร์เทสำหรับรับประทาน 120 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ธันวาคม 27, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 27, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย