ทาวาโบรอล (Tavaborole)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: ทาวาโบรอล (Tavaborole) Brand Name(s): ทาวาโบรอล (Tavaborole).

ข้อบ่งใช้

ยาทาวาโบรอลใช้สำหรับ

ยาทาวาโบรอล (Tavaborole) นำมาใช้ในการรักษาอาการติดเชื้อที่เล็บเท้า ซึ่งเกิดจากเชื้อรา ตัวยาจะทำงานโดยการยับยั้งการเติบโตของเชื้อราบางชนิด ยาทาวาโบรอลจัดอยู่ในตระกูลยาที่เรียกว่ายาต้านเชื้อราออกซาโบรอล (oxaborole)

ยาตัวนี้ใช้รักษาอาการเชื้อราเท่านั้น ตัวยาจะไม่ได้ผลกับการติดเชื้อประเภทอื่น อย่างเช่น อาการติดเชื้อทางแบคทีเรีย การใช้ยาโดยไม่จำเป็นหรือการใช้ยาในการรักษาแบบผิดๆ สามารถนำไปสู่การลดประสิทธิภาพของยา

วิธีการใช้ยาทาวาโบรอล

ก่อนใช้ยาตัวนี้ ทำความสะอาดเล็บเท้าที่ติดเชื้อให้แห้ง ใช้ยาตัวนี้กับเล็บเท้าที่ติดเชื้อตามที่หมอสั่งเท่านั้น วันละครั้งเป็นเวลา 48 สัปดาห์ หากต้องใช้ยาตัวนี้กับเด็ก ผู้ใหญ่ควรเป็นคนใส่ยานี้ให้

ใช้หลอดหยดหยดลงไปยังเล็บเท้าที่ติดเชื้อ บีบกระเปาะยาอย่างช้าๆ จนทั่วบริเวณเล็บเท้า ใช้ปลายหยดกระจายตัวยาเบาๆ ไปยังเล็บเท้าจนถึงปลายเล็บ และใต้ปลายเล็บ ทำแบบนี้ซ้ำๆ กับเล็บอื่นๆ ที่ติดเชื้อ หลังจากหยอดยา รอประมาณ 2 นาทีเพื่อให้ยาสารละลายแห้งจนหมด ก่อนใส่ถุงเท้า รองเท้า หากยาสารละลายสัมผัสกับผิวหนังรอบๆ เล็บเท้าก่อนที่คุณจะใส่ถุงเท้าหรือรองเท้า ใช้ทิชชู่เช็ดตัวยาใด ๆ ก็ตามที่อยู่รอบๆ ผิวหนัง ล้างมือของคุณด้วยสบู่และน้ำหลังการใช้ยาตัวนี้

หลีกเลี่ยงการสัมผัสยาตัวนี้บนส่วนอื่นๆ ของร่างกาย หากเกิดขึ้น ให้เช็ดยาออกและล้างด้วยน้ำให้สะอาด

ใช้ยาตัวนี้เป็นประจำ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด การใช้ยาเวลาเดิมในทุกๆวัน จะช่วยให้คุณจำได้ง่ายขึ้น การรักษาเชื้อราที่เล็บเท้า มักจะใช้เวลานานในการรักษา จนกว่าเล็บใหม่จะสามารถงอกยาวขึ้นมาแทนเล็บที่ติดเชื้อได้ ใช้ยาตัวนี้อย่างต่อเนื่องตามที่หมอจ่ายให้ การหยุดใช้ยาตัวนี้เร็วเกินไป อาจทำให้เชื้อราเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับมาของการติดเชื้อ

แจ้งหมอของคุณทันที หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือทรุดลง

เนื่องจากยาตัวนี้สามารถติดไฟได้ อย่าใช้ยาใกล้ความร้อนหรือใกล้กองไฟ

วิธีเก็บรักษายาทาวาโบรอล

ยาทาวาโบรอลจะเก็บรักษาได้ดีที่สุดในอุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากแสงแดดและความชื้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวยา คุณไม่ควรเก็บยาทาวาโบรอลในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาทาวาโบรอลหลายยี่ห้อที่ต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญเสมอในการตรวจสอบฉลสกยา สำหรับคำแนะนำในการเก็บรักษา หรือสอบถามเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

คุณไม่ควรทิ้งยาทาวาโบรอลลงในชักโครก หรือทิ้งลงท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเช่นนั้น เป็นเรื่องสำคัญในการทิ้งยาให้เหมาะสม เมื่อยาหมดอายุ หรือไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว ปรึกษากับเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทิ้งยาของคุณให้ปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาทาวาโบรอล

ก่อนใช้ยาทาวาโบรอล ควรแจ้งให้หมอหรือเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาตัวนี้ หรือหากคุณมีอาการแพ้อื่นๆ ยาตัวนี้อาจมีส่วนผสมที่ไม่ออกฤทธิ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือปัญหาอื่นๆ พูดคุยกับเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ก่อนใช้ยาตัวนี้ แจ้งหมอหรือเภสัชกรเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด บอกหมอหรือทันตแพทย์เกี่ยวกับยาทุกชนิดที่คุณใช้ (ทั้งยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

หากอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ ควรใช้ยานี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น ปรึกษาถึงความเสี่ยงและประโยชน์กับหมอของคุณ

ไม่ทราบแน่ชัดว่ายาตัวนี้จะเข้าสู่น้ำนมหรือไม่ ปรึกษากับหมอของคุณก่อนให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีงานวิจัยเพียงพอในผู้หญิง สำหรับการระบุความเสี่ยงเมื่อใช้ยาทาวาโบรอล ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับหมอของคุณทุกครั้ง เพื่อชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ก่อนใช้ยาทาวาโบรอล

ยาทาวาโบรอลเป็นยากลุ่มเสี่ยงในสตรีมีครรภ์ระดับ C อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)

ระดับความเสี่ยงของยาที่ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ได้แก่

  • A=ไม่มีความเสี่ยง
  • B=ไม่พบความเสี่ยงในบางงานวิจัย
  • C=อาจมีความเสี่ยง
  • D=มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
  • X=ห้ามใช้
  • N=ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาทาวาโบรอล

อาจเกิดอาการระคายเคืองบริเวณที่ใช้ยา รอยแดง คัน บวม ผิวหนังซีดหรือเล็บขบ หากอาการเหล่านี้ไม่หายไป หรือทรุดลง หยุดใช้ยาตัวนี้ และแจ้งหมอหรือเภสัชกรของคุณทันที

จำไว้ว่า หมอของคุณจ่ายยาตัวนี้ให้คุณ เพราะหมอพิจารณาแล้วว่า คุณจะได้รับประโยชน์ มากกว่าความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียง หลายคนที่ใช้ยาตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงใดๆ

ปฏิกิริยาแพ้รุนแรงต่อยาชนิดนี้เป็นเรื่องที่พบได้ยาก อย่างไรก็ตาม ควรเข้ารับการดูแลทางการแพทย์ทันที หากมีอาการแพ้ขั้นรุนแรง ได้แก่ ผื่น อาการคันหรือบวม (โดยเฉพาะ หน้า ลิ้น คอ) เวียนหัวอย่างรุนแรง ปัญหาการหายใจ

ไม่ใช่ทุกคนจะพบผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจมีผลข้างเคียงบางอาการที่ไม่มีอยู่ด้านบน หากคุณมีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับหมอหรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาทาวาโบรอลอาจทำปฏิกิริยากับยาตัวอื่นที่คุณใช้อยู่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาของยา คุณควรจดรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้อยู่ (ทั้งยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ยาที่ไม่ใช้ใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์สมุนไพร) และให้หมอและเภสัชกรของคุณดู เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนปริมาณยาใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากหมอ

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาทาวาโบรอลอาจทำปฎิกิริยากับอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงรุนแรงอื่นๆ โปรดปรึกษากับหมอหรือเภสัชกรของคุณ ถึงปฎิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนใช้ยาตัวนี้

ปฏิกิริยากับอาการโรค

ยาทาวาโบรอลอาจทำปฎิกิริยากับอาการโรคของคุณ โดยอาจทำให้อาการโรคของคุณทรุดลง หรือเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของยา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะบอกให้หมอและเภสัชกรรู้ถึงอาการโรคที่คุณกำลังเป็น

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ ควรปรึกษาหมอหรือเภสัชกรของคุณทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพื่อเติม ก่อนใช้ยาทาวาโบรอล

ขนาดยาทาวาโบรอลสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อราที่เล็บเท้า

ทายาไปยังเล็บเท้าที่ติดเชื้อ วันละครั้ง

ระยะของการรักษา

-48 สัปดาห์ของการให้ยาแต่ละวัน

ความเห็น

-ทิ้งยาหลังผ่านไป 3 เดือนของการเติมตัวยา

การใช้

-ยาตัวนี้ทำขึ้นเพื่อรักษาการติดเชื้อราที่เล็บเท้า (onychomycosis) เนื่องจากเชื้อราไตรโคฟีทอน รูบรัม (Trichophyton rubrum) และเชื้อราไตรโคฟีทอน เมนทาโกรไฟเตส (Trichophyton mentagrophytes) เชื้อราเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการดื้อยาหลังจากสัมผัสกับตัวยาซ้ำๆ

ความเห็นอื่น

คำแนะนำในการใช้ยา

-ทำความสะอาดเล็บเท้าที่ติดเชื้อให้แห้งก่อนใช้ยา ใช้ยาลงไปให้ทั่วพื้นผิวของเล็บ และใต้ปลายเล็บแต่ละเล็บที่ติดเชื้อ เช็ดตัวยาส่วนเกินที่ไหลออกมา ปล่อยให้ยาแห้งสนิทก่อนใช้ยารอบต่อไป ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเปล่าหลังการใช้

ข้อควรจำในการเก็บรักษา

-ยาตัวนี้ ติดไฟได้ เก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ

-ปิดขวดยาให้สนิท

-เก็บให้ห่างจากเด็ก

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

-ยาตัวนี้ใช้เพื่อรักษาอาการติดเชื้อราของเล็บเท้าเท่านั้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ปาก ช่องคลอดและผิวหนังที่ไม่ได้อยู่รอบ ๆ เล็บเท้าที่ติดเชื้อ

-ติดต่อหมอของคุณ หากเล็บเท้าที่ติดเชื้อแสดงสัญญาณของการระคายเคืองต่อเนื่อง (อย่างเช่น อาการแดง คัน บวม) หลังการใช้ยา

ขนาดยาทาวาโบรอลสำหรับเด็ก

ไม่เป็นที่แน่ชัดสำหรับขนาดยาในผู้ป่วยวัยเด็ก ยาตัวนี้อาจไม่ปลอดภัยสำหรับลูกของคุณ เป็นเรื่องสำคัญเสมอในการเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้ โปรดปรึกษากับหมอหรือเภสัชกรของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยา

ยาทาวาโบรอล มีให้เลือกใช้ในรูปแบบและฤทธิ์ยาดังต่อไปนี้คือ

  • ยาใช้ภายนอกแบบเฉพาะจุด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด แจ้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นหรือไปยังห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาทาวาโบรอล กลับมาใช้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้ยาครั้งต่อไป ข้ามขนาดยาครั้งที่แล้ว และใช้ขนาดยาตามกำหนดการเดิม อย่าเพิ่มขนาดยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กรกฎาคม 19, 2018 | Last Modified: กรกฎาคม 19, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย