นอร์จีสิก (Norgesic®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: นอร์จีสิก (Norgesic®) Brand Name(s): นอร์จีสิก (Norgesic®).

ข้อบ่งใช้

ยานอร์จีสิก (แอสไพริน/คาเฟอีน/ออเฟเนดรีน) ใช้สำหรับ

ยานอร์จีสิก (Norgesic®) ใช้เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ และสภาวะปวดกล้ามเนื้ออื่นๆ

วิธีการใช้ยานอร์จีสิก (แอสไพริน/คาเฟอีน/ออเฟเนดรีน)

รับประทานยานอร์จีสิกตามที่แพทย์กำหนดออย่างเคร่งครัด หากคุณมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเภสัชกร พยาบาล หรือแพทย์

รับประทานยาพร้อมกับดื่มน้ำเต็มแก้วทุกครั้ง

อย่าใช้ยามากกว่าที่กำหนด หากไม่สามารถรักษาอาการปวดได้เพียงพอ โปรดปรึกษากับแพทย์

การเก็บรักษายานอร์จีสิก (แอสไพริน/คาเฟอีน/ออเฟเนดรีน)

ยานอร์จีสิกควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยานอร์จีสิกบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยานอร์จีสิกลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยานอร์จีสิก (แอสไพริน/คาเฟอีน/ออเฟเนดรีน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยานอร์จีสิก หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาพาราเซตามอลจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยานอร์จีสิก (แอสไพริน/คาเฟอีน/ออเฟเนดรีน)

ผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อยกว่ามีดังต่อไปนี้

 • ง่วงซึมหรือวิงเวียน
 • ปวดหัว
 • สั่นเทา
 • มองเห็นไม่ชัดหรือม่านตาขยาย
 • ปัสสาวะติดขัด
 • สะอึก
 • มีเสียงอื้อเบาๆ ในหู
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องผูก

หยุดใช้ยานี้หากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงเหล่านี้

 • อาการแพ้
 • หัวใจเต้นผิดปกติหรือเร็วมาก
 • สับสน
 • มองเห็นภาพหลอน
 • พฤติกรรมผิดปกติ
 • อุจจาระสีแดง สีดำ หรือมีสีเลือด
 • อาเจียนเป็นเลือด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยานอร์จีสิกอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาวาฟาริน (warfarin) อย่างคูมาดิน (Coumadin) ยาเฮพาริน (heparin) ยาอีนอกซาพาริน (enoxaparin) อย่างโลเวนอกซ์ (Lovenox) ยาเดลเทพาริน (dalteparin) อย่างแฟรกมิน (Fragmin) ยาดานาพารอยด์ (danaparoid) อย่างออร์กาแรน (Orgaran) ยาอาร์เดพาริน (ardeparin) อย่างนอร์มิโฟล (Normiflo) หรือยาทินซาพาริน (tinzaparin) อย่างอินโนเฮป (Innohep)
 • ยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) เช่น ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) อย่างโมทริน (Motrin) แอดวิล (Advil) นูพริน (Nuprin) หรืออื่นๆ ยาคีโตโพรเฟน (ketoprofen) อย่างออร์รูดิส (Orudis) ออร์รูดิสเคที (Orudis KT) หรือออร์รูเวล (Oruvail) ยานาพรอกเซน (naproxen) อย่างนาโพรซิน (Naprosyn) อะนาพรอกซ์ (Anaprox) หรืออะลีฟ (Aleve) ยาไดโคลฟีแนค (diclofenac) อย่างโวลทาเรน (Voltaren) หรือคาทาเฟลม (Cataflam) ยานาบูเมโทน (nabumetone) อย่างเรลาเฟน (Relafen) ยาออกซาโพรซิน (oxaprozin) อย่างเดย์โพร (Daypro) ยาไพโรซิแคม (piroxicam) อย่างเฟลดีน (Feldene) ยาเอโทโดแลค (etodolac) อย่างโลดีน (Lodine) ยาฟีโนโพรเฟน (fenoprofen) อย่างนาลฟอน (Nalfon) ยาเฟลอร์ไบโพรเฟน (flurbiprofen) อย่างแอนเซด (Ansaid) อย่างอินโดเมทาซิน (indomethacin) อย่างแอนโดซิน (Indocin) ยาคีโตโรแลค (ketorolac) อย่างโทราดอล (Toradol) ยาซูลินแดค (sulindac) อย่างคลิโนริล (Clinoril) หรือยาทอลเมทิน (tolmetin) อย่างโทแลคทิน (Tolectin)
 • ยาซาลิไซเลตอื่นๆ (salicylate) เช่น ยาแอสไพริน อย่างอะคูพริน (Acuprin) อีโคทริน (Ecotrin) แอสคริปทิน (Ascriptin) บาเยอร์ (Bayer) และอื่นๆ
 • ยาคลอลีน ซาลิไซเลต และ/หรือ ยาแมกนีเซียม ซาลิไซเลต อย่างมาแกน (Magan) โดนส์ (Doan’s) เบเยอร์ ซีเลค แบ็คเอค เพน ฟอมูล่า (Bayer Select Backache Pain Formula, Mobidin) อาร์โทรแพน (Arthropan) ทริลไลเซต (Trilisate) หรือไทรโคซอล (Tricosal) หรือยาซาลซาเลต (salsalate) อย่างไดซาลซิด (Disalcid)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยานอร์จีสิกอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยานอร์จีสิกอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • โรคไต
 • โรคตับ
 • มีแผลหรือการอุดตันที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้
 • โรคเลือดออกหรือโรคลิ่มเลือด
 • โรคต้อหิน
 • ต่อมลูกหมากโต หรือระบบทางเดินปัสสาวะอุดตัน (ปัสสาวะติดขัด)
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี (Myasthenia gravis)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยานอร์จีสิก (แอสไพริน/คาเฟอีน/ออเฟเนดรีน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 1 ถึง 2 เม็ด วันละ 3 ถึง 4 ครั้ง

ขนาดยานอร์จีสิก (แอสไพริน/คาเฟอีน/ออเฟเนดรีน) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัย และประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: กุมภาพันธ์ 7, 2019 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 7, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย