นาลเทรกโซน (Naltrexone)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: นาลเทรกโซน (Naltrexone) Brand Name(s): นาลเทรกโซน (Naltrexone), นาลเทรกโซน (Naltrexone) และ นาลเทรกโซน (Naltrexone).

ข้อบ่งใช้

ยานาลเทรกโซนใช้สำหรับ

ยานาลเทรกโซน (Naltrexone) ปิดกั้นผลของยาโอปิออยด์ (opioid) ทั้งการบรรเทาอาการปวดและความรู้สึกสบายที่สามารถทำไปสู่การใช้ยาโอปิออยด์ในทางที่ผิดได้ ยาโอปิออยด์ในบางครั้งจะเรียกว่ายาเสพติด (narcotic) ยานาลเทรกโซนใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษาสำหรับภาวะพึ่งพายาหรือแอลกอฮอล์

ยานาลเทรกโซน ใช้เพื่อป้องกันอาการกำเริบในผู้ที่ต้องพึ่งพายาโอปิออยด์แล้วหยุดใช้ยานั้นในภายหลัง ยานาลเทรกโซนสามารถช่วยให้คุณไม่รู้สึกต้องการยาโอปิออยด์

ยานาลเทรกโซน ยังใช้เพื่อรักษาโรคพิษสุรา (alcoholism) โดยการลดความต้องการที่จะดื่มสุรา ยานี้อาจจะช่วยให้หยุดดื่มสุราน้อยลงหรือหยุดดื่มสุราไปเลย ยานาลเทรกโซนจะไม่ทำให้คุณสร่างเมาและจะไม่ลดผลของแอลกอฮอล์ที่คุณเพิ่งดื่มเข้าไป

ยานาลเทรกโซนไม่สามารถรักษาอาการติดยาหรือโรคพิษสุราให้หายขาดได้

ยานาลเทรกโซนยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากในคู่มือการใช้ยาอีกด้วย

วิธีการใช้ยานาลเทรกโซน

รับประทานยานี้พร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก โดยปกติคือ 50 มก. วันละครั้งหรือตามที่แพทย์กำหนด ยานี้อาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษาที่ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพจะเฝ้าสังเกตคุณรับประทานยานี้ ในกรณีนี้แพทย์อาจจะสั่งให้คุณใช้ยาในขนาดที่สูงกว่า (100-150 มก.) เพื่อรับประทานทุกๆ 2-3 วัน เพื่อให้ง่ายต่อตารางนัดพบ หากเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วน อาจรับประทานยานาลเทรกโซนพร้อมกับอาหารหรือยาลดกรดได้

ควรทำการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจดูการใช้ยาโอปิเอต (opiate) ครั้งล่าสุด แพทย์อาจจะให้คุณใช้ยาอื่นหรือการทดสอบกระตุ้นนาลอกโซน (naloxone challenge test) เพื่อตรวจสอบการใช้ยาโอปิเอต ห้ามใช้ยาโอปิเอต อย่างน้อย 7 วันก่อนเริ่มใช้ยานาลเทรกโซน คุณอาจจะต้องหยุดใช้ยาโอปิเอตบางชนิด เช่นเมทาโดน (methadone) 10 ถึง 14 วันก่อนเริ่มใช้ยานาลเทรกโซน

ขนาดยาขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพและการตอบสนองต่อการรักษา แพทย์อาจจะให้คุณเริ่มใช้ยาในขนาดต่ำและเฝ้าระวังผลข้างเคียงหรืออาการถอนยาก่อนเพิ่มขนาดยา ควรใช้ยานี้ตามที่กำหนด อย่าเพิ่มขนาดยา ใช้บ่อยกว่า หรือหยุดใช้ยาโดยไม่ได้รับการยอมรับจากแพทย์

ใช้ยานี้เป็นประจำเพื่อให้ได้ประโยชน์จากยาสูงสุด เพื่อให้ง่ายต่อการจำควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเริ่มใช้ยาหรือดื่มสุราอีกครั้ง

การเก็บรักษายานาลเทรกโซน

ยานาลเทรกโซนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยานาลเทรกโซนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยานาลเทรกโซนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยานาลเทรกโซน

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณมีความตั้งใจหรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยานาลเทรกโซน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณไม่ควรใช้ยานาลเทรกโซนหาก

 • คุณกำลังมีอาการถอนยาจากการติดยาเสพติดหรือการติดสุรา
 • หากคุณเพิ่งใช้ยากลุ่มโอปิออยด์ภายใน 10 วันที่ผ่านมา เช่น เฟนทานิล (fentanyl) วิโคดิน (Vicodin) ออกซิคอนทิน (OxyContin) และอื่นๆ อีกมากมาย
 • หากคุณใช้ยาเมทาโดน (methadone) หรือยาบูพรีนอร์ฟีน (buprenorphine) อย่างซูบูเท็กซ์ (Subutex) บูทราน (Butrans) ซูโบโซน (Suboxone) หรือซับโซฟ (Zubsolv) ภายใน 14 วันที่่ผ่านมา

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยานาลเทรกโซนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยานาลเทรกโซน

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

การใช้ยาโอปิออยด์ขณะที่กำลังใช้ยานาลเทรกโซนอาจกระตุ้นให้เกิดอาการถอนยาโอปิอยด์ได้ อาการถอนยาที่พบได้ทั่วไปคือหาว หงุดหงิด เหงื่อออก เป็นไข้ หนาวสั่น สั่นเทา อาเจียน ท้องร่วง น้ำตาไหล น้ำมูกไหล ขนลุก ปวดเมื่อยตัว นอนไม่หลับ และรู้สึกร้อนรน

โปรดติดต่อแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการ

 • คลื่นไส้อย่างรุนแรง อาเจียน หรือท้องร่วง
 • ารมณ์เปลี่ยนแปลง สับสน มองเห็นภาพหลอน (มองเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่มีจริง)
 • ซึมเศร้า มีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง
 • ปัญหาเกี่ยวกับตับ – คลื่นไส้ ปวดท้องส่วนบน คัน รู้สึกเหนื่อย เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีคล้ำ อุจจาระสีดิเหนียว ดีซ่าน (ดวงตาหรือผิวหนังเป็นสีเหลือง)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
 • ปวดหัว วิงเวียน ง่วงซึม
 • วิตกังวลหรือประหม่า
 • อนไม่หลับ
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยานาลเทรกโซนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยานาลเทรกโซนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยานาลเทรกโซนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • โรคไต
 • โรคตับ
 • อาการเลือดออกผิดปกติหรือลิ่มเลือด เช่น โรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยานาลเทรกโซนสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะพึ่งพาแอลกอฮอล์

ยาเม็ดสำหรับรับประทาน 50 มก. รับประทานวันละครั้ง

ยาแขวนตะกอนสำหรับฉีดรูปแบบออกฤทธิ์นาน 380 มก. ทุกๆ 4 สัปดาห์ (หรือเดือนละครั้ง) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกลูเตียล (gluteal) หรือเข้าทางก้น


ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะพึ่งพายาโอปิเอต

ไม่ควรเริ่มการรักษานอกเสียจากผู้ป่วยจะไม่ได้ใช้ยาโอปิออยด์เป็นเวลาอย่างน้อย 7 ถึง 10 วัน ควรยืนยันการไม่ได้ใช้ยาโอปิออยด์โดยการตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่าไม่มียาโอปิออยด์ ผู้ป่วยไม่ควรแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของอาการถอนยาหรือได้รับแจ้งว่ามีอาการถอนยา

หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับภาวะพึ่งยายาโอปิออยด์แฝง ควรทำการทดสอบกระตุ้นนาลอกโซนและอย่าเริ่มการรักษาด้วยยานาโลโซนจนกว่าผลการทดสอบกระตุ้นนาลอกโซนจะเป็นลบ ไม่ควรทำการทดสอบกระตุ้นนาลอกโซนหากผู้ป่วยแสดงให้เห็นสัญญาณหรืออาการถอนยาโอปิออยด์ หรือหากปัสสาวะของผู้ป่วยมียาโอปิออยด์อยู่ การทดสอบกระตุ้นนาลอกโซนสามารถทำซ้ำได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยาเริ่มต้น 25 มก. รับประทานวันละครั้ง

ขนาดยาปกติ หากไม่มีสัญญาณของอาการถอนยา อาจเริ่มที่ขนาด 50 มก. รับประทานวันละครั้ง

ตารางการใช้ยาอีกทางเลือก (เพื่อเพิ่มการปฏิบัติตาม) 50 มก. รับประทานในวันธรรมดา และ 100 มก. รับประทานในวันอาทิตย์ และ 100 มก. รับประทานในวันเสาร์ หรือ 100 มก. รับประทานวันเว้นวัน หรือ 150 มก. รับประทานทุกๆ 3 วัน

ยาแขวนตะกอนสำหรับฉีดแบบออกฤทธิ์นาน 380 มก. ทุกๆ 4 สัปดาห์ (หรือเดือนละครั้ง) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกลูเตียลหรือเข้าทางก้น

ขนาดยานาลเทรกโซนสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน 50 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด 

Review Date: มิถุนายน 4, 2019 | Last Modified: มิถุนายน 4, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน