นาเมนดา (Namenda®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: นาเมนดา (Namenda®) Brand Name(s): นาเมนดา (Namenda®).

ข้อบ่งใช้

ยานาเมนดา (เมแมนทีน) ใช้สำหรับ

ยานาเมนดา (Namenda®) ช่วยลดการทำงานของสารเคมีภายในสมองที่อาจจะมีส่วนทำให้เกิดอาการของโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)

ยานาเมนดาใช้เพื่อรักษาภาวะสมองเสื่อม (dementia) จากโรคอัลไซเมอร์ระดับปานกลางถึงรุนแรง

ยานาเมนดายังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากในคู่มือการใช้ยา

วิธีการใช้ยานาเมนดา (เมแมนทีน)

รับประทานยานาเมนดาตามที่กำหนด ควรทำตามวิธีการใช้ยาบนฉลากยา ในบางครั้งแพทย์อาจจะต้องเปลี่ยนขนาดยา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลที่ดีที่สุด อย่าใช้ยาในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ

ยานาเมนดาสามารถรับประทานพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหากก็ได้

อย่าบด เคี้ยว หัก หรือแกะเปิดยาแคปซูลออกฤทธิ์นาน ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด

ควรตวงยาน้ำ (สารละลายสำหรับรับประทาน) ด้วยกระบอกยาที่แถมมา หรือใช้ช้อนหรือถ้วยสำหรับตวงยา หากคุณไม่มีอุปกรณ์สำหรับตวงยา โปรดขอจากเภสัชกร

อย่าผสมยาสารละลายกับของเหลวอื่นๆ

ล้างกระบอกฉีดยาเปล่าด้วยน้ำสะอาด และตากให้แห้งหลังจากใช้ทุกครั้ง

ใช้ยานาเมนดาเป็นประจำ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากยาสูงสุด ควรรับยาตามใบสั่งเพิ่มก่อนที่ยาจะหมด

แพทย์อาจจำเป็นต้องตรวจความคืบหน้า ขณะที่กำลังใช้ยานาเมนดา

การเก็บรักษายานาเมนดา (เมแมนทีน)

ยานาเมนดาควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยานาเมนดาบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยานาเมนดาลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยานาเมนดา (เมแมนทีน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยานาเมนดา หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

เพื่อให้แน่ใจว่ายานาเมนดานั้นปลอดภัยกับคุณ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเป็นโรคดังต่อไปนี้

 • โรคลมชัก (Epilepsy) หรืออาการชักอื่นๆ
 • โรคตับ
 • โรคไต
 • ปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
 • การติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะหรือไต

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยง ในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยานาเมนดาจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยานาเมนดา (เมแมนทีน)

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

โปรดติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการ

 • ปวดหัวอย่างรุนแรง คอหรือหูมีอาการกระเพื่อม
 • ชัก
 • มีความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติทางอารมณ์หรือพฤติกรรม

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • ท้องร่วง
 • วิงเวียน
 • ปวดหัว

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยานาเมนดาอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • อะแมนทาดีน (Amantadine)
 • โซนิซาไมด์ (Zonisamide)
 • ยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน (dextromethorphan) อย่างเดลซิม (Delsym) โรบิทัสซินแม็กซิมัมสแต็นท์ (Robitussin Maximum Strength) วิกส์ 44 (Vicks 44) และอื่นๆ
 • ยาที่ทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง – ยายูรีนโซเดียมไบคาร์บอเนต (urine sodium bicarbonate) ยาโพแทสเซียม ไซเตรต (potassium citrate) อย่างเค-ไลต์ (K-Lyte) หรือยูโรซิต-เค (Urocit-K) ยาโซเดียม ไซเตรต (sodium citrate) และกรดไซตริก (citric acid) อย่างไบซิตรา (Bicitra) ออราซิต (Oracit) หรือโซเดียม ไซเตรต (sodium citrate) และยาโพแทสเซียม อย่างไซโตรลิท (Citrolith) หรือโพลีไซตรา (Polycitra)
 • ยาที่ใช้รักษาโรคต้อหินหรือเพิ่มความดันภายในดวงตา – ยาอะเซทาโซลอาไมด์ (acetazolamide) เมตาโซลอะไมด์ (methazolamide)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยานาเมนดาอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยานาเมนดาอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยานาเมนดา (เมแมนทีน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาเริ่มต้นที่แนะนำคือ 5 มก. รับประทานวันละครั้ง ควรเพิ่มขนาดยาขึ้น 5 มก. จนถึง 10 มก./วัน (5 มก. วันละสองครั้ง) 15 มก./วัน (แยกให้ยาในขนาด 5 มก. และ 10 มก.) และ 20 มก./วัน (10 มก. วันละสองครั้ง)

ระยะเวลาที่น้อยที่สุดระหว่างการเพิ่มขนาดยาแต่ละครั้ง หรือหนึ่งสัปดาห์ ขนาดยาที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทดลองแบบควบคุมคือ 20 มก./วัน

ยานาเมนดาสามารถรับประทานพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก หากผู้ป่วยลืมรับประทานยานาเมนดาหนึ่งครั้ง ไม่ควรรับประทานยาครั้งต่อไปสองเท่า ควรรับประทานยาครั้งต่อไปตามตารางการใช้ยา

หากผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยานาเมนดาเป็นเวลาหลายวัน อาจจำเป็นต้องกลับมาใช้ยาในขนาดที่ต่ำกว่า และปรับขนาดยาตามที่กล่าวไว้ด้านบน

ขนาดยานาเมนดา (เมแมนทีน) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดหรือยาสารละลายสำหรับรับประทาน เมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (memantine hydrochloride) 5 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: เมษายน 9, 2019 | Last Modified: เมษายน 9, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย