บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine) Brand Name(s): บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine).

ข้อบ่งใช้

ยาบรอมเฟนิรามีนใช้สำหรับ

ยาบรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine) ใช้เพื่อบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ โรคไข้ละอองฟาง (hay fever) และโรคหวัด อาการเหล่านี้ได้แก่ ผดผื่น น้ำตาไหล อาการคันที่ดวงตา จมูก ลำคอ หรือผิวหนัง ไอ น้ำมูกไหล และจาม

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาบรอมเฟนิรามีนสำหรับผู้ใหญ่

อาการของโรคหวัด

 • ยาออกฤทธิ์ทันที 4 มก. ถึง 8 มก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ระยะเวลาในการรักษานั้นแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ผู้ป่วยจำนวนมากอาจจะต้องการยาแค่วันละสองครั้ง
 • ยาออกฤทธิ์นาน 6 มก. ถึง 12 มก. รับประทานวันละสองครั้งเท่าที่จำเป็น ระยะเวลาในการรักษานั้นแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ผู้ป่วยจำนวนมากอาจจะต้องการยาแค่วันละครั้งก่อนนอนเพื่อหลีกเลี่ยงอาการง่วงซึม
 • ขนาดยาสำหรับรับประทานสูงสุด 24 มก./วัน

โรคภูมิแพ้

 • 4 มก. รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง (ไม่ควรเกิน 24 มก. ต่อวัน)
 • ยาออกฤทธิ์นาน ยาเม็ด 8-12 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง หรือรับประทานยาแคปซูล 12-24 มก. ต่อวัน

โรคลมพิษ (Urticaria)

 • ยาออกฤทธิ์ทันที 4 มก. ถึง 8 มก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ระยะเวลาในการรักษานั้นแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ผู้ป่วยจำนวนมากอาจจะต้องการยาแค่วันละสองครั้ง
 • ยาออกฤทธิ์นาน 6 มก. ถึง 12 มก. รับประทานวันละสองครั้งเท่าที่จำเป็น ระยะเวลาในการรักษานั้นแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ผู้ป่วยจำนวนมากอาจจะต้องการยาแค่วันละครั้งก่อนนอนเพื่อหลีกเลี่ยงอาการง่วงซึม
 • ขนาดยาสำหรับรับประทานสูงสุด 24 มก./วัน

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) นั้นมักจะมีผลไม่พึงประสงค์ได้มากกว่า ควรใช้ด้วยความระมัดระวังหากสั่งยานี้ให้แก่ผู้สูงอายุ

ขนาดยาบรอมเฟนิรามีนสำหรับเด็ก

อายุน้อยกว่า 12 ปี รับประทานยา 0.5 มก./กก./วัน แบ่งให้ยาทุกๆ 6 ชั่วโมง

แนวทางการใช้ยา

วิธีการใช้ยาบรอมเฟนิรามีน

 • รับประทานยาเม็ด ยาแคปซูล หรือยาน้ำพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก หรือตามที่แพทย์กำหนด สามารถรับประทานยาพร้อมกับอาหารหรือนมหากเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วน
 • หากคุณใช้ยาแบบเคี้ยว ควรเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนแล้วจึงค่อยกลืน
 • หากคุณกำลังใช้ยาน้ำ ควรใช้เครื่องมือสำหรับตวงยาเพื่อตวงยาให้ถูกต้องตามขนาดยาที่กำหนด อย่าใช้ช้อนธรรมดา หากยาน้ำนั้นเป็นยาแขวนตะกอน ควรจะเขย่าขวดยาให้ดีก่อนใช้ทุกครั้ง

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาบรอมเฟนิรามีน

อาการเหล่านี้ไม่ใช่อาการทั้งหมดของผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น โปรดติดต่อแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับผลข้างเคียง

ยาบรอมเฟนิรามีนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ง่วงซึม
 • ปากแห้ง จมูกแห้ง หรือคอแห้ง
 • คลื่นไส้
 • ปวดหัว
 • อาการเจ็บแน่นหน้าอก (Chest congestion)

ผลข้างเคียงบางอย่างนั้นอาจจะเป็นอันตราย หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ควรติดต่อแพทย์ในทันที ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ปัสสาวะติดขัด

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาบรอมเฟนิรามีน

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาบรอมเฟนิรามีน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ เช่นปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ เช่น โรคหอบหืด หรือโรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาบางชนิด อย่างโรคต้อหิน ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคตับ อาการชัก ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร (เช่นเป็นแผลหรืออุดตัน) ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism) ปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะเนื่องจากต่อมลูกหมากโต หรือภาวะปัสสาวะคั่ง (urinary retention)
 • คุณจำเป็นต้องขับรถหรือใช้เครื่องจักร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

การผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัด แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาตามใบสั่งยา ยาที่หาซื้อเอง และสมุนไพรต่างๆ)

การตั้งครรภ์

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาบรอมเฟนิรามีนอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

การให้นมบุตร

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้สามารถขับออกทางน้ำนมแม่ได้หรือไม่ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาบรอมเฟนิรามีนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาต้านฮิสตามีน (Antihistamines) ที่ทาลงบนผิวหนัง เช่น ยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) แบบครีม แบบขี้ผึ้ง หรือแบบยาพ่น
 • ยาแก้ปวดท้อง (Antispasmodics) เช่น อะโทรปีน (atropine) เบลลาดอนนา อัลคาลอยด์ (belladonna alkaloids)
 • ยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอ (MAO inhibitors) เช่น ยาไอโซคาร์บอกซาซิด (isocarboxazid) ยาลีเนโซลิด (linezolid) ยาเมทิลีน บลู (methylene blue) ยาโมโคลเบไมด์ (moclobemide) ยาฟีเนลซีน (phenelzine) ยาโพรคาร์เบซีน (procarbazine) ยาราซาจิลีน (rasagiline) ยาเซเลจิลีน (selegiline) ยาทรานีลไซโพรมีน (tranylcypromine)
 • ยาสำหรับโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) อย่างยาแอนติโคลิเนอร์จิก (anticholinergics) เช่นยาเบนซ์โทรปีน (benztropine) หรือยาไตรเฮกซีเฟนิดิล (trihexyphenidyl)
 • ยาสโคโปลามีน (Scopolamine)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่น ยาอะมิทริปไทลีน (amitriptyline)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาบรอมเฟนิรามีนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

การเก็บรักษายาบรอมเฟนิรามีน

ยาบรอมเฟนิรามีนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาบรอมเฟนิรามีนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาบรอมเฟนิรามีนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาบรอมเฟนิรามีนรูปแบบเม็ด (ออกฏทธิ์นาน ออกฤทธิ์ทันที)
 • ยาบรอมเฟนิรามีนรูปแบบเม็ดเคี้ยวได้
 • ยาบรอมเฟนิรามีนรูปแบบน้ำเชื่อม (ผสมกับส่วนผสมที่มีฤทธิ์บางอย่าง)
 • ยาบรอมเฟนิรามีนรูปแบบอิลิกเซอร์ (elixir) (ผสมกับส่วนผสมที่มีฤทธิ์บางอย่าง)

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กุมภาพันธ์ 7, 2019 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 7, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย