บีไซม์ (Beazyme)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: บีไซม์ (Beazyme) Brand Name(s): ชื่อทั่วไปเท่านั้น ไม่มีชื่อแบรนด์

ข้อบ่งใช้

ยาบีไซม์ใช้สำหรับ

ยาบีไซม์ (Beazyme เป็นยาในกลุ่ม Carica papaya proteolytic enzyme) โดยทั่วไปใช้เพื่อป้องกันอาการบวมน้ำหรืออาการอักเสบ

วิธีการใช้ยาบีไซม์

ยาบีไซม์เป็นยาใช้รับประทาน ควรใช้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ตรวจดูฉลากยาเพื่อดูคำแนะนำในเรื่องปริมาณการใช้ยา ควรกินพร้อมอาหาร

การเก็บรักษายาบีไซม์

ควรเก็บยาบีไซม์ ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยาบีไซม์ทิ้งลงในโถส้วม หรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาบีไซม์

ก่อนใช้ยานี้ ควรแจ้งแก่แพทย์ของคุณก่อนในกรณีดังต่อไปนี้

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่นๆ รวมถึงยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมที่เป็นสารออกฤทธิ์และไม่ออกฤทธิ์ของยาบีไซม์ หรือยาอื่นๆ
  • คุณมีโรคอื่นๆ มีความผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพใดๆ ก็ตาม

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยาบีไซม์ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลขางเคียง

ผลข้างเคียงจากยาบีไซม์

อาจเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้ขณะใช้ยานี้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะพบกับผลข้างเคียงเช่นเดียวกันนี้ และอาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้กล้าวถึงข้างบน ถ้าคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยานี้ โปรดปรึกษาหมอหรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาบีไซม์ อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (ทั้งยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ปฏิกิริยากับอาหารและแอลกอฮอล์

ยาบีไซม์ อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาบีไซม์อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลต่อไปนี้ไม่มีเจตนาที่จะใช้ทดแทนคำแนำนำทางการแพทย์ใดๆ คุณควรปรึกษาหมอหรือเภสัชกร ทุกครั้ง ก่อนใช้ยาบีไซม์

ขนาดยาบีไซม์สำหรับผู้ใหญ่

เคี้ยวหรืออม 2 เม็ดในวันที่ 1 จากนั้น 1 เม็ดเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน

ขนาดยาบีไซม์สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้ และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยาบีไซม์

ยาบีไซม์มีจำหน่ายในรูปแบบและปริมาณยาดังต่อไปนี้

  • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค แต่อย่างใด

Review Date: กรกฎาคม 7, 2018 | Last Modified: กรกฎาคม 7, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย