พลาวิกซ์ (Plavix®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: พลาวิกซ์ (Plavix®) Brand Name(s): พลาวิกซ์ (Plavix®).

ข้อบ่งใช้

ยาพลาวิกซ์ (โคลพิโดเกรล) ใช้สำหรับ

ยาพลาวิกซ์ (Plavix®) ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดรวมตัวกัน และกลายเป็นลิ่มเลือด ทั้งนี้เนื่องจากลิ่มเลือดซึ่งไม่เป็นที่ไม่ต้องการ อาจเกิดขึ้นพร้อมกับโรคหัวใจหรือหลอดเลือดบางชนิดได้

ยาพลาวิกซ์ยังใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด หลังจากภาวะโรคหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง และในผู้ที่มีความผิดปกติของหัวใจหรือหลอดเลือด

ยาพลาวิกซ์อาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ยาพลาวิกซ์ (โคลพิโดเกรล)

 • อย่าบด หัก หรือเคี้ยวเม็ดยา
 • กลืนยาพลาวิกซ์ลงไปทั้งเม็ดพร้อมกับดื่มน้ำเต็มแก้ว

โปรดสอบถามแพทย์ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาพลาวิกซ์

การเก็บรักษายาพลาวิกซ์ (โคลพิโดเกรล)

ยาพลาวิกซ์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาพลาวิกซ์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาพลาวิกซ์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาพลาวิกซ์ (โคลพิโดเกรล)

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของยาพลาวิกซ์ หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ประเภทอื่นๆ เช่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาพลาวิกซ์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

การให้นมบุตร

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้สามารถขับออกทางน้ำนมแม่ได้หรือไม่

โปรดปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยานี้ หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาพลาวิกซ์ (โคลพิโดเกรล)

ผลข้างเคียงมีดังต่อไปนี้

 • ปวดหน้าอก
 • มีเลือดสะสมภายใต้ผิวหนัง
 • มีรอยช้ำลึกสีม่วงเข้ม
 • มีอาการคัน ปวด รอยแดง หรือบวม
 • มีอาการปวดทั่วไป
 • มีจุดสีแดงหรือสีม่วงที่ผิวหนัง ขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่จุดเล็ก ๆ ไปจนถึงรอยช้ำขนาดใหญ่

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาพลาวิกซ์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยายับยั้งเอ็นไซม์ซีวายพี2ซี19 (CYP2C19 inhibitors)
 • ยายับยั้งโปรตอนปั๊ม (Proton pump inhibitors)
 • ยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
 • ยาวาฟาริน (Warfarin) หรือซีวายพี2ซี19 ซับสเตรต (CYP2C9 Substrates)
 • ยาในกลุ่มเอสเอสอาร์ไอ (SSRIs) และเอสเอ็นอาร์ไอ (SNRIs)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาพลาวิกซ์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาพลาวิกซ์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ความผิดปกติเกี่ยวกับอาการเลือดออกหรือลิ่มเลือด เช่น ภาวะเลือดออกง่ายจากเกล็ดเลือดต่ำ (thrombocytopenic purpura) หรือโรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia)
 • เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA)
 • แผลในกระเพาะอาหารหรือโรคลำไส้อักเสบชนิดมีแผล (ulcerative colitis)
 • โรคไต

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาพลาวิกซ์ (โคลพิโดเกรล) สำหรับผู้ใหญ่

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome)

 • อายุน้อยกว่า 75 ปี
  • ขนาดยาเริ่มต้น 300 มก. ตามด้วย 75 มก. เป็นเวลา 14 วัน จนถึง 12 เดือน (หากไม่มีอาการเลือดออก)
  • การใช้ยาร่วมกับยาแอสไพริน ให้ยาร่วมกับยาแอสไพรินขนาด 75-325 มก. ต่อวัน พร้อมกับหรือปราศจากยาสลายลิ่มเลือด (thrombolytics)
 • อายุมากกว่า 75 ปี
  • ไม่มีขนาดยาเริ่มต้น
  • 75 มก. เป็นเวลา 14 วัน จนถึง 12 เดือน (หากไม่มีอาการเลือดออก)

เพิ่งเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI) โรคหลอดเลือดสมอง หรือเป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral arterial disease)

 • 75 มก. รับประทานต่อวันโดยไม่มีขนาดยาเริ่มต้น
 • แนะนำเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากการใช้ยาแอสไพริน หรือการใช้ร่วมกับยาแอสไพริน หากผู้ป่วยไม่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการเลือดออก แต่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease)

รับประทาน 75 มก. ต่อวัน

โรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากโรคหัวใจ (Cardioembolic stroke)

 • เป็นการป้องกัน หากผู้ป่วยไม่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดแบบรับประทาน
 • รับประทาน 75 มก./วัน

การใส่โครงลวดถ่างขยายหลอดเลือดแดงลำคอ (Carotid artery stenting) (นอกข้อบ่งใช้)

 • รับประทาน 300 มก. ร่วมกับยาแอสไพรินขนาด 81-325 มก. หนึ่งครั้งในวันก่อนทำการใส่โครงลวดถ่างขยายหลอดเลือดแดงลำคอ แล้วตามด้วย รับประทาน 75 มก./วัน ร่วมกับยาแอสไพรินขนาด 81-325 มก./วัน เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันหลังจากทำการใส่โครงลวดถ่างขยายหลอดเลือดแดงลำคอ
 • อีกทางเลือกหนึ่ง รับประทาน 300-600 มก. หนึ่งครั้ง แล้วตามด้วย 75 มก./วัน เป็นเวลา 4 วัน ก่อนทำการใส่โครงลวดถ่างขยายหลอดเลือดแดงลำคอ ร่วมกับยาแอสไพรินขนาด 81-325 มก./วัน

ขนาดยาพลาวิกซ์ (โคลพิโดเกรล) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาพลาวิกซ์ 75 มก. รูปแบบเม็ด
 • ยาพลาวิกซ์ 300 มก. รูปแบบเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

คุณควรจะพกรายชื่อของยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่หาซื้อเองที่คุณกำลังใช้ทั้งหมดเผื่อในกรณีฉุกเฉิน

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: มีนาคม 18, 2019 | Last Modified: มีนาคม 18, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย