พูมิคอร์ต (Pulmicort®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: พูมิคอร์ต (Pulmicort®) Brand Name(s): พูมิคอร์ต (Pulmicort®).

ข้อบ่งใช้

ยาพูมิคอร์ต (ยาสูดพ่นบูเดโซไนด์) ใช้สำหรับ

ยาพูมิคอร์ต (Pulmicort®) มีส่วนผสมของยาบูเดโซไนด์ (budesonide) ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) ที่ป้องกันการปล่อยสารภายในร่างกาย ที่ทำให้เกิดอาการอักเสบ

ยาพูมิคอร์ตใช้เพื่อบรรเทาอาการหอบหืดกำเริบ ในผู้ใหญ่และเด็กที่อายุอย่างน้อย 6 ปี

วิธีการใช้ยาพูมิคอร์ต (ยาสูดพ่นบูเดโซไนด์)

ใช้ยาพูมิคอร์ตตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยา ในบางครั้งแพทย์อาจจะเปลี่ยนขนาดยา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลที่ดีที่สุด อย่าใช้ยาในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ

ยาพูมิคอร์ตไม่ใช่ยากู้ชีพ (rescue medicine) ยานี้ไม่ได้ออกฤทธิ์เร็วพอที่จะรักษาอาการหอบหืดกำเริบ ควรใช้ยาพ่นออกฤทธิ์เร็ว เพื่อรักษาอาการหอบหืดกำเริบ

ยานี้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ยา เพื่อการใช้ยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และวิธีการพ่นเตรียมยา (priming) และการทำความสะอาดอุปกรณ์พ่นยา ควรทำตามแนวทางเหล่านี้อย่างระมัดระวัง โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร หากมีข้อสงสัยใดๆ

ควรใช้อุปกรณ์พ่นยาที่แถมมากับยาเท่านั้น อย่าวางอุปกรณ์พ่นยาพูมิคอร์ต เฟลกเซลเลอร์ (Pulmicort® Flexhaler device) ไว้ในน้ำ หรือพยายามแยกชิ้นส่วน

ควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลังจากใช้ยานี้ทุกครั้ง เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อรา (thrush) ที่ช่องปากหรือลำคอ หากคุณกำลังใช้เครื่องพ่นละอองยาไฟฟ้า (nebulizer) พร้อมหน้ากาก ควรทำความสะอาดบริเวณหน้ากากบริเวณใบหน้า หลังจากใช้ทุกครั้ง

ขณะที่กำลังใช้ยาพูมิคอร์ต แพทย์อาจจะต้องทำการตรวจสอบการมองเห็นและความหนาแน่นของมวลกระดูก

การใช้ยาสเตียร์รอยด์สามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงได้ อาการนี้จะทำให้คุณป่วยจากการอยู่ใกล้ผู้อื่นที่กำลังป่วยอยู่ได้ง่ายขึ้น

ขนาดยาของคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไป หากคุณรับการผ่าตัด กำลังป่วย อยู่ภายใต้ความตึงเครียด หรือเพิ่งมีอาการหอบหืดกำเริบเมื่อไม่นานมานี้ อย่าเปลี่ยนขนาดยา หรือตารางการใช้ยาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

โปรดติดต่อแพทย์ หากอาการของคุณไม่ดีขึ้น หลังจากผ่านสัปดาห์แรกของการรักษา หรือหากคุณคิดว่า ยารักษาโรคหอบหืดทำงานได้ไม่ดีดังเดิม หากคุณใช้เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (peak flow meter) ที่บ้าน โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากตัวเลขของคุณนั้นลดต่ำกว่าปกติ

โรคหอบหืดนั้นมักจะรักษาด้วยการใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน ควรใช้ยาทั้งหมดตามที่แพทย์กำหนด อ่านคู่มือการใช้ยาหรือคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับมาทุกครั้งที่ใช้ยา อย่าเปลี่ยนขนาดยาหรือตารางการใช้ยา โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

การเก็บรักษายาพูมิคอร์ต (ยาสูดพ่นบูเดโซไนด์)

ยาพูมิคอร์ตควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาพูมิคอร์ตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาพูมิคอร์ตลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาพูมิคอร์ต (ยาสูดพ่นบูเดโซไนด์)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาพูมิคอร์ต หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อโปรตีนนม
 • หากคุณกำลังมีอาการหอบหืดกำเริบ

เพื่อให้แน่ว่ายาพูมิคอร์ตนั้นปลอดภัยสำหรับคุณ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเป็นโรค

 • โรคตับ
 • โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) หรือความหนาแน่นของกระดูกต่ำ
 • โรคต้อหิน โรคต้อกระจก หรือติดเชื้อเริมที่ดวงตา
 • การติดเชื้อใดๆ ที่มาจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส หรือเชื้อปรสิต
 • โรคภูมิแพ้ต่ออาหารหรือยา
 • เคยเป็นวัณโรค
 • หากคุณเป็นโรคขาดสารอาหาร (malnourished) สูบบุหรี่ หรือหากกำลังเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน (menopause)

การใช้ยาสเตียร์รอยด์ในระยะยาว อาจนำไปสู่การสูญเสียมวลกระดูก (โรคกระดูกพรุน) โดยเฉพาะหากคุณสูบบุหรี่ ไม่ได้ออกกำลังกาย ได้รับวิตามินดีหรือแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอ หรือหากคนในครอบครัวของคุณ มีประวัติเป็นโรคกระดูกพรุน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยง ในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาพูมิคอร์ตจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ ผดผื่น คันอย่างรุนแรง ปวดหน้าอก หายใจติดขัด รู้สึกวิตกกังวล บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

โปรดติดต่อแพทย์ในทันที หากคุณมีอาการ

 • อาการหอบหืดแย่ลง
 • หายใจมีเสียงหวีด สำลัก หรือปัญหาเกี่ยวกับการหายใจอื่นๆ หลังจากใช้ยานี้
 • รอยปื้นสีขาวหรือแผลภายในปากหรือบนริมฝีปาก
 • มองเห็นไม่ชัด วิสัยทัศน์แคบลง (tunnel vision) ปวดตา หรือตาบวม หรือมองเห็นรัศมีรอบแสง
 • สัญญาณของการติดเชื้อ – เป็นไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อตัว ปวดหู คลื่นไส้ อาเจียน
 • สัญาณของระดับฮอร์โมนต่อมหมวกไตต่ำ – อาการเหนื่อยล้าหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรงขึ้น รู้สึกหน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • น้ำมูกไหลหรือคัดจมูก จาม
 • ตาแดง คันตา และน้ำตาไหล
 • เป็นไข้ เจ็บคอ ไอ
 • คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง เบื่ออาหาร
 • เลือดกำเดาไหล
 • ปวดหัว ปวดหลัง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาพูมิคอร์ตอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาสเตียร์รอยด์อื่นๆ เช่น ฟลูติคาโซน (fluticasone) เพรดนิโซน (prednisone) เดซาเมทาโซน (dexamethasone) เมทิลีนเพรดนิโซโลน (methylprednisolone) และอื่นๆ
 • ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านเชื้อรา เช่น คีโตโคนาโซล (ketoconazole) โวริโคนาโซล (voriconazole) และอื่นๆ
 • ยาต้านไวรัสที่ใช้เพื่อรักษาโรคตับอักเสบซี (hepatitis C) หรือการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์
 • ยารักษาอาการชัก
 • ยาที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เช่น ยารักษาโรคมะเร็ง ยาสเตียร์รอยด์ และยาป้องกันการต่อต้านอวัยวะใหม่ที่ปลูกถ่ายมา

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาพูมิคอร์ตอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาพูมิคอร์ตอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาพูมิคอร์ต (ยาสูดพ่นบูเดโซไนด์) สำหรับผู้ใหญ่

ยาขยายหลอดลมเพียงอย่างเดียว (Bronchodilators) 0.5 มก. วันละครั้ง หรือ 0.25 มก. วันละสองครั้ง

ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์สำหรับสูดพ่น (Inhaled corticosteroids) 0.5 มก. วันละครั้ง หรือ 0.25 มก. วันละสองครั้ง สูงถึง 0.5 มก. วันละสองครั้ง

ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์สำหรับรับประทาน 0.5 มก. วันละสองครั้ง หรือ 1 มก. วันละครั้ง

ขนาดยาพูมิคอร์ต (ยาสูดพ่นบูเดโซไนด์) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแขวนตะกอนสำหรับสูดพ่นบูเดโซไนด์ 0.25 มก. ใน 2 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: เมษายน 9, 2019 | Last Modified: เมษายน 9, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย