ยากดอาการไอโรบิทุสซิน® (Robitussin® cough suppressants)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: ยากดอาการไอโรบิทุสซิน® (Robitussin® cough suppressants) Brand Name(s): ยากดอาการไอโรบิทุสซิน® (Robitussin® cough suppressants).

ข้อบ่งใช้

ยากดอาการไอโรบิทุสซิน®ใช้สำหรับ

ยากดอาการไอโรบิทุสซิน® (Robitussin® cough suppressants) มักใช้เพื่อบรรเทาอาการดังต่อไปนี้ชั่วคราว:

 • อาการไอเนื่องจากการติดเชื้อที่คอและหลอดลมในระดับเบา ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคหวัด หรือหายใจเอาสารระคายเคืองเข้าไป
 • สิ่งที่กระตุ้นการไอ เพื่อช่วยให้คุณสามารถนอนหลับได้

วิธีการใช้ยากดอาการไอโรบิทุสซิน®

เขย่าขวดให้ดีก่อนใช้ ควรตวงตาโดยใช้ถ้วยตวงยาที่แถมมาเท่านั้น อย่าใช้ถ้วยตวงยานี้กับยาอื่น ตวงขนาดยาตามดังนี้หรือตามที่แพทย์กำหนด

การเก็บรักษายากดอาการไอโรบิทุสซิน®

ยากดอาการไอโรบิทุสซิน® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยากดอาการไอโรบิทุสซิน® บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยากดอาการไอโรบิทุสซิน®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำเว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยากดอาการไอโรบิทุสซิน®

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบ ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยากดอาการไอโรบิทัสซิน
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

อย่าใช้ยานี้ หากคุณกำลังใช้ยาตามใบสั่งยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอ (monoamine oxidase inhibitor) ซึ่งเป็นยาสำหรับโรคซึมเศร้า โรคจิตหรือสภาวะทางอารมณ์ หรือโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรือเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากหยุดใช้ยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอ หากคุณไม่ทราบว่ายาที่ได้รับสั่งมานั้นมียาในกลุ่มเอ็มเอโอไอหรือไม่ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์ เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยากดอาการไอโรบิทุสซิน®

ผลข้างเคียงบางอย่างของยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน (dextromethorphan) นั้น อาจไม่จำเป็นต้องรับการรักษา เมื่อร่างกายของคุณคุ้นเคยกับยานี้แล้ว ผลข้างเคียงเหล่านี้ก็อาจจะหายไป แพทย์อาจจะสามารถช่วยป้องกันหรือลดผลข้างเคียงเหล่านี้ได้ แต่ควรติดต่อแพทย์ หากผลข้างเคียงดังต่อไปนี้ยังคงมีอยู่ หรือหากคุณมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงเหล่านี้

ผลข้างเคียงที่พบได้น้อยกว่าหรือหายากได้แก่

 • สับสน
 • ท้องผูก
 • วิงเวียน (ระดับเบา)
 • ง่วงซึม (ระดับเบา)
 • ปวดหัว
 • คลื่นไส้หรืออาเจียน
 • ปวดท้อง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยากดอาการไอโรบิทุสซิน® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยากดอาการไอโรบิทุสซิน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยากดอาการไอโรบิทุสซิน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยากดอาการไอโรบิทุสซิน®สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 10 มล. ทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 20 มล. ภายใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยากดอาการไอโรบิทุสซิน®สำหรับเด็ก

 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: ขนาดยาที่แนะนำคือ 10 มล. ทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 20 มล. ภายใน 24 ชั่วโมง
 • เด็กอายุ 6 ปี จนถึงต่ำกว่า 12 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 5 มล. ทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 10 มล. ภายใน 24 ชั่วโมง
 • เด็กอายุ 4 ปี จนถึงต่ำกว่า 6 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มล. ทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 5 มล. ภายใน 24 ชั่วโมง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี: ห้ามใช้ยา

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาบรรเทาอาการไอ 12 ชั่วโมงโรบิทุสซิน 3 ออนซ์ (89 มล.)

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: ธันวาคม 9, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 9, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน