ยากาเลียมไนเตรท (Galium nitrate)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ชื่อสามัญ: ยากาเลียมไนเตรท (Galium nitrate) Brand Name(s): ยากาเลียมไนเตรท (Galium nitrate), ยากาเลียมไนเตรท (Galium nitrate) และ ยากาเลียมไนเตรท (Galium nitrate).

ข้อบ่งใช้

ยากาเลียมไนเตรทใช้สำหรับ

ยากาเลียมไนเตรท (Galium nitrate) ใช้เพื่อลดระดับของแคลเซียมในเลือดที่เพิ่มสูงจนเป็นอันตรายในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ยากาเลียมไนเตรทยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ยากาเลียมไนเตรท

ควรทำตามวิธีการใช้ยาบนฉลากยา

อย่าใช้ยานี้ในขนาดมากกว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ

ให้ยากาเลียมไนเตรทโดยการฉีดยาที่ห้องทำงานของแพทย์ โรงพยาบาล หรือคลินิก โปรดสอบถามแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

โปรดสอบถามแพทย์หากคุณมีข้อสังสัยเกี่ยวกับการใช้ยานี้

การเก็บรักษายากาเลียมไนเตรท

ยากาเลียมไนเตรทควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยากาเลียมไนเตรทบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยากาเลียมไนเตรทลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยากาเลียมไนเตรท

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยากาเลียมไนเตรท หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยากาเลียมไนเตรทจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยากาเลียมไนเตรท

ยากาเลียมไนเตรทอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องร่วง
 • ท้องผูก
 • อ่อนแรง
 • รู้สึกเหมือนเป็นไข้หรือเป็นหวัด
 • บวมที่ข้อเท้าหรือเท้า
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • เหน็บหรือชา ผื่นผิวหนัง

รับการรักษาทันทีหากคุณมีอาการแพ้ที่รุนแรง (ผดผื่น ลมพิษ คัน หายใจติดขัด แน่นหน้าอก บวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น)

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยากาเลียมไนเตรทอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาปฏิชีวนะสำหรับฉีด เช่น ยาอะมิโนไกลโคไซด์ (aminoglycoside)
 • ยาต้านไวรัส
 • การทำเคมีบำบัด
 • ยารักษาความผิดปกติของลำไส้
 • ยาป้องกันการต่อต้านอวัยวะใหม่
 • ยารักษาโรคกระดูกพรุนรูปแบบฉีด
 • ยาแก้ปวดหรือรักษาโรคข้ออักเสบบางประเภท ทั้งยาแอสไพริน ยาไทลินอล ยาแอดวิล (advil) และยาอะลีฟ (aleve)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยากาเลียมไนเตรทอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยากาเลียมไนเตรทอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้:

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยากาเลียมไนเตรทสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 100 -200 มก./ตารางเมตรของพื้นที่ในร่างกาย ระยะเวลาการรักษา 5 วัน แพทย์อาจจะสั่งให้คุณใช้ยาในขนาดอื่น

ขนาดยากาเลียมไนเตรทสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ขวดยาสารละลายกาเลียมไนเตรทสำหรับฉีด 25 มก/มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: มิถุนายน 28, 2019 | Last Modified: มิถุนายน 28, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย