ยาฉีดอะมิคาซิน (Amikacin injection meiji)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรพิมพ์จิต วัฒนชโนบล

ชื่อสามัญ: ยาฉีดอะมิคาซิน (Amikacin injection meiji) Brand Name(s): ยาฉีดอะมิคาซิน (Amikacin injection meiji).

ข้อบ่งใช้

อะมิคาซินใช้สำหรับ

ยาฉีดอะมิคาซิน (Amikacin injection meiji) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (aminoglycoside antibiotic) มีการออกฤทธิ์โดยไปขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย ทำให้เซลล์แบคทีเรียตาย

อะมิคาซินมักใช้สำหรับการรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรง

วิธีการใช้

อะมิคาซินมีการใช้โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดที่ที่ทำการของแพทย์ โรงพยาบาล หรือคลินิก แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ ในขณะที่คุณฉีดยาอะมิคาซิน ให้ขอคำแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาล

วิธีการเก็บรักษา

อะมิคาซินได้รับการจัดการและเก็บรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ คุณไม่สามารถเก็บรักษาไว้ที่บ้านได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้

ห้ามใช้ยาอะมิคาซินหากคุณแพ้ส่วนผสมใดๆ ในยาอะมิคาซินหรือยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ ในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ อย่างเช่น ยาเจนทาไมซิน (gentamicin)

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญที่คุณต้องสังเกต

 • ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่า คุณใช้ยาฉีดอะมิคาซินก่อนเข้ารับการรักษาทางการแพทย์หรือทันตกรรม การรักษาฉุกเฉิน หรือการผ่าตัด
 • ยาเหล่านี้อาจมีส่วนผสมของซัลไฟต์ ซัลไฟต์อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ในผู้ป่วยบางราย (เช่น ผู้ป่วยหอบหืด) หากคุณเคยมีอาการแพ้ซัลไฟต์ ให้สอบถามจากเภสัชกรว่ายาที่คุณใช้มีส่วนผสมของซัลไฟต์หรือไม่
 • ยาฉีดอะมิคาซินออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเท่านั้น ไม่ได้รักษาอาการติดเชื้อไวรัส (เช่น โรคหวัดทั่วไป)
 • ให่มั่นใจว่าใช้ยาฉีดอะมิคาซินจนครบระยะเวลาการรักษา หากใช้ไม่ครบการรักษา ยาที่ใช้อาจไม่สามารถรักษาอาการติดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ แบคทีเรียอาจมีความไวต่อยาชนิดนี้หรือยาอื่นได้น้อยลง ก่อให้เกิดอาการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นสำหรับการรักษาในอนาคต
 • การใช้ยาฉีดอะมิคาซินในระยะยาวหรือใช้ซ้ำๆ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อทุติยภูมิ (second infection) ให้แจ้งแพทย์หากสิ่งบ่งชี้การติดเชื้อทุติยภูมิเกิดขึ้น อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนยาเพื่อรักษาภาวะดังกล่าว
 • อาการท้องร่วงที่ไม่รุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติในการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ดี อาการท้องร่วงอย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้ แต่น้อยมาก อาการดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่คุณใช้ยาปฏิชีวนะ หรือภายในเวลาหลายเดือนหลังจากที่คุณหยุดใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที หากมีอาการปวดหรือบิดเกร็งในท้อง ท้องร่วงรุนแรง หรืออุจจาระมีเลือดปน ห้ามรักษาอาการท้องร่วงเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
 • อาจมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการในขณะที่คุณใช้ยาอะมิคาซิน การทดสอบนี้อาจใช้เพื่อเฝ้าติดตามอาการหรือตรวจหาผลข้างเคียง ให้มั่นใจว่าได้ไปตามนัดหมายแพทย์และการทดสอบทั้งหมด
 • ให้ใช้ยาฉีดอะมิคาซินด้วยความระมัดระวังในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุอาจมีความไวต่อการออกฤทธิ์ของยาได้มากกว่า
 • ให้ใช้ยาฉีดอะมิคาซินด้วยความระมัดระวังในเด็กแรกเกิด เด็กแรกเกิดอาจมีความไวต่อการออกฤทธิ์ของยาได้มากกว่า

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยาอะมิคาซินในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ยาก่อนการใช้ยานี้ ยาฉีดอะมิคาซินจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดย FDA มีดังนี้

 • A=ไม่มีความเสี่ยง
 • B=ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C=อาจจะมีความเสี่ยง
 • D=มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X=ห้ามใช้
 • N=ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียง

ยาทุกชนิดอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ แต่ผู้ป่วยจำนวนมากไม่มีหรือมีผลข้างเคียงน้อย ให้ปรึกษาแพทย์หากผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปเหล่านี้เกิดขึ้นหรือรบกวนคุณ

 • ท้องร่วง

ให้ไปพบแพทย์ทันที หากผลข้างเคียงที่รุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้น

 • ผื่น
 • ลมพิษ
 • อาการคัน
 • หายใจลำบาก
 • แน่นหน้าอก
 • อาการบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น
 • มีรอยไหม้ อาการชา ความรู้สึกเหมือนเข็มหรือของแหลมคมทิ่มตำ
 • สมดุลร่างกายเปลี่ยนไป
 • สับสน
 • เวียนศีรษะ
 • หน้ามืด
 • สูญเสียการได้ยิน
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ได้ยินเสียงวิ้งๆ หรือเสียงดังในหู
 • มีอาการชัก
 • อาการเกี่ยวกับความผิดปกติของไต (เช่น ไม่สามารถปัสสาวะได้ ปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนไป ปัสสาวะมีเลือดปน น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาก)
 • หายใจลำบาก หายใจช้าลง หรือหายใจตื้น
 • มีอาการกระตุก
 • มีอาการเหนื่อยหรือล้าผิดปกติ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษากับแพทย์

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาฉีดอะมิคาซินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นที่คุณใช้อยู่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาของยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรทำรายการยาที่ใช้อยู่ทั้งหมด (ยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ และยาสมุนไพร) และแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาอะมิคาซินอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • ยาแอมโฟเทริซิน บี (Amphotericin B)
 • ยาอะซิทราซิน (Acitracin)
 • ยาเซฟาโลสโปรินส์ (Cephalosporins) เช่น ยาเซฟาโลริดีน (cephaloridine)
 • ยาซิสพลาติน (Cisplatin)
 • ยาโคลิสติน (Colistin)
 • ยาไซโคลสปอรีน (Cyclosporine)
 • ยาขับปัสสาวะ (Diuretics) (ช่น ยาเอทาครีนิคแอซิด (ethacrynic acid), ยาฟูโรเซไมด์ (furosemide)
 • ยาต้านการอักเสบที่ปราศจากสเตียรอยด์ (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs: NSAIDs) เช่น ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen)
 • ยาในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ อื่น ๆ เช่น ยาเจนทาไมซิน (gentamicin)
 • ยาพาโรโมไมซิน (Paromomycin)
 • ยาโพลีไมซิน บี (Polymyxin B)
 • ยาแวนโคไมซิน (Vancomycin)
 • ยาไวโอไมซิน (Viomycin)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาฉีดอะมิคาซินอาจเกิดปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจเกิดขึ้น ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาฉีดอะมิคาซินอาจเกิดปฏิกิริยากับภาวะทางสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้ภาวะทางสุขภาพแย่ลง หรือเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับภาวะทางสุขภาพของคุณในปัจจุบัน

โดยเฉพาะหากคุณมีอาการใดๆ เหล่านี้

 • มีปัญหาด้านการได้ยิน
 • อาการทางประสาท
 • อาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia gravis)
 • โรคพาร์กินสัน
 • อาการเกี่ยวกับไต
 • ภาวะขาดน้ำ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาอะมิคาซินเสมอ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาทั่วไป

 • ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก./วัน แบ่งใช้ โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 8 – 12 ชม.

อาการทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ

 • ขนาดยาแนะนำ คือ 250 มก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 12 ชม.

ขนาดยาที่ให้ในช่วงเวลาที่กว้างขึ้น (ทุก 24 ชั่วโมง)

 • ขนาดยาแรก: ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ตามน้ำหนักร่างกายที่ปราศจากไขมัน
 • ขนาดยาถัดไป: ให้ปรึกษาเภสัชกร

โรคปอดบวม ที่รับเชื้อจากโรงพยาบาล

 • ขนาดยาแนะนำ คือ 20 มก./กก./วัน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ อาจใช้ร่วมกับ ยาแอนไทซูโดมอนอล เบตา-แลคแตม (antipseudomonal beta-lactam) หรือยาคาร์บาพีเน็ม (carbapenem)

การปรับขนาดยา

ภาวะไตเสื่อม

 • ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ (CrCl) มากกว่า 90 มล./นาที และอายุ <60 ปี: ทุก 8 ชม.
 • ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ (CrCl) 60-90 มล./นาที หรือ อายุ ≥60 yr: ทุก 12 ชม.
 • ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ (CrCl) 25-60 มล./นาที: ทุก 24 ชม.
 • ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ (CrCl) 10-25 มล./นาที: ทุก 48 ชม.
 • ค่าครีอะตินีนเคลียรานซ์ (CrCl) น้อยกว่า 10 มล./นาที: ทุก 72 ชม.
 • ให้ยาหลังจากการฟอกไต สำหรับภาวะไตวายเรื้อรัง (ESRD)

ขนาดยาสำหรับเด็ก

ขนาดยาทั่วไป

ขนาดยาแนะนำ คือ 15-22.5 มก./กก./วัน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ แบ่งใช้ยา ทุก 8 ชม.

อายุน้อยกว่า 7 วัน

 • โดยอายุครรภ์น้อยกว่า 29 สัปดาห์: ขนาดยาแนะนำ คือ 18 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 48 ชม.
 • โดยอายุครรภ์ 30-33 สัปดาห์: ขนาดยาแนะนำ คือ 18 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 36 ชม.
 • โดยอายุครรภ์มากกว่า 34 สัปดาห์: ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 24 ชม.

อายุมากกว่า 7 days

 • โดยอายุครรภ์ 30-33 สัปดาห์: ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 24 ชม.
 • โดยอายุครรภ์มากกว่า 34 สัปดาห์: ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 12-18 ชม.

อายุ 8-28 วัน และมีอายุครรภ์น้อยกว่า 29 สัปดาห์

 • ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 36 ชม.
 • ให้ใช้ขนาดยานี้สำหรับภาวะต่อไปนี้ด้วย คือ ภาวะขาดอากาศหายใจ (significant asphyxia) ยาอินโดเมทาซิน (indomethacin) สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาทีในระดับต่ำ (poor cardiac output) หรือภาวะไตเสื่อม (renal impairment)

ทารกแรกเกิด อายุมากกว่า 28 วัน และมีอายุครรภ์น้อยกว่า 29 สัปดาห์

 • ขนาดยาแนะนำ คือ 15 มก./กก. โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ ทุก 24 ชม.
 • ให้ใช้ขนาดยานี้สำหรับภาวะต่อไปนี้ด้วย คือ ภาวะขาดอากาศหายใจ (significant asphyxia) ยาอินโดเมทาซิน (indomethacin) สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) ปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาทีในระดับต่ำ (poor cardiac output) หรือภาวะไตเสื่อม (renal impairment)

รูปแบบของยา

ยาอะมิคาซินมีรูปแบบการใช้และปริมาณตัวยา ดังต่อไปนี้

 • ยาอะมิคาซินชนิดฉีด (Amikacin injection meiji) 500 มก./2 มล. x 10 ขวด
 • ยาอะมิคาซินชนิดฉีด (Amikacin injection meiji) 500 มก./2 มล. x 10’s
 • ยาอะมิคาซินชนิดฉีด (Amikacin injection meiji) 500 มก./2 มล. 10 x 1’s (Meiji)

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ให้โทรแจ้งบริการฉุกเฉิน หรือไปยังห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากลืมใช้ยาอะมิคาซิน ให้ปรึกษาแพทย์

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กันยายน 3, 2018 | Last Modified: กันยายน 3, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย