ยาออเรซอล (Oresol)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ชื่อสามัญ: ยาออเรซอล (Oresol) Brand Name(s): โอรีซอล (Oresol), ยาออเรซอล (Oresol) และ ยาออเรซอล (Oresol).

ข้อบ่งใช้

ยาออเรซอลใช้สำหรับ

ยาออเรซอล (Oresol) เป็นยาขับเสมหะ ยานี้ช่วยละลายเสมหะที่คั่งอยู่ในหน้าอกและลำคอ ทำให้ง่ายต่อการขับออกด้วยการไอออกทางปาก

ยาออเรซอลใช้เพื่อลดอาการคั่งในหน้าอกที่เกิดจากโรคหวัด การติดเชื้อ หรือโรคภูมิแพ้ ยานี้จะใช้เพื่อบรรเทาอาการไอชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและสภาวะที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคไซนัสอักเสบ (sinusitis) คออักเสบ (pharyngitis) หลอดลมอักเสบ (bronchitis) และโรคหอบหืด เมื่อโรคเหล่านี้มีอาการซับซ้อนเนื่องจากเสมหะเหนี่ยวหรือเสมหะอุดตันและคั่งค้าง ประสิทธิภาพในการไอแบบมีเสมหะและไม่มีเสมหะ โอเฉพาะอาการไอแห้งๆแบบไม่มีเสมหะที่มักจะทำให้เยื่อเมือกในทางเดินหายใจบาดเจ็บ ช่วยคลายเสมหะและเจือจางเสมหะในหลอดลมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังแบบอยู่ตัว

ยาออเรซอลยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ในคู่มือการใช้ยา

วิธีการใช้ยาออเรซอล

รับประทานยาออเรซอลพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก ใช้เครื่องมือที่มีเครื่องหมายสำหรับตวงยา

โปรดสอบถามเภสัชกรหากคุณไม่แน่ใจวิธีการตวงยานี้ ควรดื่มน้ำให้มากขณะที่คุณกำลังใช้ยาออเรซอล

โปรดสอบถามวิะ๊การใช้ยาจากแพทย์

การเก็บรักษายาออเรซอล

ยาออเรซอลควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาออเรซอลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาออเรซอลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาออเรซอล

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาออเรซอล หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาออเรซอล

ผลข้างเคียงอาจมีดังนี้

 • ท้องร่วง
 • วิงเวียน
 • ปวดหัว
 • ลมพิษ
 • คลื่นไส้หรืออาเจียน
 • ผื่นผิวหนัง
 • ปวดท้อง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาออเรซอลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาออเรซอลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาออเรซอลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาออเรซอลสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการไอ

ยารูปแบบออกฤทธิ์ทันที 200 ถึง 400 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ยารูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 600 ถึง 1200 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ขนาดยาออเรซอลสำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการไอ

ยารูปแบบออกฤทธิ์ทันที

อายุน้อยกว่า 2 ปี 12 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 6 ครั้ง

2 ถึง 5 ปี 50 ถึง 100 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 600 มก./วัน

6 ถึง 11 ปี 100 ถึง 200 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 1.2 กรัม/วัน

อายุ 12 ปีขึ้นไป 200 ถึง 400 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

ยารูปแบบออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

2 ถึง 5 ปี 300 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 600 มก./วัน

6 ถึง 11 ปี 600 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 1.2 กรัม/วัน

อายุ 12 ปีขึ้นไป 600 ถึง 1200 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาผง 4,1 กรัม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: มิถุนายน 28, 2019 | Last Modified: มิถุนายน 28, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน