ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminium phosphate)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ชื่อสามัญ: ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminium phosphate) Brand Name(s): ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminium phosphate), ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminium phosphate) และ ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminium phosphate).

ข้อบ่งใช้

ยา อะลูมิเนียมฟอสเฟต ใช้สำหรับ

ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต หรือ ยาอลูมิเนียมฟอสเฟต (Aluminium phosphate) ใช้เพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ (gastritis) แบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ไส้เลื่อนกระบังลม (hiatal oesophageal hernia) โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal refux) และภาวะแทรกซ้อน อย่างโรคหลอดอาหารอักเสบ (oesophagitis) อาการแสบร้อนกลางอก (heartburn) และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากมีกรดมากเกินไป

วิธีการใช้ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

สำหรับยาแบบรับประทาน คุณควรที่จะ

 • รับประทานยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตตามที่แพทย์กำหนดในเรื่องเกี่ยวกับขนาดยาและตารางการใช้ยา
 • เขย่าซองใส่ยาก่อนรับประทานยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต
 • อ่านฉลากยาให้ละเอยีดก่อนใช้ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต
 • ปรึกษาแพทย์หรือคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยา

การเก็บรักษายาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

ยา อะลูมิเนียมฟอสเฟต ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

ก่อนใช้ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อกระสายยาที่ใช้ในยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต
 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • หากคุณเป็นโรคอื่นหรือกำลังใช้ยาอื่นที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

เช่นเดียวกับยาอื่น ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตนั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์เสมอหากเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผลข้างเคียงบางส่วนมีดังนี้

 • ท้องผูก
 • เบื่ออาหาร
 • เหนื่อยล้าผิดปกติ
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • อุจจาระสีดำหรือคล้ายยางมะตอย
 • มีอาการระคายเคืองที่ระบบทางเดินอาหาร
 • มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหรืออารมณ์ (เช่นสับสน นอนหลับลึก)
 • ท้องร่วง
 • มีอาการปวดขณะปัสสาวะ
 • ปวดท้อง
 • อาเจียน (คล้ายกากกาแฟ)
 • อาการแพ้ ทั้งผดผื่น อาการคันหรือบวม (โดยเฉพาะใบหน้า ลิ้น หรือคอ) วิงเวียนอย่างรุนแรง หายใจติดขัด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาไดจอกซิน (Digoxin)
 • ยาอินโดเมทาซิน (Indomethacin)
 • เกลือเหล็ก (Iron salt)
 • ยาไอโซไนอาไซด์ (Isoniazide)
 • ยาโคลไดอาเซพอกไซด์ (Chlodiazepoxide)
 • ยานาพรอกเซน (Naproxen)
 • ยาไดคูมารอล (Dicumarol)
 • ยาซูโดเอฟีดรีน (Pseudoephedrine)
 • ยาไดอาเซแพม (Diazepam)
 • ยาแอมเฟตามีน (Amphetamine)
 • ยาควินิดีน (Quinidine)
 • ยาแอสไพริน

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ เช่นไตบกพร่อง

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตสำหรับผู้ใหญ่

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดของยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต

ขนาดยาที่แนะนำคือ 1 – 2 ซอง วันละ 2 – 3 ครั้ง

ขนาดยาอะลูมิเนียมฟอสเฟตสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาอะลูมิเนียมฟอสเฟต 12% รูปแบบเจลบรรจุในซองยา

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที.

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: มิถุนายน 11, 2019 | Last Modified: มิถุนายน 11, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน