ยาเอสโซปิโคลน (Eszopiclone)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ชื่อสามัญ: ยาเอสโซปิโคลน (Eszopiclone) Brand Name(s): Eszopiclone, ยาเอสโซปิโคลน (Eszopiclone) และ ยาเอสโซปิโคลน (Eszopiclone).

ข้อบ่งใช้

ยาเอสโซปิโคลนใช้สำหรับ

ยาเอสโซปิโคลน (Eszopiclone) ใช้เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) ยานี้จะช่วยทำให้คุณนอนหลับได้ไวขึ้น หลับได้นานขึ้น และลดจำนวนการตื่นกลางดึก ทำให้คุณสามารถนอนหลับได้ดียิ่งขึ้น ยาเอสโซปิโคลนอยู่ในกลุ่มของยากล่อมประสาท – ยานอนหลับ (sedative-hypnotics) ยานี้จะทำงานโดยการสร้างผลที่ทำให้สงบที่สมอง

โดยปกติจะจำกัดการใช้ยานี้แค่ในระยะสั้นนาน 1 ถึง 2 สัปดาห์หรือน้อยกว่าเท่านั้น หากอาการนอนไม่หลับของคุณยังคงมีอยู่ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาว่าคุณจำเป็นต้องรับการรักษาอื่นๆ หรือไม่

วิธีการใช้ยาเอสโซปิโคลน

รับประทานยานี้ตามที่แพทย์กำหนด โดยปกติคือก่อนนอน อย่าใช้ยาหลังจากรับประทานอาหารไขมันสูงหรืออาหารมื้อใหญ่เนื่องจากอาจทำให้ยาทำงานได้ไม่ดี ขนาดยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์ อายุ สมรรถภาพตับ ยาอื่นที่กำลังใช้ และการตอบสนองต่อการรักษา อย่าใช้ยานี้มากกว่าที่กำหนดเพราะอาจทำให้ความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงเพิ่มขึ้น ขนาดยาเริ่มต้นคือ 1 มก. ก่อนนอน ตามที่กำหนด ขนาดยานี้จะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัวในวันถัดไป (เช่นขับรถหรือใช้เครื่องจักร) นอกจากนี้ คุณอาจจะไม่ตื่นเต็มตาในวันถัดไปแม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณตื่นดีแล้วก็ตาม หากคุณต้องใช้ยาในขนาด 3 มก. คุณไม่ควรทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัวในวันถัดไป โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นโรคตับจะต้องใช้ยาในขนาดต่ำกว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความบกพร่องในวันถัดไป อย่าหยุดใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

อย่าใช้ยานี้จนกว่าคุณจะมีเวลานอนอย่างน้อย 7 ถึง 8 ชั่วโมง หากคุณต้องตื่นก่อนเวลานั้นคุณอาจจะมีอาการสูญเสียความจำบางส่วนและอาจจะทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัวเช่นขับรถหรือใช้เครื่องจักรได้ไม่ดี

ยานี้อาจจะทำให้เกิดอาการถอนยาได้ โดยเฉพาะหากใช้เป็นประจำหรือใช้ในขนาดสูง ในกรณีเหล่านี้อาการถอนยา (เช่นคลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง ปวดท้อง ประหม่า สั่นเทา) อาจจะเกิดขึ้นหากคุณหยุดใช้ยากะทันหัน เพื่อป้องกันอาการถอนยานี้ แพทย์จะค่อยๆ ลดขนาดยาของคุณ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งให้ทราบในทันทีหากมีอาการถอนยา

เมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานานอาจทำให้ยาได้ผลไม่ดีนัก โปรดปรึกษาแพทย์หากยาทำงานได้ไม่ดีดังเดิม

แม้ว่ายานี้จะช่วยคนจำนวนมาก แต่ก็อาจจะทำให้เกิดการเสพติดได้ ความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นหากคุณเคยใช้ยาหรือสุราเกินขนาดหรือติดสุราหรือติดยา ควรใช้ยาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดยา โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณอยู่นานกว่า 7 ถึง 10 วันหรือหากมีอาการแย่ลง

คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับภายในไม่กี่คืนแรกหลังจากหยุดใช้ยา เรียกว่าอาการนอนไม่หลับกำเริบ อาการที่ย้อนกลับมานี้เป็นปกติและมักจะหายไปภายใน 1 หรือ 2 คืน หากยังคงมีอาการนี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์

การเก็บรักษายาเอสโซปิโคลน

ยาเอสโซปิโคลนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเอสโซปิโคลนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเอสโซปิโคลนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเอสโซปิโคลน

ก่อนใช้ยาเอสโซปิโคลนแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณแพ้ต่อยานี้ หรือยาโซปิโคลน (zopiclone) หรือหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนประกอบไม่ออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือปัญหาอื่น โปรดปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะ โรคไต โรคตับ ปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือการหายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease-COPD) หรือโรคหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจหรืออารมณ์ เช่นซึมเศร้า มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย ประวัติส่วนตัวหรือคนในครอบครัวเคยใช้สารในทางที่ผิด เช่นใช้ยาหรือสุราเกินขนาดหรือใช้ในทางที่ผิดประวัติส่วนตัวหรือคนในครอบครัวเคยละเมอ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี (myasthenia gravis)

ผลของยานี้อาจจะอยู่นานหลังจากที่คุณตื่นขึ้นในวันถัดไป หากคุณไม่ได้นอนหลับนาน 7 ถึง 8 ชั่วโมงหรือใช้ยาอื่นที่อาจทำให้คุณง่วงนอนหรือมีปฏิกิริยาไวต่อยานี้ คุณอาจจะรู้สึกตื่นตัวแต่ไม่สามารถคิดได้อย่างชัดเจนพอที่จะขับรถ สุราและกัญชาสามารถทำให้คุณง่วงนอนได้มากขึ้น ควรรออย่างน้อย 8 ชั่วโมงหลังจากใช้ยานี้ก่อนจึงค่อยขับรถ ใช้เครื่องจัก หรือทำกิจกรรมที่ต้งการความตื่นตัวจนกว่าจะคุณจะสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงสุราและโปรดปรึกษาแพทย์หากคุณใช้กัญชา หากคุณใช้ยาเอสโซปิโคลนในขนาด 3 มก. อย่าขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่ต้งการความตื่นตัวภายในวันถัดไป

ก่อนการผ่าตัด แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาตามใบสั่งยา ยาที่หาซื้อเอง และสมุนไพรต่างๆ)

ผู้สูงอายุอาจจะมีปฏิกิริยาไวต่อผลข้างเคียงของยาได้มากกว่า โดยเฉพาะอาการวิงเวียน สับสน ไม่มั่นคง และง่วงซึมผิดปกติ ผลข้างเคียงเหล่านี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มได้

ในช่วงขณะการตั้งครรภ์ควรใช้ยานี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น โปรดปรึกษาความเสี่ยงและประโยชน์กับแพทย์ ทารกที่เกิดจากแม่ที่ใช้ยานี้ขณะใกล้ที่จะคลอดบุตรอาจจะมีผลที่ไม่พึงประสงค์ เช่นง่วงนอนมากเกินไป โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ในทารกแรกเกิด

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้สามารถส่งผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้หรือไม่แต่ยาที่คล้ายกันนั้นสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาเอสโซปิโคลนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

  • A= ไม่มีความเสี่ยง
  • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
  • C= อาจจะมีความเสี่ยง
  • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
  • X= ห้ามใช้
  • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเอสโซปิโคลน

อาจเกิดอาการวิงเวียน ปากแห้ง มีรสชาติแย่ภายในปาก หรือเคลื่อนไหวอย่างสอดประสานได้ลำบาก หากอาการเหล่านี้ไม่หายไปหรือรุนแรงขึ้นโปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรในทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการหกล้มควรค่อยๆ ลุกขึ้นจากท่านอนหรือท่านั่ง

ยานี้อาจทำให้คุณง่วงนอนในระหว่างวัน โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีอาการง่วงซึมในตอนกลางวัน คุณอาจจะต้องปรับขนาดยา

โปรดจำไว้ว่าการที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้เนื่องจากคำนวณแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และคนที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ

แจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้ สูญเสียความจำ มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ อารมณ์ หรือพฤติกรรม เช่นอาการซึมเศร้าแย่ลง มีความคิดที่ผิดปกติ มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย มองเห็นภาพหลอน สับสน กระวนกระวาย ก้าวร้าว วิตกกังวล

ในนานๆ ครั้ง คนที่ใช้ยานี้อาจจะตื่นได้ยากหรือขับขี่ยานพาหนะได้ไม่ดีขณะที่ยังไม่ตื่นเต็มที่ (หลับใน) บางคนอาจจะมีอาการละเมอ เตรียมหรือรับประทานอาหาร หรือมีเพศสัมพันธ์ขณะที่ยังไม่ตื่นเต็มตา บ่ายครั้งที่พวกเขาจะจำเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ ปัญหานี้สามารถทำให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวคุณและผู้อื่นได้ หากคุณทราบว่าคุณมีอาการเหล่านี้หลังจากที่ใช้ยานี้โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันที ความเสี่ยงของคุณจะเพิ่มขึ้นหากคุณดื่มสุราหรือใช้ยาอื่นๆ ที่อาจทำให้คุณง่วงซึมได้ขณะที่กำลังใช้ยาเอสโซปิโคลน

การแพ้ยาที่รุนแรงต่อยานี้ ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรงมีดังนี้ ผดผื่น คันหรือบวม (โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ) วิงเวียนขั้นรุนแรง หายใจติดขัด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่ ยาโซเดียมออกซีเบต (sodium oxybate)

โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณกำลังใช้ยาอื่นที่อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม เช่นยาแก้ปวดหรือยาบรรเทาอาการไอโอปิออยด์ (opioid) เช่นยาโคเดอีน (codeine) หรือยาไฮโดรโคโดน (hydrocodone) แอลกอฮอล์ กัญชา ยานอนหลับหรือยารักษาอาการวิตกกังวล เช่นอัลปราโซแลม (alprazolam) ลอราซีแพม (lorazepam) หรือโซลพิเดม (zolpidem) ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่นคาริโซโพรดอล (carisoprodol) หรือไซโคลเบนซาพรีน (cyclobenzaprine) หรือยาต้านฮีสตามีนอื่นๆ เช่นเซทิริซีน (cetirizine) หรือไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine)

ควรตรวจสอบฉลากของยาทั้งหมด (เช่นยาแก้แพ้หรือยาแก้ไอแก้หวัด) เนื่องจากอาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ โปรดสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

ยาเอสโซปิโคลนนั้นคล้ายกับยาโซปิโคลน (zopiclone) เป็นอย่างมาก อย่าใช้ยาที่มีส่วนผสมของยาโซปิโคลนขณะที่กำลังใช้ยาเอสโซปิโคลน

ยาเอสโซปิโคลนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเอสโซปิโคลนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเอสโซปิโคลนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเอสโซปิโคลนสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ

ขนาดยาเริ่มต้น 1 มก. รับประทานก่อนนอนทันที

ขนาดยาปกติ 1 ถึง 3 มก. รับประทานก่อนนอนทันที

ขนาดยาสูงสุด 3 มก. รับประทานก่อนนอนทันที

คำแนะนำ ผู้ป่วยควรรับการประเมินอีกครั้งหากอาการนอนไม่หลับยังคงมีอยู่หลังจากรักษาด้วยยาเอสโซปิโคลนผ่านไปแล้ว 7 ถึง 10 วัน

ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ

ขนาดยาเริ่มต้น 1 มก. รับประทานก่อนนอนทันที

ขนาดยาสูงสุด 2 มก. รับประทานก่อนนอนทันที

คำแนะนำ ผู้ป่วยควรรับการประเมินอีกครั้งหากอาการนอนไม่หลับยังคงมีอยู่หลังจากรักษาด้วยยาเอสโซปิโคลนผ่านไปแล้ว 7 ถึง 10 วัน

การปรับขนาดยาสำหรับไต

ไม่มีการปรับขนาดยาที่แนะนำ

การปรับขนาดยาสำหรับตับ

ตับวายระดับเบาถึงปานกลาง ไม่มีการปรับขนาดยาที่แนะนำ

ตับวายระดับรุนแรง ขนาดยาสูงสุดคือ 2 มก. รับประทานก่อนนอนทันที

การปรับขนาดยา

ขนาดยาสูงสุดสำหรับผู้ป่วยที่อ่อนแอหรือผู้ที่กำลังใช้ยาร่วมกับยาไซโตโครมพี450 3เอ4 อินฮิบิเตอร์ (CYP450 3A4 inhibitors) 2 มก. รับประทานก่อนนอนทันที

คำแนะนำอื่นๆ

คำแนะนำการใช้ยา

-ควรรับประทานก่อนนอนทันที

-ผลการนอนหลับของยาเอสโซปิโคลนอาจจะลดลงหากรับประทานยาพร้อมกับหรือหลังจากรับประทานอาหารมื้อหนักหรือไขมันสูงในทันที

ทั่วไป

-การใช้ยานอนหลับขณะที่กำลังตื่นอยู่และกำลังจะตื่นอาจจะทำให้มีอาการความจำระยะสั้นเสื่อม มองเห็นภาพหลอน การเคลื่อนไหวที่สอดประสานผิดปกติ วิงเวียน และหน้ามืด

-ความเสี่ยงของความสามารถในการขับรถและการทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัวในวันถัดไปบกพร่องอาจจะเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้ยาในขนาด 2 หรือ 3 มก.

-อาจเกิดอาการถอนยาได้หากลดขนาดยาหรือหยุดการใช้ยาอย่างรวดเร็ว

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

-เช้าหลังจากที่ใช้ยาเอสโซปิโคลน ความสามารถในการขับรถและความคิดอย่างชัดเจนอาจจะลดลงได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายหรือต้องการความตื่นตัวในวันหลังจากที่ใช้ยา หากคุณใช้ยาในขนาด 3 มก. ก่อนนอน

ขนาดยาเอสโซปิโคลนสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: มิถุนายน 14, 2019 | Last Modified: มิถุนายน 14, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย