ยาไอซราดิพีน (Isradipine)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ชื่อสามัญ: ยาไอซราดิพีน (Isradipine) Brand Name(s): Isradipine, ยาไอซราดิพีน (Isradipine) และ ยาไอซราดิพีน (Isradipine).

ข้อบ่งใช้

ยาไอซราดิพีนใช้สำหรับ

ยาไอซราดิพีน (Isradipine) ใช้เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ยาไอซราดิพีนยังอาจใช้ร่วมกับยารักษาความดันโลหิตสูงอื่นๆ อีกด้วย

ยานี้ยังอาจใช้เพื่อรักษาโรคอื่นตามที่แพทย์กำหนดอีกด้วย

วิธีการใช้ยาไอซราดิพีน

รับประทานยาไอซราดิพีนพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

รับปนระทานยาไอซราดิพีนในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อช่วยให้คุณจำได้ว่าต้องรับประทานยา

โปรดใช้ยาไอซราดิพีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกสบายดีแล้ว อย่าข้ามมื้อยาใดๆ

การเก็บรักษายาไอซราดิพีน

ยาไอซราดิพีนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไอซราดิพีนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไอซราดิพีนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไอซราดิพีน

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาไอซราดิพีน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาไอซราดิพีนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไอซราดิพีน

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้

 • ปวดหัว
 • วิงเวียนหรือหน้ามืด
 • หน้าแดง
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • เหนื่อยล้าอย่างรุนแรง
 • ท้องไส้ปั่นป่วน
 • อาเจียน
 • ท้องร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจจะรุนแรงได้ หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้โปรดติดต่อแพทย์หรือรับการรักษาฉุกเฉินในทันที

 • ปวดหน้าอก
 • บวมที่ใบหน้า ดวงตา ริมฝีปาก ลิ้น แขน หรือขา
 • หายใจติดขัดหรือกลืนลำบาก
 • หมดสติ
 • ผดผื่น

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไอซราดิพีนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไอซราดิพีนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไอซราดิพีนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ (เช่นหัวใจล้มเหลว ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจห้องล่าง หรือหัวใจเต้นช้า)
 • ปัญหาเกี่ยวกับไตหรือตับ
 • เคยมีภาวะความดันโลหิตต่ำ
 • หัวใจวาย
 • อาการช็อคเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับหัวใจที่รุนแรง
 • กระเพาะอาหารหรือลำไส้แคบลง

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไอซราดิพีนสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มก. วันละสองครั้ง แพทย์อาจจะเพิ่มขนาดยาของคุณหากจำเป็น

ขนาดยาไอซราดิพีนสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด 2,5 มก.
 • ยาแคปซูล 2,5 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: มิถุนายน 28, 2019 | Last Modified: มิถุนายน 28, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน